¸

Natječaji

Priprema IRI infrastrukturnih projekata

Status

Otvoren
Od 23.11.2018.
Do 13.01.2019.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

IRI

Prijavitelji

Znanstvene institucije

Raspoloživost sredstava

45.600.000,00 kn

Vrijednost natječaja

45.600.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Svrha (cilj) poziva: Razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u okviru ESI fondova, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.600.000,00 HRK. Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu je 9.120.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta obzirom da se putem ovog Poziva sredstva ne dodjeljuju za državnu potporu. Na ovaj Poziv mogu se prijaviti samo prijavitelji s projektima odabranim putem Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, a koji su uključeni na Listu unaprijed određenih prijavitelja i projekata (Prilog 5.), te zadovoljavaju i sljedeće uvjete:

  • prijavitelj je prihvatljiv prema kriterijima u vezi državnih potpora, odnosno da ispunjava kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01): „znači subjekt (kao što su sveučilišta ili istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja“ (dokazuje se Statutom ili drugim odgovarajućim aktom iz kojeg je/su jasno vidljiva/e djelatnost(i) koju/e obavlja prijavitelj) i
  • u trenutku prijave prijavitelj nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.3. Uputa. Prijavitelji i projektni prijedlozi koji mogu biti podneseni na ovaj poziv navedeni su u Prilogu 5. Prihvatljivost prijavitelja će se provjeravati dokumentacijom zatraženom u točki 3.1. Uputa za prijavitelje.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata: – izgradnja IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnja postojeće IRI infrastrukture ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja; – opremanje objekata istraživačke infrastrukture;
  • Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  • Angažiranje osobe od strane prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), ukoliko je primjenjivo.
  • Upravljanje projektom (administrator projekta)
  • Informiranje i vidljivost
  • Ostale aktivnosti projekta: revizija projekta; provedba horizontalnih načela; usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Aktivnosti koje nisu nabrojane smatraju se neprihvatljivima. Projekt se provodi na teritoriju Republike Hrvatske. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 13. siječnja 2019. godine. Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Dokumentacija

Obrazac-2.-Dodatni-informacijski-obrazac.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Obrazac-3.-Izjava-prijavitelja.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Obrazac-4.-Izjava-o-nepovrativosti-PDV-a.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Obrazac-5.-Izjava-stručnjaka.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Obrazac-6.-Životopis.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Obrazac-7.-Opis-napretka-projekta-za-PT1.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Prilog-1.-Opći-uvjeti.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Prilog-2.-Ugovor.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Prilog-3.-Postupak-dodjele.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Prilog-4.-Smjernice-o-uvjetima-glede-pravila-o-državnim-potporama.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Prilog-5.-Lista-unaprijed-određenih-prijavitelja-i-projekata.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Prilog-6.-Ključni-elementi-studije-izvedivosti.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Prilog-7.-Pravila-o-financijskim-korekcijama.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Prilog-8.-Pravila-o-provedbi-postupaka-nabava-za-neobveznike-ZJN.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Sažetak-Poziva.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Upute-za-prijavitelje.docxDatum: 23.11.2018.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 217

Pitanja i odgovori

1.-i-2.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 26. i 28. studenog 2018. godine.
Datum: 5.12.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

3.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 30. studenog 2018. godine.
Datum: 11.12.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

4.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 04. prosinca 2018. godine.
Datum: 13.12.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

5.-i-6.-set_Pitanja-i-odgovori-1.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 5. i 6. prosinca 2018. godine.
Datum: 14.12.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

7.-i-8.-set_Pitanja-i-odgovori.pdf


Odgovori na pitanja zaprimljena 07. i 10. prosinca 2018. godine.
Datum: 18.12.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Nadležna institucija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja-EFRR (ug)

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X