Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,831 milijarda eura od čega 4,700 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,131 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).

Kada se tome pridoda nacionalni doprinos u iznosu od 1,206 milijardi eura njegova ukupna vrijednost raste na 8,037 milijardi eura.

Raspodjela po području financiranja

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim osima

Prioritetna osAlokacija ESIF (EUR)
Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija623.353.884
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije226.367.742
Poslovna konkurentnost1.470.791.680
Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije530.059.584
Klimatske promjene i upravljanje rizicima209.131.628
Zaštita okoliša i održivost resursa1.566.578.221
Povezanost i mobilnost1.280.375.841
Socijalno uključivanje i zdravlje383.569.249
Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje304.914.791
Tehnička pomoć236.112.612
Ukupno6.831.255.232,00
– navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os
– preostalih 15% do punog iznosa čini nacionalni doprinos

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije korisnik je projekta: „Tehnička pomoć za MRRFEU“ koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ovim projektom podržavaju se mjere zapošljavanja i zadržavanja djelatnika te educiranja i osposobljavanja djelatnika za upravljanje EU fondovima, pruža se podrška učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa financiranih iz ESI fondova te podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu.

Ukupna vrijednost projekta je 550.945.231 kuna od čega sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 468.303.446 kuna. Provedba projekta traje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2023. godine.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X