Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,831 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,510 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).

Kada se tome pridoda obvezno sufinanciranje provedbe operativnog programa iz proračuna Republike Hrvatske, njegova ukupna vrijednost raste na 8,037 milijardi eura.

 

Raspodjela po području financiranja

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim osima

Prioritetna osAlokacija ESIF (EUR)
Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija664.792.165
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije307.952.676
Poslovna konkurentnost970.000.000
Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije531.810.805
Klimatske promjene i upravljanje rizicima245.396.147
Zaštita okoliša i održivost resursa1.987.360.608
Povezanost i mobilnost1.260.415.428,00
Socijalno uključivanje i zdravlje356.500.000
Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje270.914.791
Tehnička pomoć236.112.612
Ukupno6.831.255.232,00
– navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os
– preostalih 15% do punog iznosa za os izdvaja se iz proračuna RH

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije korisnik je projekta: „Tehnička pomoć za MRRFEU“ koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ovim projektom podržavaju se mjere zapošljavanja i zadržavanja djelatnika te educiranja i osposobljavanja djelatnika za upravljanje EU fondovima, pruža se podrška učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa financiranih iz ESI fondova te podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu.

Ukupna vrijednost projekta je 267.496.647,06 kuna od čega sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 227.372.150,00 kuna. Provedba projekta traje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2020. godine.

Upravljačka struktura operativnog programa

Detaljne informacije o ulogama pojednih tijela kao i njihove nazive možete vidjeti u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X