Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

U okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,863 milijardi eura od čega 4,700 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,131 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF)  te 31,499 milijuna eura koji su Republici Hrvatskoj dodijeljeni iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru inicijative REACT-EU. Riječ je o dijelu REACT-EU alokacije koja je RH dodijeljena za 2021. godinu, dok će alokacija za 2022. godinu biti poznata krajem 2021. godine nakon čega će se izmjenom programa dodatno povećati njegova ukupna alokacija.

Kada se tome pridoda nacionalni doprinos u iznosu od 1,192 milijarde eura njegova ukupna vrijednost raste na 8,055 milijardi eura.

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Raspodjela sredstava EU-a po prioritetnim osima

Prioritetna osAlokacija ESIF (EUR)
Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija689.353.884
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije226.367.742
Poslovna konkurentnost1.293.791.680
Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije530.059.584
Klimatske promjene i upravljanje rizicima209.131.628
Zaštita okoliša i održivost resursa1.566.578.221
Povezanost i mobilnost1.280.375.841
Socijalno uključivanje i zdravlje383.569.249
Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje304.914.791
Tehnička pomoć236.112.612
Sanacija šteta od potresa111.000.000
Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva31.498.663
Ukupno6.862.753.895
– navedeni iznosi predstavljaju 85% ukupnog iznosa za pojedinu os
– preostalih 15% do punog iznosa čini nacionalni doprinos

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X