Europska teritorijalna suradnja 2021.-2027.

Republika Hrvatska već dugi niz godina sudjeluje u programima prekogranične i transnacionalne suradnje, a nakon ulaska u Europsku uniju, sudjeluje i u programima međuregionalne suradnje. Projekti europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluju partneri iz Republike Hrvatske sufinanciraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Republika Hrvatska sudjeluje u ukupno 13 programa europske teritorijalne suradnje. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u funkciji je Nacionalnog tijela za 11 programa europske teritorijalne suradnje, Upravljačkog tijela za 2 programa prekogranične suradnje te Tijela za kontrolu za 11 programa, dok je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Nacionalno tijelo za 2 programa.

Kroz sudjelovanje u programima prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje doprinosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija i ujednačavanju njihova razvoja te smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti. Također, ugovoreni projekti doprinose zajedničkom rješavaju izazova koji nadilaze nacionalne granice i omogućuju povezivanje, odnosno sinergiju lokalnih i regionalnih politika s Kohezijskom politikom Europske unije.

Upravljanje programima europske teritorijalne suradnje, ali i provedba projekata od strane projektnih partnera omogućilo je akumulaciju institucionalnog znanja i iskustva koje će zasigurno biti iskorišteno za još kvalitetnije sudjelovanje u projektima europske teritorijalne suradnje u budućem programskom razdoblju. Naglasak će biti na većem broju strateških projekata usmjerenih na poboljšanje kapaciteta nacionalnih i regionalnih vlasti za doprinos procesu upravljanja u specifičnom sektoru (npr. turizam, promet, okoliš i sl.) na prekograničnom, transnacionalnom ili međuregionalnom području.

 

Prekogranični programi

Republika Hrvatska sudjeluje ukupno u 5 programa prekogranične suradnje, od čega u 3 programa sa zemljama članicama EU (Slovenija – Hrvatska, Mađarska – Hrvatska, Italija – Hrvatska) te 2 programa prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama EU, gdje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sudjeluje obavlja funkciju Upravljačkog tijela (Hrvatska – Srbija i Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora). U programima prekogranične suradnje hrvatski projektni partneri sudjeluju s partnerima iz susjedne zemlje kroz zajedničku provedbu projekata na programskom području programa.

Transnacionalna suradnja

Republika Hrvatska sudjeluje ukupno u 4 programa transnacionalne suradnje (Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Adrion), Dunav, Središnja Europa te Euro-Mediteran). U programima transnacionalne suradnje hrvatski projektni partneri surađuju s partnerima iz više zemalja sudionica programa, a s obzirom da je programsko područje cijela Republika Hrvatska, nemaju teritorijalna ograničenja za provedbu aktivnosti.

Međuregionalna suradnja

Republika Hrvatska sudjeluje u 2 programa međuregionalne suradnje gdje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Nacionalno tijelo, a to su programi INTERREG EUROPE i INTERACT. U programima međuregionalne suradnje hrvatski projektni partneri sudjeluju u suradnji s partnerima iz više zemalja sudionica programa, a s obzirom da je programsko područje cijela Republika Hrvatska, također nemaju teritorijalna ograničenja za provedbu aktivnosti.

Makroregionalne strategije

Makroregionalne strategije omogućuju raznolikim dijelovima Europe ujednačavanje gospodarskog razvitka, kao jednog od glavnih dugoročnih ciljeva EU. Pokretanje makroregionalnih strategija potaknuto je potrebom za povezivanjem i usklađivanjem regionalnih, nacionalnih i EU politika, kroz povezivanje dionika na gotovo svim razinama društva, a što rezultira i efikasnijim korištenjem EU fondova.
Republika Hrvatska sudjeluje u Strategiji EU za dunavsku regiju i Strategiji EU za jadransku i jonsku regiju, čiju provedbu na nacionalnoj razini osiguravaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

 

PREKOGRANIČNA SURADNJA

 

1. Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

 

Programsko područje:

Proračun:

Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija

Prioritet 2. Otporna i održiva regija

ISO1. Pristupačna i povezana regija

 

Kontakt osoba:
Alen Malnar
alen.malnar@mrrfeu.hr
01 6471 272

2. Program prekogranične suradnje Mađarska- Hrvatska 2021. – 2027.

 

Programsko područje:

Proračun:

Odabrani su sljedeći specifični ciljevi:

te Interreg specifični ciljevi „Bolje upravljanje suradnjom”:

 

Kontakt osoba:
Margareta Aničić
margareta.anicic@mrrfeu.hr
01 6391 992

3. Program prekogranične suradnje Italija- Hrvatska 2021. – 2027.

 

Programsko područje:

Proračun:

Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Održivi rast u plavoj ekonomiji

Prioritet 2. Zelena i otporna zajednička okolina

Specifični cilj 2.2. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i

Prioritet 3. Održivi pomorski i multimodalni transport

Prioritet 4. Kultura i turizam za održivi razvoj

Prioritet 5. Integrirano upravljanje za snažniju suradnju

 

Kontakt osoba:
Marija Šumonja
marija.sumonja@mrrfeu.hr
01 6400 675

 

4. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021. – 2027.

Programsko područje:

Proračun:

Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Suradnja za pametnije programsko područje

Prioritet 2. Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene

Prioritet 3. Suradnja za zdravije i inkluzivnije programsko područje

Prioritet 4. Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

 

Kontakt osoba:
Dragana Otašević
dragana.otasevic@mrrfeu.hr
01 6391 469

 

5. Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.

Programsko područje:

Proračun:

Odabrani prioriteti i specifični ciljevi:
Prioritet 1. Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo

Prioritet 2. Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizicima

Prioritet 3. Dostupne i otporne zdravstvene usluge

Prioritet 4. Održivi i uključivi turizam i kultura

 

Kontakt osoba:
Antonija Juran
antonija.juran@mrrfeu.hr
01 6470 537

 

TRANSNACIONALNA SURADNJA

1. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (IPA Adrion) 2021.-2027.

 

Programsko područje:

Proračun:

Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnija Europa

Zelenija Europa

Povezanija Europa

Bolje upravljanje suradnjom

 

Nacionalna kontakt točka:
Ivana Živković
ivana.zivkovic@mrrfeu.hr
01 6470 390

 

2. Program transnacionalne suradnje Euro-Mediteran 2021.-2027.

 

Programsko područje:

Proračun:

Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnije mediteransko područje

Zelenije mediteransko područje

Bolje upravljanje suradnjom

 

Nacionalna kontakt točka:
Ivana Živković

ivana.zivkovic@mrrfeu.hr
01 6470 390

 

3. Program transnacionalne suradnje Dunavske regije 2021.-2027.    

 

Programsko područje:

Proračun:

Odabrani politički i specifični ciljevi:
Pametnija Europa

 

Zelenija Europa

 

Uključivija Europa

 

Bolje upravljanje suradnjom

 

Nacionalna kontakt točka:
Ivan Lajtman
ivan.lajtman@mrrfeu.hr
01 6470 384

 

  1. Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027.

 

Programsko područje:

 

Proračun:

 

Odabrani politički i specifični ciljevi:
Suradnjom za pametniju središnju Europu

 

Suradnjom za zeleniju središnju Europu

 

Suradnjom za povezaniju središnju Europu

 

Suradnjom za poboljšano upravljanje središnjom Europom

 

Nacionalna kontakt točka:
Ivan Lajtman
ivan.lajtman@mrrfeu.hr
01 6470 384

 

MEĐUREGIONALNA SURADNJA

 

  1. Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.

 

Programsko područje:

 

Proračun:

 

Prioritetno područje:
Bolje upravljanje europskim područjem, unutar okvira ciljeva politike EU (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija, Europa bliže građanima, te bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja)

Nacionalna kontakt točka:
Pavle Plamenac
pavle.plamenac@mrrfeu.hr
01 6447 458

 

  1. Program međuregionalne suradnje INTERACT 2021.-2027.

 

Kroz isti se ne financiraju projekti već se bavi harmonizacijom provedbe europske teritorijalne suradnje na teritoriju EU, vanjskim granicama i udaljenim područjima te jačanjem kapaciteta tijela u sustavu upravljanja i kontrole programa europske teritorijalne suradnje. Pruža savjetodavne usluge putem treninga, seminara, radionica, sastanaka, konferencija i alata uključujući materijale kao što su udžbenici i studije, predlošci dokumenata, on-line informacije, baze podataka, e-alate i EU-promotivne kampanje.

Proračun:

 

Nacionalna kontakt točka:
Pavle Plamenac
pavle.plamenac@mrrfeu.hr
01 6447 458

 

MAKROREGIONALNE STRATEGIJE

 

  1. Strategija EU za dunavsku regiju (EUSDR)

 

Strategija EU-a za dunavsku regiju (EUSDR) druga je makroregionalna strategija EU-a koju je 2010. donijela Europska komisija, a 2011. potvrdilo Europsko Vijeće. Strategija okuplja 14 zemalja uz Dunav i obuhvaća područje koje predstavlja dom za 112 milijuna ljudi ili jednu petinu stanovništva EU-a. Zemlje sudionice su: Austrija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Slovačka Republika, Slovenija i Rumunjska te Bosna i Hercegovina, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina. Strategija je usmjerena na četiri stupa: Povezanija regija, Očuvanje okoliša, Izgradnja prosperiteta i Jačanje regije; a unutar svakog od njih konkretnim mjerama suradnje određuju se prioritetna područja.

 

Kontakt:
Tatjana Kralj
tatjana.kralj@mrrfeu.hr
01 6470 382

 

  1. Strategija EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)

 

Strategija EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) je pokrenuta 2014. godine, a nadovezuje na više od petnaest godina suradnje unutar Jadransko-jonske inicijative (JJI). U Strategiji sudjeluje 10 zemalja sudionica: Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija i Srbija; a ona predstavlja i temelj Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje (IPA Adrion). Četiri stupa suradnje u okviru EUSAIR-a zajednički koordiniraju po jedna država članica i jedna nečlanica EU: Plavi rast, Povezivanje regije,  Kvaliteta okoliša te Održivi turizam. Istraživanje, inovacije, Malo i srednje poduzetništvo i Izgradnja kapaciteta i komunikacija su horizontalna pitanja koja obuhvaćaju sve stupove Strategije.

 

Kontakt:
Tatjana Kralj
tatjana.kralj@mrrfeu.hr
01 6470 382

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X