Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na središnji portal za informacije o EU fondovima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje se nalazi na adresi https://strukturnifondovi.hr/.

Na mrežnoj stranici učinjene su određene prilagodbe kako bi se povećala pristupačnost osobama s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://strukturnifondovi.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 10. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost te ukoliko primijetite neusklađen sadržaj mrežnih stranica, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, možete nam se obratiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@mrrfeu.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr. 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X