Pretpristupni programi

Hrvatskoj su prije punopravnog članstva na raspolaganju bila sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance). Kroz IPA program financirali su se projekti usklađivanja nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Europske unije, primjene usklađenog zakonodavstva, kao i pripreme za provođenje kohezijske i poljoprivredne politike EU. Instrument pretpristupne pomoći je imao ključnu zadaću u izgradnji sustava upravljanja i kontrole sredstvima fondova Europske unije.

Financijska vrijednost programa IPA za RH u razdoblju od 2007. do 2013. godine iznosila je 997.6 milijuna eura.

Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija. Za provedbu svake od 5 komponenti IPA programa uspostavljena je posebna operativna struktura, koja se sastoji od upravljačkog/ih tijela te provedbene/ih agencija.

Pet komponenti IPA programa:

  1. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija
  2. Prekogranična suradnja
  3. Regionalni razvoj – Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost
  4. Razvoj ljudskih potencijala
  5. Ruralni razvoj (IPARD)

Prioriteti unutar komponenti određeni su u skladu s potrebama svake pojedine države sudionice programa, s ciljem maksimalnog prilagođavanja njezinim specifičnostima. Za svaku pojedinu komponentu uspostavljena je upravljačka struktura koja se sastoji od upravljačkog tijela i provedbenih agencija koje su nadležne za natječajne i ugovorne procedure.

IPA je predstavljala svojevrstan nastavak prve generacije EU fondova: CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD i ujedno bila priprema za provedbu ESI fondova.

Rok za provedbu ugovora zaključenih po IPA programima je studeni 2018. godine (IPA 2012) te  siječanj 2019. godine (IPA 2013).  Plaćanja po navedenim programima zaključno će se moći izvršavati do kraja 2019. godine i početka 2020. godine.

IPA I.

Pomoć u tranziciji i jačanju institucija financira projekte iz područja pravosuđa, unutarnjih poslova i zaštite ljudskih prava projekti te jačanja nevladinog sektora, zaštite kulturnih i prirodnih bogatstava, poreza, prometne politike, zdravstva i zaštite okoliša.

IPA II.

Republika Hrvatska u okviru IPA komponente II sudjeluje u 3 prekogranična programa s državama članicama EU, 3 prekogranična programa s državama korisnicama IPA programa, te 2 transnacionalna programa. Cilj je poticati održivi razvoj okoliša, gospodarski razvoj te poboljšanje kvalitete života u graničnim područjima.

IPA III.

Sastoji se od tri komponente; IPA IIIA – Promet, IPA IIIB – Zaštita okoliša i IPA IIIC. – Regionalna konkurentnost. Potencijalni korisnici sredstava su tijela državne uprave, javne i znanstvene ustanove te poslovna zajednica. Sve tri komponente su usmjerene na jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

IPA IV.

Program IPA komponenta IV podupire mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalno uključivanje kao preteča Europskog socijalnog fonda.

IPA V. (IPARD)

IPARD je pretpristupni program EU za poljoprivredu i ruralni razvoj u financijskom razdoblje 2007. – 2013. godine. Glavni cilj programa je unapređenje poljoprivrednog sektora i jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda te razvoj ruralne ekonomije.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X