Edukacije

Filtriraj edukacije

U slučaju većeg broja prijavljenih za pojedine programe izobrazbe, prednost će imati zaposlenici tijela državne uprave koji obavljaju poslove u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti kada se pojavi nova edukacija.


2Stu8:45- 14:45Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir – uloge i odgovornosti tijelaEdukacije u organizaciji MRRFEU8:45 - 14:45 Miramarska 22

5Stu9:00- 16:15Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu fondova EUEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:15 Miramarska 22

7Stu8:45- 15:45Praćenje, vrednovanje i izvještavanjeEdukacije u organizaciji MRRFEU8:45 - 15:45 Miramarska 22

8Stu9:00- 14:45Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Kontrola delegiranih funkcija i revizijeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:45 Miramarska 22

9Stu9:00- 17:00Strateško planiranje - logički okvirEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 17:00 Miramarska 22

12Stu9:00- 14:15Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Plaćanja i povratiEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:15 Perkovčeva 2 Zagreb

13Stu - 14Stu 138:45Stu 14Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obvezaEdukacije u organizaciji MRRFEU8:45 - 15:30 (14) Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

14Stu8:45- 14:45Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir – uloge i odgovornosti tijelaEdukacije u organizaciji MRRFEU8:45 - 14:45 Perkovčeva 2 Zagreb

15Stu - 16Stu 158:30Stu 16Pristup i analiza logičkog okviraEdukacije u organizaciji MRRFEU8:30 - 16:30 (16) Perkovčeva 2 Zagreb

19Stu9:00- 17:15EU fondovi i društvene mrežeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 17:15 Perkovčeva 2 ZagrebZATVORENO ZA PRIJAVE

20Stu8:15- 17:00Novi okvir za strateško planiranje na nacionalnoj raziniEdukacije u organizaciji MRRFEU8:15 - 17:00 Perkovčeva 2 ZagrebPRIJAVI SE

21Stu9:00- 15:30Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupci dodjele bespovratnih sredstavaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 15:30 Perkovčeva 2 ZagrebPRIJAVI SE

22Stu9:00- 14:30Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranjeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:30 Ulica grada Vukovara 284, ZagrebPRIJAVI SE

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X