Edukacije

Filtriraj edukacije

U slučaju većeg broja prijavljenih za pojedine programe izobrazbe, prednost će imati zaposlenici tijela državne uprave koji obavljaju poslove u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti kada se pojavi nova edukacija.


12Tra9:00- 16:00Uvod u EU fondove: Pravni i institucionalni okvir - uloge i odgovornosti tijelaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00

13Tra9:00- 16:00Uvod u EU fondove: Upravljanje rizicimaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 ZATVORENO ZA PRIJAVE

14Tra9:00- 16:00Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevareEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 ZATVORENO ZA PRIJAVE

15Tra9:00- 16:00Podrška procesu programiranja financijske perspektive 2021. - 2027. s naglaskom na Kohezijsku politiku - cilj politike Pametna EuropaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 Miramarska 22PRIJAVI SE

15Tra9:00- 16:00Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranjeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 ZATVORENO ZA PRIJAVE

16Tra9:00- 16:00Upravljanje sukobom interesa u postupcima odabira operacija i postupcima nabava u provedbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 ZATVORENO ZA PRIJAVE

19Tra9:00- 16:00Uvod u EU fondove: Kontrola delegiranih funkcija i revizijeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 PRIJAVI SE

19Tra - 20Tra 199:00Tra 20Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obveza - ONLINEEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 (20) PRIJAVI SE

20Tra9:00- 16:00Uvod u EU fondove: Kohezijska politika 2021.-2027.Edukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 PRIJAVI SE

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X