Edukacije

Filtriraj edukacije

U slučaju većeg broja prijavljenih za pojedine programe izobrazbe, prednost će imati zaposlenici tijela državne uprave koji obavljaju poslove u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti kada se pojavi nova edukacija.


1Ruj9:00- 16:00Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevareEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00

2Ruj9:00- 16:00Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranjeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00

6Ruj - 7Ruj 69:00Ruj 7Odabir projekata te sklapanje i izmjena ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obvezaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 (7)

7Ruj9:00- 14:30Uvod u EU fondove: Kontrola delegiranih funkcija i revizijeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:30

13Ruj9:00- 16:00Uvod u EU fondove: Pravni i institucionalni okvir – uloge i odgovornosti tijelaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00

17Ruj9:00- 16:00Upravljanje sukobom interesa u postupcima odabira operacija i postupcima nabava u provedbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstavaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00

20Ruj9:00- 16:00Uvod u EU fondove: Kohezijska politika 2021.-2027.Edukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 ZATVORENO ZA PRIJAVE

21Ruj9:00- 16:00Teritorijalni pristup korištenju EU fondovaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 PRIJAVI SE

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X