Edukacije

Filtriraj edukacije

U slučaju većeg broja prijavljenih za pojedine programe izobrazbe, prednost će imati zaposlenici tijela državne uprave koji obavljaju poslove u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti kada se pojavi nova edukacija.


6Lis9:00- 16:00Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupci dodjele bespovratnih sredstava- ONLINE radionicaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00

9Lis9:00- 14:45Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir – uloge i odgovornosti tijelaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:45

12Lis9:00- 14:30Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranje- ONLINE radionicaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:30

13Lis - 14Lis 138:45Lis 14Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obveza ONLINEEdukacije u organizaciji MRRFEU8:45 - 15:30 (14)

14Lis9:00- 14:45Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Kontrola delegiranih funkcija i revizije- ONLINE radionicaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:45

16Lis9:00- 14:15Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Plaćanja i povrati- ONLINEEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:15

19Lis9:00- 16:15Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevareEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:15

20Lis - 21Lis 209:00Lis 21Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Priprema i odobrenje kriterija odabira i uputa za prijaviteljeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 15:15 (21)

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X