Edukacije

Filtriraj edukacije

U slučaju većeg broja prijavljenih za pojedine programe izobrazbe, prednost će imati zaposlenici tijela državne uprave koji obavljaju poslove u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti kada se pojavi nova edukacija.


3Ruj9:00- 16:00Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Upravljanje rizicimaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 Miramarska 22

4Ruj9:00- 16:00Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Plaćanja i povratiEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 Miramarska 22

4Ruj9:00- 16:00Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevareEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

6Ruj - 7Ruj 69:00Ruj 7Pristup i analiza logičkog okviraEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:00 (7) Miramarska 22

11Ruj9:00- 14:30Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranjeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:30 Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

11Ruj9:00- 14:45Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Kontrola delegiranih funkcija i revizijeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:45 Miramarska 22

12Ruj9:00- 16:15Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu fondova EUEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:15 Miramarska 22

13Ruj9:00- 16:30Mogućnosti financiranja za projekte – Plan ulaganja za Europu i Europski fond za strateška ulaganjaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:30 Miramarska 22

14Ruj8:45- 14:45Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir – uloge i odgovornosti tijelaEdukacije u organizaciji MRRFEU8:45 - 14:45 Miramarska 22

17Ruj - 18Ruj 179:00Ruj 18Programi Unije 2014.-2020.Edukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:30 (18) Miramarska 22

19Ruj8:00- 17:00Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam)Edukacije u organizaciji MRRFEU8:00 - 17:00 Miramarska 22

20Ruj9:00- 16:15Europska teritorijalna suradnjaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:15 Miramarska 22

24Ruj - 25Ruj 249:00Ruj 25Proces programiranja s naglaskom na Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.Edukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:15 (25) Miramarska 22ZATVORENO ZA PRIJAVE

26Ruj9:00- 17:15EU fondovi i društvene mrežeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 17:15 Miramarska 22PRIJAVI SE

27Ruj9:00- 12:00Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Upravljanje ljudskim resursimaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 12:00 Miramarska 22PRIJAVI SE

28Ruj8:15- 17:00Novi okvir za strateško planiranje na nacionalnoj raziniEdukacije u organizaciji MRRFEU8:15 - 17:00 Miramarska 22PRIJAVI SE

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X