Edukacije

Filtriraj edukacije

U slučaju većeg broja prijavljenih za pojedine programe izobrazbe, prednost će imati zaposlenici tijela državne uprave koji obavljaju poslove u sustavima upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti kada se pojavi nova edukacija.


1Lis - 29:00Lis 2- 16:30Programi Unije 2014.-2020.Edukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:30 (2) Miramarska 22

10Lis9:00- 14:30Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupak odabira i ugovaranjeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:30 Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

14Lis - 15Lis 149:00Lis 15Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Priprema i odobrenje kriterija odabira i uputa za prijaviteljeEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 14:15 (15) Miramarska 22

16Lis8:45- 15:45Praćenje, vrednovanje i izvještavanjeEdukacije u organizaciji MRRFEU8:45 - 15:45 Miramarska 22

17Lis - 18Lis 178:45Lis 18Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Provjere izvršenja ugovornih obvezaEdukacije u organizaciji MRRFEU8:45 - 15:30 (18) Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

17Lis - 18Lis 178:45Lis 18Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam)Edukacije u organizaciji MRRFEU8:45 - 17:15 (18) Miramarska 22

21Lis8:45- 14:45Uvod u Europske strukturne i investicijske fondove te sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava: Pravni i institucionalni okvir – uloge i odgovornosti tijelaEdukacije u organizaciji MRRFEU8:45 - 14:45 Miramarska 22ZATVORENO ZA PRIJAVE

22Lis9:00- 15:30Odabir projekata te sklapanje i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Postupci dodjele bespovratnih sredstavaEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 15:30 Miramarska 22PRIJAVI SE

24Lis9:00- 16:15Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu fondova EUEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:15 PRIJAVI SE

25Lis9:00- 16:15Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Nepravilnosti i prijevareEdukacije u organizaciji MRRFEU9:00 - 16:15 Miramarska 22PRIJAVI SE

29Lis8:15- 17:00Novi okvir za strateško planiranje na nacionalnoj raziniEdukacije u organizaciji MRRFEU8:15 - 17:00 Miramarska 22PRIJAVI SE

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.




X