Programi Unije 2021.-2027.

PROGRAMI UNIJE 2021.-2027.

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska je dobila pravo punopravnog sudjelovanja u aktivnostima Programa Unije. Sudjelovanje u Programima Unije je od velike je važnosti za Republiku Hrvatsku s obzirom na uključivanje velikog broja tijela državne uprave, javnih institucija, organizacija civilnog društva te privatnih i pravnih osoba u europske projekte i suradnju.

Centralizirani model provedbe

Većina Programa Unije provodi se prema centraliziranom modelu provedbe u kojem su za financijsko upravljanje i provedbu odgovorna tijela Europske komisije, tj. Opće uprave zadužene za pojedini program koje odlučuju o vrsti i trajanju programa, raspoloživom proračunu te raspisuju pozive na dostavu projektnih prijedloga.

U nekim slučajevima pojedine Opće uprave su provedbu programa povjerile specijaliziranim Izvršnim agencijama Europske komisije, koje tad obavljaju aktivnosti upravljanja programom pod nadzorom Opće uprave nadležne za pojedini program. U tom su slučaju Izvršne agencije odgovorne su za pripremu i objavu natječaja, za financiranje, evaluaciju i pred selekciju prijavljenih projekata, pripremu i potpisivanje ugovora, praćenje projekata (početna i završna izvješća), komunikaciju s prijavljenim korisnicima te kontrole na licu mjesta.

Decentralizirani model provedbe

U slučaju decentraliziranog modela, riječ je o prenošenju provedbene strukture na nacionalno tijelo. Tako u slučaju decentraliziranih aktivnosti u okviru programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti, nacionalno tijelo predstavlja Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU).

Financijski nadzor ili reviziju provode ili nadziru Europska komisija, OLAF i Europski revizorski sud.

Provedba Programa Unije u Hrvatskoj

Zbog centralizirane provedbe većine Programa Unije, na nacionalnoj razini osigurana je dostupnost informacija i pomoć potencijalnim prijaviteljima zainteresiranim za prijavu projekata na programske natječaje. Unutar nadležnog tijela državne uprave djeluje nacionalna kontakt točka (ili nacionalni koordinator) zadužen za informiranje, promidžbu i vidljivost pojedinog programa, putem koje šira javnost i potencijalni korisnici mogu zatražiti sve potrebne informacije vezane uz određeni Program Unije.

Vlada RH Zaključkom utvrđuje tijelo zaduženo za koordinaciju sudjelovanja te tijela nadležna za provedbu Programa Unije tijekom pojedinog financijskog razdoblja. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU glavni je nacionalni koordinator za aktivnosti vezane uz sudjelovanje RH u pojedinim PU.  Koordinacija podrazumijeva praćenje ostvarenja učinka pojedinog Programa Unije, suradnju s osobama zaduženim za praćenje pojedinog programa, promotivne aktivnosti, edukacije i sve ostalo potrebnog za veću vidljivost i bolje prepoznavanje Programa Unije u RH. Uspostavom sustava koordinacije jača se i povezanost između pojedinih tijela, potiče razmjena iskustava, otvaraju se mogućnosti suradnje i provedbe zajedničkih aktivnosti. Godišnja izvješća na transparentan način nude pregled ostvarenja učinka pojedinog programa, ukupnih iznosa kao i broja projekata u kojima RH sudjeluje.

 

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

 

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X