Natječaji

Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine

Status

Zatvoren
31.03.2023.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.MPGI.03

Područje

Ostalo

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 213.193.413,28 HRK, odnosno 28.295.628,55 eura, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Vrijednost natječaja

213.193.413,28 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

 

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za EU projekte digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 6. prosinca 2022. godine objavilo je 4. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz 4. Izmjenu Poziva:

4. Izmjena – Sažetak Javnog poziva
4. Izmjena – Upute za Prijavitelje
4. Izmjena – Obrazac 1 Prijavni obrazac
4. Izmjena – Obrazac 2 Izjava prijavitelja
4. Izmjena – Obrazac 3 Izjava o imenovanju voditelja operacije
4. Izmjena – Obrazac 4 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV
4. Izmjena – Obrazac 5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
4. Izmjena – Prilog 1 Ugovor
4. Izmjena – Prilog 2 Opći uvjeti ugovora
4. Izmjena – Prilog 3 Pravila za NOJN
Prilog 4 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica
4. Izmjena – Prilog 5 Zahtjev za nadoknadom sredstava
Prilog 6 Završno izvješće
Popis-izmjena – 4. Izmjena Poziva

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za  EU projekte digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 27. lipnja 2022. godine objavilo je 3. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz 3. Izmjenu Poziva:

3. Izmjena – Sažetak Javnog poziva
3. Izmjena – Upute za Prijavitelje
3. Izmjena – Obrazac 1 Prijavni obrazac
3. Izmjena – Obrazac 2 Izjava prijavitelja
3. Izmjena – Obrazac 3 Izjava o imenovanju voditelja operacije
3. Izmjena – Obrazac 4 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV
3. Izmjena – Obrazac 5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
3. Izmjena – Prilog 1 Ugovor
3. Izmjena – Prilog 2 Opći uvjeti ugovora
3. Izmjena – Prilog 3 Pravila za NOJN
Prilog 4 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica
3. Izmjena – Prilog 5 Zahtjev za nadoknadom sredstava
Prilog 6 Završno izvješće
Popis-izmjena – 3. Izmjena Poziva

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za  EU projekte digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 18. svibnja 2022. godine objavilo je 2. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz 2. Izmjenu Poziva:

2. Izmjena – Sažetak Javnog poziva
2. Izmjena – Upute za Prijavitelje
2. Izmjena – Obrazac 1 Prijavni obrazac
2. Izmjena – Obrazac 2 Izjava prijavitelja
2. Izmjena – Obrazac 3 Izjava o imenovanju voditelja operacije
2. Izmjena – Obrazac 4 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV
2. Izmjena – Obrazac 5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
2. Izmjena – Prilog 1 Ugovor
2. Izmjena – Prilog 2 Opći uvjeti ugovora
2. Izmjena – Prilog 3 Pravila za NOJN
Prilog 4 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica
2. Izmjena – Prilog 5 Zahtjev za nadoknadom sredstava
Prilog 6 Završno izvješće
Popis-izmjena – 2. Izmjena Poziva

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za provedbu EU projekata digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 22. ožujka 2022. godine objavilo je 1. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz 1. Izmjenu Poziva:

1. Izmjena – Sažetak Javnog poziva
1. Izmjena – Upute za Prijavitelje
1. Izmjena – Obrazac 1 Prijavni obrazac
1. Izmjena – Obrazac 2 Izjava prijavitelja
1. Izmjena – Obrazac 3 Izjava o imenovanju voditelja operacije
1. Izmjena – Obrazac 4 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV
1. Izmjena – Obrazac 5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
1. Izmjena – Prilog 1 Ugovor
1. Izmjena – Prilog 2 Opći uvjeti ugovora
1. Izmjena – Prilog 3 Pravila za NOJN
Prilog 4 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica
1. Izmjena – Prilog 5 Zahtjev za nadoknadom sredstava
Prilog 6 Završno izvješće
Popis-izmjena – 1. Izmjena Poziva

Opće informacije
Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (u daljnjem tekstu: FSEU).

Svrha (cilj) Poziva:
Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine.
Potres je prouzročio velike štete te također, uzrokovao ljudska stradavanja stoga je bilo potrebno organizirati hitnu evakuaciju i stambeno zbrinuti građane pogođene potresom.
U dijelu potresom zahvaćenih zgrada za stanovanje također su nastala znatna oštećenja zbog kojih je jedan dio obiteljskih kuća i stanova trenutno neupotrebljiv pa je dio stanovništva smješten u privremeni smještaj.

Budući da se radovi sanacije u pravilu izvode i po nekoliko mjeseci, za isto to razdoblje, ovisno o zahvatima na predmetnim zgradama, građanima je trebalo hitno osigurati odgovarajući privremeni smještaj.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

– tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1. Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine

Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija

Postupak prijave
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Vrsta Poziva
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31.03.2023. godine do 12:00 sati, ovisno o tome što prije nastupi.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave poziva.
Obrazložena informacija o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i https://mpgi.gov.hr/ .
Poziv se zatvara u trenutku iscrpljenja financijske alokacije Poziva.
Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih financijskih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih financijskih sredstava, dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih financijskih sredstava Poziva.

Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i https://mpgi.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: privremenismjestaj@mpgi.hr.
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacije, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

Dokumentacija

Nadležna institucija

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
tel. 01 3782 444
fax. 01 3772 822
pitanja@mpgi.hr

www.mgipu.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X