Natječaji

Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine

Status

Otvoren
Od 05.01.2022.
Do 31.03.2023.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.MPGI.03

Područje

Ostalo

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 213.193.413,28 HRK, odnosno 28.295.628,55 eura, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Vrijednost natječaja

213.193.413,28 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

 

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za EU projekte digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 6. prosinca 2022. godine objavilo je 4. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz 4. Izmjenu Poziva:

4. Izmjena – Sažetak Javnog poziva
4. Izmjena – Upute za Prijavitelje
4. Izmjena – Obrazac 1 Prijavni obrazac
4. Izmjena – Obrazac 2 Izjava prijavitelja
4. Izmjena – Obrazac 3 Izjava o imenovanju voditelja operacije
4. Izmjena – Obrazac 4 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV
4. Izmjena – Obrazac 5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
4. Izmjena – Prilog 1 Ugovor
4. Izmjena – Prilog 2 Opći uvjeti ugovora
4. Izmjena – Prilog 3 Pravila za NOJN
Prilog 4 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica
4. Izmjena – Prilog 5 Zahtjev za nadoknadom sredstava
Prilog 6 Završno izvješće
Popis-izmjena – 4. Izmjena Poziva

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za  EU projekte digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 27. lipnja 2022. godine objavilo je 3. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz 3. Izmjenu Poziva:

3. Izmjena – Sažetak Javnog poziva
3. Izmjena – Upute za Prijavitelje
3. Izmjena – Obrazac 1 Prijavni obrazac
3. Izmjena – Obrazac 2 Izjava prijavitelja
3. Izmjena – Obrazac 3 Izjava o imenovanju voditelja operacije
3. Izmjena – Obrazac 4 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV
3. Izmjena – Obrazac 5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
3. Izmjena – Prilog 1 Ugovor
3. Izmjena – Prilog 2 Opći uvjeti ugovora
3. Izmjena – Prilog 3 Pravila za NOJN
Prilog 4 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica
3. Izmjena – Prilog 5 Zahtjev za nadoknadom sredstava
Prilog 6 Završno izvješće
Popis-izmjena – 3. Izmjena Poziva

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za  EU projekte digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 18. svibnja 2022. godine objavilo je 2. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz 2. Izmjenu Poziva:

2. Izmjena – Sažetak Javnog poziva
2. Izmjena – Upute za Prijavitelje
2. Izmjena – Obrazac 1 Prijavni obrazac
2. Izmjena – Obrazac 2 Izjava prijavitelja
2. Izmjena – Obrazac 3 Izjava o imenovanju voditelja operacije
2. Izmjena – Obrazac 4 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV
2. Izmjena – Obrazac 5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
2. Izmjena – Prilog 1 Ugovor
2. Izmjena – Prilog 2 Opći uvjeti ugovora
2. Izmjena – Prilog 3 Pravila za NOJN
Prilog 4 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica
2. Izmjena – Prilog 5 Zahtjev za nadoknadom sredstava
Prilog 6 Završno izvješće
Popis-izmjena – 2. Izmjena Poziva

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za provedbu EU projekata digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 22. ožujka 2022. godine objavilo je 1. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz 1. Izmjenu Poziva:

1. Izmjena – Sažetak Javnog poziva
1. Izmjena – Upute za Prijavitelje
1. Izmjena – Obrazac 1 Prijavni obrazac
1. Izmjena – Obrazac 2 Izjava prijavitelja
1. Izmjena – Obrazac 3 Izjava o imenovanju voditelja operacije
1. Izmjena – Obrazac 4 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV
1. Izmjena – Obrazac 5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
1. Izmjena – Prilog 1 Ugovor
1. Izmjena – Prilog 2 Opći uvjeti ugovora
1. Izmjena – Prilog 3 Pravila za NOJN
Prilog 4 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica
1. Izmjena – Prilog 5 Zahtjev za nadoknadom sredstava
Prilog 6 Završno izvješće
Popis-izmjena – 1. Izmjena Poziva

Opće informacije
Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (u daljnjem tekstu: FSEU).

Svrha (cilj) Poziva:
Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine.
Potres je prouzročio velike štete te također, uzrokovao ljudska stradavanja stoga je bilo potrebno organizirati hitnu evakuaciju i stambeno zbrinuti građane pogođene potresom.
U dijelu potresom zahvaćenih zgrada za stanovanje također su nastala znatna oštećenja zbog kojih je jedan dio obiteljskih kuća i stanova trenutno neupotrebljiv pa je dio stanovništva smješten u privremeni smještaj.

Budući da se radovi sanacije u pravilu izvode i po nekoliko mjeseci, za isto to razdoblje, ovisno o zahvatima na predmetnim zgradama, građanima je trebalo hitno osigurati odgovarajući privremeni smještaj.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

– tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1. Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine

Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija

Postupak prijave
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Vrsta Poziva
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31.03.2023. godine do 12:00 sati, ovisno o tome što prije nastupi.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave poziva.
Obrazložena informacija o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i https://mpgi.gov.hr/ .
Poziv se zatvara u trenutku iscrpljenja financijske alokacije Poziva.
Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih financijskih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih financijskih sredstava, dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih financijskih sredstava Poziva.

Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i https://mpgi.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: privremenismjestaj@mpgi.hr.
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacije, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

Dokumentacija

Nadležna institucija

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
tel. 01 3782 444
fax. 01 3772 822
pitanja@mpgi.hr

www.mgipu.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X