Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE Auto Hrvatska PSC d.o.o.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.04.1.2.01.0092

Naziv projekta

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE Auto Hrvatska PSC d.o.o.

OIB tvrtke ili organizacije

87682591133

Naziv tvrtke ili organizacije

Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o.

Osoba za kontakt

Mario Fabek

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

+385 (0)1 616 7666

Email

ahpsc.energija@autohrvatska.hr

Vrsta nabave

Robe , Radovi

Datum objave

14. 08. 2019.

Rok za dostavu ponuda

14. 09. 2019.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je zamjena postojeće rasvjete novom i energetski učinkovitijom LED rasvjetom na trgovačkom objektu tvrtke Auto Hrvatska PSC d.o.o. Naručitelj provodi Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Auto Hrvatska PSC“ referentne oznake poziva KK.04.1.2.01 prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“. Projekt nabave je: Glavni projekt ZOP: 14-08/2018 Mapa 2: Projekt elektro-tehničkih instalacija: rekonstrukcija rasvjete TD- GPET-23, revizija 1. Projekt je dan na uvid prilogu poziva na dostavu ponuda. Napravljena je manja izmjena projekta i produljen rok za dostavu ponuda.

Priloženi dokumenti

Projekt LED rasvjete - konačno.pdf


Projekt LED rasvjete
Datum: 14.8.2019.

Obrazac-1-Ponudbeni-list.docx


Ponudbeni list
Datum: 14.8.2019.

Obrazac-1a-Ponudbeni-list-zajednice-ponuditelja.docx


Ponudbeni list zajednice ponuditelja
Datum: 14.8.2019.

Obrazac-1b-Podaci-o-podugovarateljima.docx


Podatci o podugovarateljima
Datum: 14.8.2019.

Obrazac-2-Izjava-o-nepostojanju-razloga-za-isključenje.docx


Izjava o nepostojanju razloza za isključenje
Datum: 14.8.2019.

Obrazac-3-Popis-referenci-stručne-osobe.docx


Obrazac popisa referenci stručne osobe
Datum: 14.8.2019.

Obrazac-4-Izjava_o_kriterijima_odabira_AHPSC.docx


Obrazac izjave o kriterijima odabira
Datum: 14.8.2019.

PRILOG-1-Troškovnik-1.xlsx


Ponudbeni troškovnik
Datum: 14.8.2019.

Upiti i odgovori v1.pdf


Zaprimljeni upiti i odgovori
Datum: 26.8.2019.

Odluka.pdf


Odluka o odabiru ponuditelja
Datum: 1.10.2019.

OdlukaOPonistenju.pdf


Odluka o poništenju natječaja
Datum: 6.12.2019.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X