Kako do EU fondova?

1

Informirajte se o mogućnostima financiranja

Saznaj više

2

Pretražite natječaje i pronađite odgovarajući za Vaš projekt

Saznaj više

3

Dobro proučite i pripremite natječajnu dokumentaciju

Saznaj više

#1

Informirajte se o mogućnostima financiranja

Sredstvima iz EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Operativni programi

Ukoliko Vaša projektna ideja ne pripada niti jednome području obuhvaćenom (operativnim) programima, neće je biti moguće financirati EU sredstvima, ma koliko ona bila dobra!

Ako želite svoju ideju pretvoriti u projekt koji će biti sufinanciran EU sredstvima, za početak je potrebno pronaći odgovarajući natječaj koji podržava ciljeve Vašeg projekta.

Natječaji

Važno je napomenuti da se niže stope sufinanciranja mogu očekivati za ulaganja u tvrtke i projekte koji ostvaruju prihode, odnosno nisu neprofitnog karaktera. EU fondovi zahtijevaju da projekt ima korist za širu zajednicu, ne samo za pojedinca koji je prijavitelj, kako bi uspješno prošao na nekom natječaju.

Obično se ne financiraju redovne aktivnosti neke organizacije, već se projektom mora stvarati dodatna vrijednost ili kreirati nova usluga te je nužno da postoje jasni rezultati koji će se postići.

#2

Pretražite natječaje i pronađite odgovarajući za Vaš projekt

Na web portalu www.strukturnifondovi.hr možete pretraživati natječaje koji su trenutno otvoreni kako biste pronašli onaj koji odgovara Vašem području interesa te provjerili možete li financirati svoj projekt. Koristeći razne filtere natječaje možete pretraživati prema području, vrsti prijavitelja, tipu natječaja, ali i prema drugim kategorijama.Natječaji

Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku, određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Najvažniji dokumenti su Upute za prijavitelje, koje sadrže apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. Predlažemo da za natječaje koji Vas interesiraju prvo provjerite tko se može prijaviti (prihvatljivost prijavitelja) i što se sve sufinancira kako bi bili sigurni da ste pronašli pravi natječaj.

Osim otvorenih natječaja, odnosno poziva na dostavu projektnih prijedloga, na ovom internetskom portalu moguće je pronaći prethodne objavljene zatvorene natječaje, ali i najave natječaja, što može biti korisno za pravovremenu pripremu projektnih prijedloga.

Ukoliko među otvorenim i najavljenim natječajima niste pronašli onaj koji odgovara Vašem projektu, svakako provjerite i Indikativni godišnji plan natječaja gdje možete pregledati trenutno planirane natječaje do kraja ove godine.

Indikativni godišnji plan

#3

Dobro proučite i pripremite natječajnu dokumentaciju

Nakon što ste sigurni da ste pronašli odgovarajući natječaj, potrebno je dobro proučiti svu natječajnu dokumentaciju i priložene obrasce te pripremiti projektni prijedlog prema uputama zadanim u preuzetim obrascima.

Opišite kratko, jezgrovito i jasno svoj projekt i ciljeve koje želite njime postići, imajući na umu krajnji cilj projekta i specifične ciljeve koji se moraju realizirati na putu njegova ostvarenja. Definirajte zašto je baš Vaš projekt važan i zašto je baš njega potrebno sufinancirati. Vašoj argumentaciji u prilog govore što jasnije iskazani očekivani rezultati projekta, koji daju rješenja konkretnih problema uslijed provedbe projekta, a što su ona brojnija i preciznije opisana, to je i projekt važniji.

Također, u natječajnoj dokumentaciji ponekad je potrebno definirati projektne partnere s kojima ćete provoditi projekt i ciljne skupine kojima je projekt namijenjen. Što je Vaš poslovni i financijski model jasniji, to je veća šansa za prihvaćanjem Vašeg projektnog prijedloga. U svakom trenutku provedbe projekta važno je znati na koga će i u kojoj mjeri posredno i neposredno utjecati Vaš projekt, kako bi se svakoj od navedenih skupina pridala potrebna pažnja i prilagodio pristup.

Nemojte zaboraviti da je jedna od vrlo važnih sastavnica svake natječajne dokumentacije troškovnik projekta, odnosno cjelokupna financijska konstrukcija projekta, sa svim kategorijama troškova i tipovima ulaganja.

Preglednost i cjelokupnost natječajne dokumentacije osnovni je preduvjet za sudjelovanje u daljnjem postupku evaluacije. Potpuna natječajna dokumentacija mora biti dostavljena isključivo u nadležnu instituciju u naznačenom roku za predaju iste. Prije predaje natječajnu dokumentaciju detaljno pregledajte, jer se nepotpisana ili nepotpuna natječajna dokumentacija neće uzimati u obzir za razmatranje.

!

Želimo Vam uspješnu prijavu i provedbu projekta!

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X