Natječaji

Interreg VI-A Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. – 1. Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

Status

Zatvoren
21.06.2023.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Ostalo

Raspoloživost sredstava

Oko 18.300.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Sažetak

Program prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.- 2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, potičući pri tome ekonomski rast.

Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice

 • u Hrvatskoj: Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju, Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju, Međimursku županiju i Karlovačku županiju
 • u Sloveniji: Pomursku regiju, Podravsku regiju, Savinjsku regiju, Zasavsku regiju, Posavsku regiju, regiju Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovensku regiju, Primorsko-notranjsku regiju i Obalno-krašku regiju.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga podijeljen je na dva Poziva za Standard projekte:

 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3.
 • Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija
  • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima.
  • Specifični cilj 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja.
 • Prioritet 3. Dostupna i povezana regija.
  • Specifični cilj 6.2. Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama.
 • Rok za dostavu projektnih prijedloga je 24. svibnja 2023. do 12:00 (CET).
 • Trajanje projekata: do 30 mjeseci za Prioritet 1., do 24 mjeseci za Prioritet 3.
 • Preporučeni broj projektnih partnera u projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.
 • Vrijednost projekata:
  • od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR za Prioritet 1.
  • od 0,2 milijuna eura EFRR do 1,0 milijuna eura EFRR za Prioritet 3.
 • Prihvatljivi prijavitelji:
  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela. Tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela – prihvatljivi za oba prioriteta.
  • Neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva – prihvatljivi za oba prioriteta.
  • Organizacije koje pružaju usluge od javnog interesa (pružatelji usluga javnog prijevoza, ustanove zdravstvene i socijalne skrbi, komunalne ustanove i sl.) -samo za Prioritet 3.
 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2.
 • Prioritet 2. Otporna i održiva regija
  • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.
 • Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21. lipnja 2023. do 12:00 (CET).
 • Trajanje projekata: do 30 mjeseci.
 • Preporučeni broj projektnih partnera po projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.
 • Vrijednost projekata: od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR
 • Prihvatljivi prijavitelji:
  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela. Tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela.
  • Neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva.
  • Mala i srednja poduzeća, uključujući mikroorganizacije.
 • Opće napomene za oba poziva:
  • Ukupna financijska alokacija za objavljene Pozive iznosi otprilike 18,3 milijuna eura iz EFRR, uz stopu sufinanciranja od 80%.
  • Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na hrvatskom i slovenskom jeziku. Sažetak projekta mora biti napisan na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.
  • Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems) kojem možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://jems.si-hr.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard.
  • Detaljnije informacije o Pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na službenoj programskoj stranici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/
  • Za sve upite vezane uz prijavu projekata potencijalni prijavitelji mogu kontaktirati Zajedničko tajništvo Programa. Kontakt podatke članova Zajedničkog tajništva možete pronaći putem slijedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/joint-secretariat/
  • Na službenoj web stranici Programa omogućena je tražilica partnera kako bi potencijalni partneri iz obje države mogli razmijeniti projektne ideje iste ili slične tematike te se lakše povezati u projektna partnerstva. Tražilica partnera dostupna je putem sljedeće poveznice: http://www.si-hr.eu/2127/hr/projects-2/

Informativne radionice

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo Interreg Programa Slovenija-Hrvatska u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, poziva vas na sudjelovanje na informativnim radionicama koje će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na otvorene pozive na dostavu projektnih prijedloga.

Prva informativna radionica  održati će se 17.04.2023. godine, u Postojni (Slovenija). Svoje sudjelovanje na radionici možete potvrditi najkasnije do 13. travnja 2023. putem sljedeće poveznice: Prijava na radionicu u Postojni (Slovenija). Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: Dnevni red Postojna

Druga informativna radionica  održati će se 19.04.2023. godine, u Varaždinu (Hrvatska). Svoje sudjelovanje na radionici možete potvrditi najkasnije do 14. travnja 2023. putem sljedeće poveznice: Prijava na radionicu u Varaždinu (Hrvatska). Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: Dnevni red Varaždin

Treća informativna radionica  održati će se 21.04.2023. godine, online. Svoje sudjelovanje na radionici možete potvrditi najkasnije do 19. travnja 2023. putem sljedeće poveznice: Prijava na on-line radionicu. Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: Dnevni red online radionice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, Zagrebačkom županijom i Regionalnom razvojnom agencijom Primorsko-goranske županije organizira dodatne informativne radionice koje će se održati:

25. travnja 2023. godine u Zaprešiću, s početkom u 10:00 h u prostoru Vršilnice, Aleja Đure Jelačića 1, Zaprešić. Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: OVDJE Svoje sudjelovanje možete potvrditi putem poveznice: OVDJE

27. travnja 2023. godine u Rijeci, s početkom u 10:00 h u Kampusu Trsat, velika dvorana Građevinskog fakulteta, Radmile Matejčić 3, Rijeka. Dnevni red radionice dostupan je na sljedećoj poveznici: OVDJE Svoje sudjelovanje možete potvrditi putem poveznice: OVDJE

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X