Odobreni strateški projekti u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg IPA Adrion 2021. – 2027.

Objavljeno - 01.12.2023.

Na sastanku Odbora za praćenje Programa IPA Adrion 2021. – 2027. odobrena su 3 strateška projekta u okviru prioritetne osi 4 – Bolje upravljanje suradnjom Programa transnacionalne suradnje Interreg IPA Adrion 2021. – 2027. Ukupni proračun 3 projekta iznosi oko 11,7 milijuna eura Interreg sredstava, previđeno trajanje je do 31. prosinca 2027. godine, a početak implementacije planiran je za siječanj 2024. godine.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU ima ulogu vodećeg partnera u projektu pod nazivom Potpora razvoju i implementaciji strateških formata provedbe (eng. Support to Development and Implementation of Strategic Implementation Formats)Ukupni proračun projekta iznosi 2.080.000,00 EUR Interreg (EU) sredstava.

Svrha projekta je jačanje kapaciteta javnih vlasti za razvoj strateških projekata kako bi se ojačala suradnja i upravljanje u jadransko-jonskoj regiji i osigurala učinkovita implementacija EUSAIR-a. Ideja je olakšati strukturama upravljanja provedbu EUSAIR-a kroz ciljane formate provedbe i kapitaliziranje postojećih resursa dostupnih regiji, kako bi se oni koristili pametnije i učinkovitije, kao i općenito jačanje makroregionalne suradnje.

Opći cilj projekta je olakšavanje i osnaživanje okvira za razvoj strateških projekata kako bi se osigurala potpora suradnji i upravljanju u Jadransko-jonskoj regiji te poboljšala njezina provedba i učinak.

Aktivnosti projekta su podijeljene u 3 radna paketa (Work Packages – WP):

Očekuje se da će ovaj projekt doprinijeti boljem upravljanju u okviru EUSAIR-a te jačanju kohezije cijelog jadransko-jonskog prostora i time ostvariti pozitivan učinak na širu populaciju te potaknuti društveno-gospodarski razvoj na svim razinama upravljanja. Također, provedba projekta će ojačati ulogu i doprinos Republike Hrvatske u okviru provedbe EUSAIR-a.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X