Natječaji

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Srbija 2021.-2027. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Status

Zatvoren
04.09.2023.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Ostalo

Raspoloživost sredstava

17.400.751,50 eura EU sredstava

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Europska teritorijalna suradnja

Sažetak

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Srbija 2021.-2027. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku. Program ima za cilj potaknuti i podržati prekograničnu suradnju kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove (procese ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugotrajne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19), kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti.

Programsko područje obuhvaća:

4 županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku županiju

5 okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski i Mačvanski okrug

 

Na pozivu su otvoreni sljedeći programski prioriteti i specifični ciljevi:

Prioritet 1. Suradnja za pametnije Programsko područje

Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija

 

Prioritet 2. Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene

Specifični cilj 2.2. Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom o obnovljivoj energiji (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti navedene u njoj

Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima

 

Prioritet 3. Suradnja za zdravije i inkluzivnije Programsko područje

Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice

 

Prioritet 4. Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

 

Projektno partnerstvo sastojati se od najmanje dva (2) partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske).

Maksimalan broj partnera u prijavi za Small-scale projekte je četiri (4), uključujući vodećeg partnera.

Maksimalan broj partnera u prijavi za Standard projekte je pet (5), uključujući vodećeg partnera.

Maksimalna stopa sufinanciranja EU sredstvima: 85% ukupnog proračuna projekta.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog između Vodećeg partnera i Upravljačkog tijela, Vodeći partner ima pravo na isplatu predujma, u ime partnerstva, u iznosu od najviše 25% ukupnog troška projekta.

Svi dokumenti te detaljne informacije o Pozivu mogu se pronaći ovdje.

Svi potencijalni prijavitelji mogu predati svoje prijave putem Zajedničkog elektroničkog sustava za praćenje (Jems) do 04. rujna 2023. do 15:00 sati.

Informativne radionice

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo u suradnji s Nacionalnim tijelima Programa organizirat će četiri Informativna dana kako bi pružili detaljne informacije i praktične savjete za pripremu i podnošenje prijava u okviru 1. Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Pozivaju se svi zainteresirani potencijalni prijavitelji da prijave svoje sudjelovanje na informativnim danima uz napomenu da je sudjelovanje ograničeno na 3 osobe iz iste ustanove. Dnevni red informativnih dana možete pronaći ovdje

Raspored informativnih dana je sljedeći:

Novi Sad (Velika sala Skupštine AP Vojvodine), RS, 1. lipnja 2023. Registracijski link dostupan je putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/hZ298nbEqGcDTKMD6

Slavonski Brod (Sveučilište u Slavonskom Brodu, Ulica 108. brigade ZNG 32), RH, 2. lipnja 2023. Registracijski link dostupan je putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/BfDXLwoRN9i5yV8A8

Subotica (Velika većnica Gradske kuće – Trg slobode 1 ), RS, 6. lipnja 2023. Registracijski link dostupan je putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/PKxESn9ZPcBg7mhk8

Osijek (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Ulica Vladimira Preloga 1), RH, 7. lipnja 2023. Registracijski link dostupan je putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/Kfad2tihtBYHrHQUA  

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X