Financijski pregled EU fondova

Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa za financijsko razdoblje 2014.-2020.

Svi navedeni iznosi su u eurima (EUR)
Izvor: MRRFEU
Stanje na 9.09.2021.

wdt_IDNaziv programaVrijednost dodjeljenih sredstavaVrijednost objavljenih pozivaVrijednost ugovorenih sredstavaVrijednost plaćenih sredstava korisnicimaVrijednost ovjerenih sredstava
1OP Konkurentnost i kohezija6.831.255.232,009.424.383.309,349.008.578.692,263.756.352.610,373.155.111.644,96
2OP Učinkoviti ljudski potencijali1.621.046.414,002.001.820.028,691.876.630.779,671.035.579.954,86595.905.485,94
3Program ruralnog razvoja2.026.222.500,002.582.896.721,282.040.035.395,891.559.430.413,241.509.455.140,41
4OP za pomorstvo i ribarstvo252.643.138,00246.782.242,05223.997.329,02113.998.899,29103.430.685,58
5UKUPNO10.731.167.284,0014.255.882.301,3613.149.242.196,846.465.361.877,765.363.902.956,90

Ukupni financijski pregled pretpristupnih programa pomoći i strukturnih instrumenata 2007.-2013.

Svi navedeni iznosi su u eurima (EUR)
Izvor: Nacionalni fond, Ministarstvo financija

wdt_IDProgramDodijeljena sredstvaUgovorena sredstvaIsplaćena sredstvaUgovoreno/ DodijeljenoIsplaćeno/ Dodijeljeno
2IPA V 2007.-2013.121.813.880,00110.426.136,00100.711.432,0090,6582,71
3IPA I, II i PRIJELAZNI INSTRUMENT295.566.624,00272.848.032,00240.904.992,0092,3176,49
4OP PROMET 2007.-2013.236.983.312,00196.262.256,00167.850.304,0082,8262,84
5OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 2007.-2013.152.413.104,00152.048.176,00137.660.688,0099,7686,45
6OP REGIONALNA KONKURENTNOST 2007.-2013.187.779.600,00198.354.032,00180.386.224,00105,6396,52
7OP ZAŠTITA OKOLIŠA 2007.-2013.281.099.008,00455.693.984,00316.586.432,00162,11106,24
8UKUPNO1.275.655.552,001.385.632.640,001.144.100.096,00108,6285,24

Trend u ugovaranju i plaćanju pretpristupnih programa pomoći i strukturnih instrumenata 2007. – 2013.

Uplate i isplate iz EU proračuna

Prema podacima Ministarstva financija Hrvatska je od 2013. do 2020. ukupno u europski proračun uplatila 24.9 milijarde kuna, a do ovog trenutka iz zajedničkog EU proračuna je u proračun Rebuplike Hrvatske uplaćeno ukupno 52.9 milijarde kuna i to kroz uplate iz:

wdt_IDNaziv fondaVrijednost
1Europskog fonda za regionalni razvoj15.27 milijarde kuna
2Kohezijskog fonda6,61 milijardi kuna
3Europskog socijalnog fonda5,14 milijardi kuna
4Europskog fonda za ribarstvo687 milijuna kuna
5Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj9,1 milijardi kuna
6Europskog fonda za garancije u poljoprivredi11.42 milijarde kuna
7Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)1,46 milijardi kuna
8Ostalih fondova (Schengenski instrument, Fond za azil i migracije, Instrument za jačanje novčanog toka)3,35 milijardi kuna

Razlika između uplata u proračun EU i doznačenih sredstava iz proračuna EU iznosi 28,1 milijardi kuna.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.




X