Klinička i molekularna fenotipizacija osteoartritisa: personalizirani pristup dijagnostici i liječenju

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK 01.2.1.02.0173

Naziv projekta

Klinička i molekularna fenotipizacija osteoartritisa: personalizirani pristup dijagnostici i liječenju

OIB tvrtke ili organizacije

09146496654

Naziv tvrtke ili organizacije

LABENA d.o.o.

Osoba za kontakt

Mario Dananić

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

+385 997044700

Email

mario.dananic@labena.hr

Vrsta nabave

Usluge

Datum objave

23. 09. 2022.

Rok za dostavu ponuda

04. 10. 2022.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je potrošni materijal za mjerenje citokina i kemokina u serumu, sa tehničkim specifikacijama detaljno opisanima u Prilogu 2. Tehničke karakteristike, a koji čini sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponude. Potrošni materijal se nabavlja za potrebe provedbe projekta: „Klinička i molekularna fenotipizacija osteoartritisa: personalizirani pristup dijagnostici i liječenju“. Predmet nabave uključuje nabavu, te isporuku potrošnog materijala FCO kupac. U ponudi moraju biti ponuđene sve stavke za svu robu na način kako je to definirano u troškovniku (Prilog 3.). Ponuditelj ne može predati istovremeno ponudu kao samostalni ponuditelj i/ili član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj, te će u tom slučaju biti odbijene sve njegove ponude kao samostalnog ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja. Količina predmeta nabave je definirana u troškovniku (Prilog 3. Poziva na dostavu ponude). Količina je točna.

Priloženi dokumenti

Poziv na dostavu ponude.docx


Poziv na dostavu ponude
Datum: 23.9.2022.

Prilog 1 - Ponudbeni list.docx


Prilog 1 - Ponudbeni list
Datum: 23.9.2022.

Prilog 2-Tehnicke-specifikacije.xlsx


Prilog 2-Tehnicke-specifikacije
Datum: 23.9.2022.

Prilog 3- Troškovnik.docx


Prilog 3- Troškovnik
Datum: 23.9.2022.

Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.docx


Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju
Datum: 23.9.2022.

Prilog 5 - Izjava ponuditelja.docx


Prilog 5 - Izjava ponuditelja
Datum: 23.9.2022.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X