Natječaji

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije

Status

Zatvoren
30.09.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.KZŽ.02.

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 55.550.000,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VAŽNO! Krapinsko-zagorska županija, kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, a uz suglasnost NKT, povećalo je alokaciju ukupnog raspoloživog  iznosa bespovratnih financijskih sredstava.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 22.372.752,01 EUR, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VAŽNO! Krapinsko-zagorska županija, kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, a uz suglasnost NKT, povećalo je alokaciju ukupnog raspoloživog  iznosa bespovratnih financijskih sredstava.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 35.000.000,00 EUR, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Vrijednost natječaja

55.550.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

VAŽNO! Krapinsko-zagorska županija, kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 18. kolovoza 2022. godine objavilo je I izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (FSEU.KZŽ.02.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz I izmjenu Poziva:

I izmjena poziva_sažetak sa oznacenim izmjenama

I izmjena poziva_sažetak_cistopis

I izmjena Uputa za prijavitelje_cistopis

I izmjena Uputa za prijavitelje_sa oznacenim izmjenma
I izmjena_Obrazac 1_ Prijavnica (opis i proračun Operacije)

I izmjena_Obrazac 2_Izjava prijavitelja

I izmjena_Obrazac 3_Izjava o imenovanju voditelja operacije

I izmjena_Obrazac 4_Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV

I izmjena_Obrazac 5_Izjava stručnjaka

I izmjena_Obrazac 6_Izjava o nepromijenjenim okolnostima

I izmjena_Obrazac 7_Predložak adresiranja omotnice

I izmjena_Prilog 1_Ugovor o dodjeli BFS_sa označenim izmjenama

I izmjena_Prilog 1_Ugovor o dodjeli BFS_cistopis

I izmjena_Prilog 2_Opći uvjeti Ugovora

I izmjena_Prilog 3_Smjernice  za određivanje financijskih ispravaka

I izmjena_Prilog 4_ZNS

I izmjena_Prilog 5_Zavrsno izvjesce

Popis izmjena

Opće informacije
Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa.
Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Krapinsko-zagorske županije.
Ukupna raspoloživa sredstava
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 55.550.000,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.
Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
– Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20);
– Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama (“Narodne novine, br.76/93, 29/97, 47/99, 38/08, 127/19).
Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru Poziva su:
1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
2. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
3. Grupa 3.: Izvedba radova i opremanje
4. Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija.
Postupak prijave
Projektni prijedlog podnosi se Krapinsko-zagorskoj županiji preporučenom poštom ili putem pisarnice (Magistratska 1, 49000 Krapina) unutar roka određenog ovim Pozivom.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
Vrsta poziva
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. rujna 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
Poziv se zatvara u trenutku iscrpljenja financijske alokacije Poziva.
Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objavljivati na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.kzz.hr u segmentu “Pitanja i odgovori” svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@kzz.hr
U svrhu osiguranja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacije, aktivnosti i troškova u odnosu na projektni prijedlog.

NAPOMENA:

U dokumentima koju su izmijenjeni Izmjenom poziva žutom bojom su označeni dijelovi teksta koji su dodani ili izmijenjeni, dok su prekriženim fontom označeni dijelovi teksta koji su izbrisani.

Dokumentacija

Popis izmjenaDatum: 18.8.2022.

I izmjena_Prilog 4_ZNSDatum: 18.8.2022.

Obrazac-2-KZZ.docxDatum: 30.11.2021.

Obrazac-3-KZZ.docxDatum: 30.11.2021.

Obrazac-4-KZZ.docxDatum: 30.11.2021.

Obrazac-5-KZZ.docxDatum: 30.11.2021.

Obrazac-6-KZZ.docxDatum: 30.11.2021.

Obrazac-7-KZZ.docxDatum: 30.11.2021.

Prijavnica-Promet-KZZ.docxDatum: 30.11.2021.

Prilog-5.docxDatum: 30.11.2021.

Sazetak-poziva.docxDatum: 30.11.2021.

Pitanja i odgovori

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X