Natječaji

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije

Status

Zatvoren
30.06.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.MMPI.01.

Područje

Promet

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

lokalne/regionalne javne institucije

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 224.172.882,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Vrijednost natječaja

224.172.882,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

VAŽNO! Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 16. svibnja 2022. godine objavilo je 2. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije (FSEU.MMPI.01.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz 2. Izmjenu Poziva:

2. Izmjena – Sažetak poziva – čistopis
2. Izmjena – Sažetak poziva – sa označenim izmjenama
2. Izmjena – Upute za prijavitelje – čistopis
2. Izmjena – Upute za prijavitelje – sa označenim izmjenama
2. Izmjena – 1. Prijavni obrazac
2. Izmjena – 2. Obrazac 2 – Izjava Prijavitelja
2. Izmjena – 3. Obrazac 3 – Izjava o imenovanju voditelja operacije
2. Izmjena – 4. Obrazac 4 – Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV
2. Izmjena – 5. Obrazac 5 – Izjava strucnjaka
2. Izmjena – 6. Obrazac 6 – Izjava o nepromijenjenim okolnostima
2. Izmjena – 7. Prilog 1 – Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
2. Izmjena – 8. Prilog 2 – Opći uvjeti Ugovora
2. Izmjena – 9. Prilog 3 – Smjernice za određivanje financijskih ispravaka
2. Izmjena – 10. Prilog 4 – Zahtjev za nadoknadom sredstava
2. Izmjena – 11. Prilog 5 – Završno izvješće
2. Izmjena – 12. Prilog 6 – Program državnih potpora
Popis izmjena – 2. Izmjena Poziva

Opće informacije

Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa.
U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura i pogon u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 224.172.882,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije
  • Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Javne ustanove i ustanove osnovane od Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova

Postupak prijave

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 30. lipnja 2022. godine.
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referenta oznaka poziva FSEU.MMPI.01., te rečenica Za poziv: „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije. s naznakom „Ne otvarati prije službenog početka obrade projektne prijave“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Poziv je otvoren do 30. lipnja 2022. godine

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i https://mmpi.gov.hr/ u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: pozivi@mmpi.hr.

NAPOMENA:

U dokumentima koju su izmijenjeni Izmjenom poziva žutom bojom su označeni dijelovi teksta koji su dodani ili izmijenjeni, dok su prekriženim fontom označeni dijelovi teksta koji su izbrisani.

Prijavitelji moraju dijelove teksta u obrascima Poziva prilikom prijave odznačiti (maknuti žutu boju sa dodanih ili izmijenjenih dijelova) ili izbrisati prilikom prijave.

Dokumentacija

Sazetak-poziva.pdfDatum: 5.1.2022.

Nadležna institucija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X