Važni dokumenti – Operativni program Konkurentnost i kohezija

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (prosinac 2018.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (rujan 2017.)

Zaključak Vlade Republike Hrvatske

Operativni program Konkurentnost i kohezija na engleskom jeziku (prosinac 2014.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (prosinac 2014.)

Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Brošura “Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

E-brošura „Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

POPIS VELIKIH PROJEKATA

Izmjena popisa velikih projekata (prosinac 2017.)

Izmjena popisa velikih projekata (siječanj 2017.)

Izmjena popisa velikih projekata (svibanj 2015.)


INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA U RH U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta

Uredba o izmjeni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (“Narodne novine”, broj 129/15)

Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« („Narodne novine“, broj 18/17)

UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013

Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa


PRAVILNICI O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine broj 6/2020)

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.  (Narodne novine br. 115/18) – Stupanjem na snagu Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine br. 115/18) prestaje važiti Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (»Narodne novine«, broj 143/14)

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novina 143/14)

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Pravila o financijskim korekcijama

Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

Prilog 4 Prijavni obrazac


KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA

Komunikacijska strategija europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020.

Komunikacijska strategija i Komunikacijski plan Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za 2018.

Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za 2017.

Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za 2016.


UPUTE ZA KORISNIKE SREDSTAVA

Upute za korisnike sredstava  vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

Vizualni identitet (Logotip i Knjiga standarda) – ESI fondovi

Vizualni identitet (Logotip i Knjiga standarda) – OP Konkurentnost i kohezija

Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih  načela

Primjeri nepravilnosti u korištenju sredstava

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2018. godinu

Sažetak za građane

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2016. godinu

Sažetak za građane

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2014. i 2015. godinu

Sažetak za građane

 

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X