Važni dokumenti – Operativni program Konkurentnost i kohezija

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (studeni 2023.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (prosinac 2022.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (srpanj 2022.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (lipanj 2021.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (prosinac 2020.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (rujan 2020.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (srpanj 2020.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (prosinac 2018.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (rujan 2017.)

Zaključak Vlade Republike Hrvatske

Operativni program Konkurentnost i kohezija na engleskom jeziku (prosinac 2014.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku (prosinac 2014.)

Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na hrvatskom jeziku

Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na engleskom jeziku

Brošura “Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

E-brošura „Mogućnosti financiranja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

POPIS VELIKIH PROJEKATA

Izmjena popisa velikih projekata (prosinac 2023.)

Izmjena popisa velikih projekata (svibanj 2022.)

Izmjena popisa velikih projekata (siječanj 2021.)

Izmjena popisa velikih projekata (kolovoz 2020.)

Izmjena popisa velikih projekata (srpanj 2019.)

Izmjena popisa velikih projekata (siječanj 2019.)

Izmjena popisa velikih projekata (lipanj 2018.)

Izmjena popisa velikih projekata (prosinac 2017.)

Izmjena popisa velikih projekata (siječanj 2017.)

Izmjena popisa velikih projekata (svibanj 2015.)

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA U RH U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem “Ulaganje za rast i radna mjesta” (“Narodne novine”, broj 107/14)

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem “Ulaganje za rast i radna mjesta” (“Narodne novine”, broj 23/15)

Uredba o izmjeni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem “Ulaganje za rast i radna mjesta” (“Narodne novine”, broj 129/15)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (“Narodne novine”, broj 15/17)

Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (“Narodne novine”, broj 18/17)

Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (“Narodne novine”, broj 46/21)

Ispravak Uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (“Narodne novine”, broj 49/21)

UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013

Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa

PRAVILNICI O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020., prosinac 2020.

Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, prosinac 2020.

Prijavni obrazac, prosinac 2020.

Pravila o financijskim korekcijama, prosinac 2020.

Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.  (Narodne novine br. 115/18) – Stupanjem na snagu Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine br. 115/18) prestaje važiti Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (»Narodne novine«, broj 143/14)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine broj 6/2020)

Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine broj 20/2020)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine broj 70/2020)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine br. 54/2021) 

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novina 143/14)

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Pravila o financijskim korekcijama

Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

Prilog 4 Prijavni obrazac

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA

Komunikacijska strategija europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020.

Komunikacijska strategija i Komunikacijski plan Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za 2018.

Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za 2017.

Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” za 2016.

UPUTE ZA KORISNIKE SREDSTAVA

Upute upravljačkog tijela za upravljanje nepravilnostima u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Upute se primjenjuju od 25.3.2021.

Upute za korisnike sredstava  vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

Vizualni identitet (Logotip i Knjiga standarda) – ESI fondovi

Vizualni identitet (Logotip i Knjiga standarda) – OP Konkurentnost i kohezija

Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih  načela

Primjeri nepravilnosti u korištenju sredstava

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2022. godinu

Sažetak za građane

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2021. godinu

Sažetak za građane

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2020. godinu

Sažetak za građane

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2019. godinu

Sažetak za građane

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2018. godinu

Sažetak za građane

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2017. godinu

Sažetak za građane 

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2016. godinu

Sažetak za građane

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2014. i 2015. godinu

Sažetak za građane

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X