Natječaji

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

Status

Otvoren
Od 17.02.2021.
Do 31.12.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FS.GZ.02.

Područje

Promet

Raspoloživost sredstava

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 823.000.000,00  kuna.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

Vrijednost natječaja

823.000.000,00 kn

Sažetak

Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 823.000.000,00 kuna.

Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20);
  • Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  1. Hitne mjere sanacije
  2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Izvedba radova
  4. Nabava opreme koja je stradala u potresu

Postupak prijave

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31. prosinca 2021. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Poziv je otvoren do 31. prosinca 2021.

U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

Prijavu je moguće podnijeti putem ePrijavnice.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X