Natječaji

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FS.GZ.02.

Područje

Promet

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi 700.000.000,00 HRK, a osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Vrijednost natječaja

700.000.000,00 kn

Sažetak

Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa te čišćenje područja pogođenih katastrofom.
Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi 700.000.000,00 HRK, a osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
 • Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19);
 • Tijela državne uprave sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20)
 • Ustanove osnovane od strane Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).

Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

 1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
 2. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
 3. Grupa 3.: Izvedba radova
 4. Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavim
 5. Grupa 5.: Sanacija klizišta
 6. Grupa 6.: Upravljanje projektom i administracija

Postupak prijave

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava e-prijavnica.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Poziv je otvoren do 30. studenog 2022.

U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

Prijavu je moguće podnijeti putem <a style=”color: #3366ff;” href=”https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2″ target

VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 24. studenog 2022. godine, izmijenjena je alokacija Poziva navedena u točki 1.4. Uputa za prijavitelje. Novi ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 700.000.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 26. listopada 2022. godine, produžuje se krajnji rok dostave projektnih prijedloga u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom“ do 30. studenog 2022. godine.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

VAŽNO!!

Dana 30. studenog 2022. godine Poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom“ je zatvoren za zaprimanje projektnih prijedloga.

Dokumentacija

Registar ugovora_4_11_2022Datum: 10.11.2022.

Registar ugovora_6_10_2022Datum: 12.10.2022.

Popis izmjena_6. izmjenaDatum: 17.6.2022.

Popis izmjena_5. izmjenaDatum: 18.5.2022.

Popis izmjena_4. izmjenaDatum: 18.3.2022.

Popis izmjena_3. izmjenaDatum: 27.1.2022.

Sažetak Poziva_2. izmjenaDatum: 29.12.2021.

Popis izmjena_2. izmjenaDatum: 29.12.2021.

Prilog 1_Ugovor_2. izmjenaDatum: 29.12.2021.

Popis izmjena_1. izmjenaDatum: 14.9.2021.

Sažetak PozivaDatum: 17.2.2021.

Upute za prijaviteljeDatum: 17.2.2021.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X