Natječaji

„Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“

Status

Zatvoren
31.05.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Vrijednost natječaja

80.795.000,00 kn

Fond

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Program

Sažetak

Ovaj Poziv usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju, s ciljem doprinosa rješavanju posljedica pandemije COVID-19 i potresa u odnosu na najpotrebitije u Hrvatskoj.

Ciljane skupine Poziva su samci i/ili kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Poziv je sufinanciran sredstvima Fond europske pomoći za najpotrebitije – iz sredstava REACT-EU u okviru FEAD Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. kao odgovor Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

 

VAŽNO! – Donesena 4. Odluka o financiranju u okviru Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“

Dana 11. srpnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., donijelo je četvrtu Odluku o financiranju 5 projekata ukupne vrijednosti 11.283.862,85 kn u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“ koji se financira sredstvima REACT-EU iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. U cilju maksimalnog iskorištenja sredstava u okviru Poziva, Ministarstvo je izvršilo prenamjenu sredstava između pojedinih vrsta materijalne deprivacije unutar Poziva u skladu s točkom 6.3 Uputa za prijavitelje. Prenamjenom iznosa od 9.487.708,74 kuna sa materijalne deprivacije tipa 2 (MD2) na materijalnu deprivaciju tipa 1 (MD1) omogućeno je financiranje svih pristiglih projektnih prijedloga, čime je ukupno dodijeljeno 93.600.289,99 kuna.

 

VAŽNO! Dana 9. prosinca 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo, u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“, izmijenilo je natječajnu dokumentaciju na način da je izmijenjen uvjet prihvatljivosti korisnika i partnera povezan s trajanjem ugovora u okviru Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i / ili osnovne materijalne pomoći – faza III“ te se prije propisan uvjet da sklopljen ugovor u okviru prethodne faze Poziva  završava unutar 120 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga na ovaj Poziv, odnosi samo na korisnika ugovora, a ne i na partnere (točke 4.2. i 6.1. Uputa za prijavitelje).

 

Dana 10. prosinca 2021. održana je info radionica te se objavljuje prezentacija s info radionice, kao i ispravak Obrasca-proracuna_projekta_MD1.xlsx u okviru Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“.
Obrazac se ne mijenja, već se u ćeliji E10 Excel dokumenta ispravlja formula na način da ćelija E10 Ukupan iznos, KN za 2. Administrativni troškovi, troškovi pripreme, prijevoza i skladištenja (ukupno prihvatljivo 5 % od iznosa troškova iz točke 1. Troškovi kupnje hrane) izračunava 5 % od Troškova kupnje hrane.

 

VAŽNO!

Obustava Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i / ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“

Dana 07. siječnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., obustavlja otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i / ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“, u razdoblju od 07. siječnja 2022. u 15:00 sati do kraja dana 07. travnja 2022. godine.

Točkom 5.2. Uputa za prijavitelje propisano je da se Poziv obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105 % ukupno raspoloživog iznosa Poziva. Budući da su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105 % ukupno raspoloživog iznosa Poziva, Poziv se obustavlja počevši od 07. siječnja u 15:00 sati do kraja dana 07. travnja 2022. godine.

Projektni prijedlozi podneseni na Poziv u razdoblju trajanja obustave neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće dalje razmatrati u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO – Donesena 1. Odluka o financiranju u okviru Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“

Dana 23. veljače 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., donijelo je prvu Odluku o financiranju 8 projekata ukupne vrijednosti 30.282.101,13 kn u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“ koji se financira sredstvima REACT-EU iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

VAŽNO – Donesena 2. Odluka o financiranju u okviru Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“

Dana 17. ožujka 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., donijelo je drugu Odluku o financiranju 11 projekata ukupne vrijednosti 36.919.767,73 u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“ koji se financira sredstvima REACT-EU iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

 

VAŽNO! 

Dana 07. travnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. produljuje obustavu otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“, do 21. travnja 2022. godine do kraja dana.

 

VAŽNO! 

Dana 21. travnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. produljuje obustavu otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“, do 29. travnja 2022. godine do kraja dana.

VAŽNO !

Obavijest – 2. Izmjena natječajne dokumentacije

Dana 29. travnja 2022. godine  Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo, u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“, izmijenilo je natječajnu dokumentaciju na slijedeći način: povećan je iznos raspoloživih bespovratnih sredstva – Poglavlje 3. Financiranje  i  Poglavlje 3.1. Iznos raspoloživih bespovratnih sredstava; izmijenjen je način prijave vezano uz prijavu vrsti materijalne deprivacije – Poglavlje 3.2. Broj projektnih prijedloga; izmijenjen je rok za podnošenje projektnih prijedloga – Poglavlje 5.1. Način i rok za podnošenje prijedloga;  izmijenjene su i nadopunjene dodatne informacije vezano uz rok za podnošenje projektnih prijedloga i obustavu i zatvaranje poziva – Poglavlje 5.2. Dodatne informacije; usklađen je tekst u okviru Poglavlja 6.1. Administrativna provjera (zaprimanje, registracija i administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja i partnera) vezano uz uvedene izmjene; usklađen je tekst u okviru Poglavlja 6.3 Odluka o financiranju vezano uz uvedene izmjene.

VAŽNO ! 

Obustava Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i / ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“ – u okviru materijalne deprivacije tipa 1 (MD1)

Dana 05. svibnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.  obustavlja  otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“ u okviru materijalne deprivacije tipa 1 (MD1)u razdoblju od 5. svibnja 2022. u 16:00 sati do 31. svibnja 2022. godine do kraja dana.

VAŽNO !

 Donesena 3. Odluka o financiranju u okviru Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“

Dana 12. svibnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020., donijelo je treću Odluku o financiranju 4 projekata ukupne vrijednosti 15.114.558,28 kn u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“ koji se financira sredstvima REACT-EU iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

 

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

On-line informativna radionica u okviru Poziva Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV ” – poziv objavljen 03. prosinca 2021.

Dana 10. prosinca 2021. godine s početkom u 10 sati, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike održat će on-line informativnu radionicu u okviru Poziva “Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza IV“.

Cilj informativne radionice je pružiti informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac na linku:

https://forms.office.com/r/mehVrWwykn

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Prijave se zaprimaju do četvrtka 09. prosinca 2021. do 15:00 sati.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 3696 466
fax. 01 3696 468
esf.info@mrms.hr
www.mrms.hr
www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X