Natječaji

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Status

Zatvoren
29.06.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.2.1.16

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

134.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 134.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Predmet Poziva: Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Vrsta potpora: Potpore male vrijednosti

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

  • za mikro i malo poduzeće 85 %
  • za srednje poduzeće 65 %

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati. Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine.

Dokumentacija Poziva dostupna je ovdje.

 

VAŽNO! (22. svibnja 2020.) – Obavijest o zatvaranju Poziva

Sukladno prethodnoj najavi, obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“, referentni broj KK.03.2.1.16, da je s 22. svibnjem 2020. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvorilo ovaj Poziv.

 

VAŽNO! (15. svibnja 2020.) – Obavijest o zatvaranju Poziva

Obavještavamo prijavitelje  Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ referentni broj KK.03.2.1.16  da uslijed velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvara ovaj Poziv.

Zatvaranje Poziva stupa na snagu dana 22. svibnja 2020. godine, a zaprimanje dodatnih prijava na ovaj Poziv neće biti omogućeno.

 

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE – PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA (30. ožujka 2019.)

Sukladno prethodnoj najavi, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2”, referentne oznake KK.03.2.1.16.

Obustava će trajati do do 1. lipnja 2020. godine (do 11:00:00).

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, ili uslijed drugih okolnosti, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

 

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE – NAJAVA PRIVREMENE OBUSTAVE POZIVA  (27. ožujka 2020.)

Slijedom okolnosti nastalih uslijed širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, kao i posljedičnoj neizvjesnosti održavanja sajmova na svjetskoj razini, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2”, referentne oznake KK.03.2.1.16.

Privremena obustava započet će 30. ožujka 2020. u 11:00:00 sati, a trajat će do 1. lipnja 2020. godine (do 11:00:00).

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga. Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, ili uslijed drugih okolnosti, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

 

OBAVIJEST (14.08.2019.)

Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ (KK. 03.2.1.16.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 14. kolovoza 2019. godine 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“, referentne oznake: KK. 03.2.1.16. Izmjene se odnose na zamjenu Priloga 11. Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama 2. izmjena. Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

U okviru 2. Izmjene Poziva izmijenjen je isključivo sljedeći dokument:

Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Važna obavijest (26. listopada 2018.)

Obavještavamo  vas da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“, referentna oznaka KK.03.2.1.16, kojom se planirana alokacija povećava s dosadašnjih 58.000.000,00 HRK na 134.000.000,00 HRK. Vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga ostaje nepromijenjeno te se projektni prijedlozi podnose od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Važna obavijest (26. listopada 2018.)

Podsjećamo prijavitelje Poziva "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2“ KK.03.2.1.16 kako u sustavu eFondovi projektni prijedlozi trebaju biti u statusu 'Spremno za slanje' prije podnošenja. Kako bi omogućili nesmetano podnošenje prijava molimo prijavitelje da gore navedeno učine pravovremeno po završetku ispunjavanja svojih projektnih prijava i po mogućnosti dan prije podnošenja istih.

Informativna radionica za prijavitelje

Radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2“ (Referentna oznaka: KK.03.2.1.16.) održat će se u petak, 14. rujna 2018. s početkom u 13 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Očekivano trajanje radionice: 1,5 sat.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: http://bit.ly/2NfSqC3

Sadržaj informativne radionice
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje prezentaciju s informativne radionice održane 14. rujna 2018. godine u Zagrebu.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X