Natječaji

Čitanjem do uključivog društva

Status

Zatvoren
11.02.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

UP.02.1.1.15

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Organizacije civilnog društva

Jedinice lokalne samouprave

Ustanova u kulturi

Kulturne ustanove i organizacije

Vrijednost natječaja

41.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Poziv „Čitanjem do uključivog društva“, usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Provedbom Poziva doprinijet će se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije poticanja čitanja za razdoblje od 2017. – 2022.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj operacije: Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti

Prijavitelji:

Skupina aktivnosti A:

narodne knjižnice:

  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
  • udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu),
  • ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu)

Skupina aktivnosti B

  • umjetnička organizacija
  • udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
  • ustanova u kulturi
  • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 41.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 4.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Informativne radionice: Ministarstvo kulture i medija organizirat će online informativne radionice za potencijalne prijavitelje i partnere putem aplikacije Microsoft Teams.

Online informativna radionica za Skupinu aktivnosti A održat će se 19. siječnja 2021. od 10 do 12 sati, a online informativna radionica za Skupinu aktivnosti B održat će se 19. siječnja 2021. od 13 do 15 sati.

Svrha je online informativnih radionica detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/ partnere o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.  Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf-prijava@min-kulture.hr. U obzir će se uzimati prijave pristigle do 14. siječnja 2021. odnosno do popunjenosti kapaciteta i to prema redoslijedu zaprimanja.

Prihvatljivi sudionici će putem elektroničke pošte zaprimiti potvrdu o prihvaćanju prijave te uputu o načinu prisustvovanja i sudjelovanja na online informativnoj radionici.

 Pitanja i odgovori:

Pitanja isključivo vezana uz objavljenu dokumentaciju Poziva prihvatljivi prijavitelji i partneri mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr. Pod predmet elektroničke pošte obavezno navesti referentni broj i naziv Poziva. Zaprimljena pitanja prihvatljivih prijavitelja i partnera se s odgovorima objavljuju u dijelu ‘Pitanja i odgovori’ na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i stranici ESF-a najkasnije sedam radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Ministarstvo kulture i medija nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku, uključujući i pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon zatvaranja Poziva, niti odgovarati na pitanja fizičkih ili pravnih osoba koji nisu prihvatljiv prijavitelj ili partner na ovaj Poziv. Također, Ministarstvo kulture i medija nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti i sl.

VAŽNO! RANIJE ZATVARANJE POZIVA ZA SKUPINU AKTIVNOSTI B

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 28. siječnja 2021. godine objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti B.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi u okviru skupine aktivnosti B, iznosima dosežu 300 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo kulture i medija, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, ranije zatvaranje Poziva i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva. Poziv se zatvara 28. siječnja 2021. u 10:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele. Ova obavijest odnosi se samo na skupinu aktivnosti B, odnosno prijavitelji mogu i nadalje podnositi projektne prijedloge u skupini aktivnosti A.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

VAŽNO! RANIJE ZATVARANJE POZIVA UP.02.1.1.15 „ČITANJEM DO UKLJUČIVOG DRUŠTVA“

Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 11. veljače 2021. godine objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“.

Nakon što je od dana 28. siječnja 2021. godine Poziv bio zatvoren za skupinu aktivnosti B, a budući da zaprimljeni projektni prijedlozi u okviru skupine aktivnosti A, iznosima također dosežu 300 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo kulture i medija, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.6 Obustava, ranije zatvaranje Poziva i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva. Poziv se zatvara 11. veljače 2021. u 10:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.

VAŽNO!

Dana 30. kolovoza 2021. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo je dokument Odluka o financiranju za skupinu aktivnosti A. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO!

Dana 20. lipnja 2022. godine Ministarstvo kulture i medija objavilo je dokument Odluka o financiranju za skupinu aktivnosti B. Dokument je dostupan za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO! Obavijest o izmjeni krajnjeg roka trajanja razdoblja prihvatljivosti izdataka za skupinu aktivnosti A

Temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 25. lipnja 2021., produljeno je maksimalno trajanje razdoblja prihvatljivosti izdataka za projekte u skupini aktivnosti A najduže do 31. prosinca 2023. Isto je propisano derogacijom Posebnih uvjeta Ugovora:

Posebni uvjeti Ugovora – skupina aktivnosti A (Prilog 2), fusnota 4:

Razdoblje prihvatljivosti izdataka započinje s najranijim mogućim datumom i završava sa zadnjim datumom na koji izdatak može nastati, a da se pritom smatra prihvatljivim za dodjelu doprinosa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU, a stoga i za dodjelu doprinosa nacionalnog sufinanciranja te za uključivanje u Izjavu o izdacima koju podnosi TO, pod uvjetom da je sukladan s odredbama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 149/2014, 14/16, 74/16), relevantnim Operativnim programom i relevantnim Pozivom na dostavu prijedloga. Razdoblje prihvatljivosti izdataka u svakom slučaju mora biti unutar sljedećeg vremenskog okvira: 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2023.

VAŽNO! Obavijest o izmjeni krajnjeg roka trajanja razdoblja prihvatljivosti izdataka za skupinu aktivnosti B

Temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 12. srpnja 2022., produljeno je maksimalno trajanje razdoblja prihvatljivosti izdataka za projekte u skupini aktivnosti B najduže do 30. rujna 2023. Isto je propisano derogacijom Posebnih uvjeta Ugovora:

Posebni uvjeti Ugovora – skupina aktivnosti B (Prilog 3), fusnota 4:

Razdoblje prihvatljivosti izdataka započinje s najranijim mogućim datumom i završava sa zadnjim datumom na koji izdatak može nastati, a da se pritom smatra prihvatljivim za dodjelu doprinosa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU, a stoga i za dodjelu doprinosa nacionalnog sufinanciranja te za uključivanje u Izjavu o izdacima koju podnosi TO, pod uvjetom da je sukladan s odredbama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 149/2014, 14/16, 74/16), relevantnim Operativnim programom i relevantnim Pozivom na dostavu prijedloga. Razdoblje prihvatljivosti izdataka u svakom slučaju mora biti unutar sljedećeg vremenskog okvira: 01. siječnja 2014. do 30. rujna 2023.

Dokumentacija

Nadležna institucija

Ministarstvo kulture

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
tel. 01 4866 666
fax. 01 4866 560
esf@min-kulture.hr
www.min-kulture.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X