sredstava za operaciju „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“ Središnjeg državnog ureda za šport za provedbu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda

Objavljeno - 25.05.2020.

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 4. svibnja 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.702.470,00 kuna Središnjem državnom uredu za šport za financiranje operacije „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su državni tajnik Središnjeg državnog ureda za šport Tomislav Družak, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, kao Posredničko tijelo razine 2 te, u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ministar Josip Aladrović.

U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti daljnjeg razvoja informacijskog sustava u sportu kao sustava međusobno povezanih elektroničkih registara, evidencija i drugih važnih podataka za sustav športa Republike Hrvatske. Razvojem takvog centraliziranog sustava povećat će se dostupnost usluga i informacija za sve dionike u sustavu športa i građane, te ojačati kapaciteti Središnjeg državnog ureda za šport i nadležnih tijela državne i javne uprave nadležnih za poslove športa. Planirano trajanje provedbe operacije je 24 mjeseca. Operacijom će se sveukupno educirati 65 državnih i javnih službenika, razviti 3 nove usluge (registar športskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba na razini regionalne samouprave, IT sustav za prikupljanje i obradu prijava na natječaje i javne pozive iz nadležnosti SDUŠ-a, IT sustav sportske inspekcije), te unaprijediti organizacija rada Središnjeg državnog ureda za šport.

Projekt je planiran u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Upravo je u okviru Specifičnog cilja 11.i.1. za aktivnosti unaprjeđenja i modernizacije sustava javne uprave osigurano 680 milijuna kuna.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X