Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije Ministarstva pravosuđa i uprave „Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)“ i „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“

Objavljeno - 04.01.2021.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 22. prosinca 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva Ministarstvu pravosuđa i uprave za financiranje operacija „Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)“ (UP.04.1.1.32.0001) ukupne vrijednosti 4.181.219,22 HRK i „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“ (UP.04.1.2.06.0001) ukupne vrijednosti 48.700.529,64 HRK. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar pravosuđa i uprave dr. sc. Ivan Malenica, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, kao Posredničko tijelo razine 2 te, ispred Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ministar Josip Aladrović.

U okviru operacije „Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)“ financirati će se aktivnosti ulaganja u sustav praćenja upravnog postupanja kroz unaprjeđenje ZUP IT sustava i provedbu edukacija za sekundarnu skupinu korisnika (državne upravne organizacije, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima) koji do sada nisu imali mogućnost rada i primjenu funkcionalnosti  ZUP IT sustava. Planirano trajanje provedbe operacije je 30 mjeseci.

Operacijom „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“ nastaviti će se potrebna ulaganja u modernizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa pravosudnog, zatvorskog i probacijskog sustava, nabaviti potrebna oprema te provesti specijalizirane izobrazbe pravosudnih, zatvorskih i probacijskih službenika. Planirano trajanje provedbe operacije je 36 mjeseci (projekt je počeo u lipnju 2020. godine).

Projekti su planirani  u okviru  Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Investicijskog prioriteta 11.i. „Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X