Natječaji

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Status

Otvoren
Od 30.01.2020.
Do 30.11.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.3.1.17

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Partneri

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 50.000.000,00 HRK.

MZOE/PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
  • najviši iznos 7.500.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

50.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:
A. Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
I/ILI
B. Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Potpora će se dodijeliti za ulaganje u postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, u kojima će se tijekom 5 (pet) godina od završnog plaćanja Korisniku po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava:
-obrađivati/reciklirati građevni otpad kako je on definiran u članku 4. stavku 1. točki 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) (u daljnjem tekstu: ZOGO) i/ili krupni (glomazni) komunalni otpad kako je on definiran u članku 4. stavku 1. točki 17. ZOGO-a odnosno u Naputku o glomaznom otpadu (NN, br. 79/15),
-provoditi sljedeći postupci oporabe građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada koji su propisani Dodatkom II ZOGO: R3, R4, R5, R12.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (u daljnjem tekstu: KF) u okviru ovog Poziva je 50.000.000,00 HRK.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju:
Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
– najniži iznos 1.000.000,00 HRK
– najviši iznos 7.500.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
– Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:
– Aktivnosti vezane uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
– Aktivnosti izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu
– Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
– Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
– Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

Krajni rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2020. godine.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. godine.

natječaj je objavljen i na stranicama eFondovi.

Dokumentacija

Dokumentacija pozivaDatum: 30.1.2020.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 228

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 19.02.2020.


Pitanja i odgovori 19.02.2020.
Datum: 19.2.2020.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 293

Informativne radionice

POZIV NA INFORMATIVNU RADIONICU

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organiziraju informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u Zagrebu u četvrtak, 20. veljače 2020., u Kongresnom centru FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 - centar Green Gold.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 11.30 - 13.30 h. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti na adresu elektroničke pošte seup@mzoe.hr, najkasnije do ponedjeljka 17. veljače 2020. do 15.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta prijave u svoje ime prijave sudjelovanje maksimalno dva predstavnika. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do utorka, 18. veljače 2020. do 12.00 h.

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X