Natječaji

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

Status

Zatvoren
31.12.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Raspoloživost sredstava

VAŽNO! - OBUSTAVA ESF POZIVA 20.12.2019. – SKUPINA III

Dana 20. prosinca 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, obustavlja ESF Poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“ i to za Skupinu 3 - Pružanje usluge videćeg pratitelja, u razdoblju od 20. prosinca 2019. u 16:00 sati do 31. prosinca 2019. godine do kraja dana.

Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnu 105 % ukupno raspoloživog iznosa unutar pojedine Skupine. Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105 % ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 3, isti se obustavlja počevši od 20. prosinca 2019. u 16:00 sati do kraja dana 31. prosinca 2019. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za Skupinu 3 obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezano uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na iste.

 

VAŽNO! - OBUSTAVA ESF POZIVA 23.7.2019. – SKUPINA II

Dana 23. srpnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 2 - Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, u periodu od 23. srpnja 2019. u 15:30 sati, pa sve do 31. prosinca 2019. godine do kraja dana.

Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa unutar pojedine Skupine. Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 2, isti se obustavlja počevši od 23. srpnja 2019. u 15:30 sati, pa do kraja dana 31. prosinca 2019. godine.

Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broj projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za Skupinu 2 obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na iste.

 

VAŽNO! - OBUSTAVA ESF POZIVA 17.7.2019. – SKUPINA I

Dana 17. srpnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 1 - Pružanje usluge osobne asistencije, u periodu od 17. srpnja 2019. u 16:00 sati, pa sve do 31. prosinca 2019. godine do kraja dana.

Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa unutar pojedine Skupine. Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 1, isti se obustavlja počevši od 17. srpnja 2019. u 16:00 sati, pa do kraja dana 31. prosinca 2019. godine.

Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broj projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za Skupinu 1 obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na iste.

 

VAŽNO!Dana 12. srpnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 35.000.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv sada iznosi 190.000.000,00 kn.

Navedeno povećanje dostupnih financijskih sredstava izvršeno je u okviru sve tri skupine unutar Poziva.

 Uz navedeno povećanje financijske alokacije Poziva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izvršilo je 2. izmjenu natječajne dokumentacije koju možete preuzeti pod dokumentacijom Poziva, a koja stupa na snagu istekom roka obustave (12. srpnja 2019. do kraja dana) i primjenjuje se na projektne prijedloge predane nakon isteka navedenog roka obustave.

 Navedene izmjene natječajne dokumentacije obuhvaćaju izmjene Uputa za prijavitelje, Posebnih uvjeta ugovora i Općih uvjeta ugovora.

 Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune poziva na dostavu projektnih prijava i natječajne dokumentacije, u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

 Obzirom na navedeno, nove projektne prijedloge moguće je podnositi istekom roka obustave, odnosno počevši od 13. srpnja 2019. od 00.00:01 sati.

 

VAŽNO! - Produljenje obustave Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“- Skupine I, II i III i izmjena natječajne dokumentacije

Dana 8. srpnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Skupina 1, 2 i 3 predmetnog Poziva do 12. srpnja 2019. godine do kraja dana, kada Ministarstvo planira objaviti izmjenu natječajne dokumentacije.

VAŽNO! - Produljenje obustave Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“- Skupine I, II i III

Dana 28. lipnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Skupina 1, 2 i 3 predmetnog Poziva do 8. srpnja 2019. godine do kraja dana.

VAŽNO! - Produljenje obustave Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“- Skupine I, II i III

Dana 28. ožujka 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Skupina 1, 2 i 3 predmetnog Poziva do 30. lipnja 2019. godine do kraja dana.

VAŽNO!  - Produljenje obustave Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“- Skupine I, II i III

Dana 8. ožujka 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Skupina 1, 2 i 3 predmetnog Poziva do 29. ožujka 2019. godine do 12:00 sati.

VAŽNO ! - Produljenje obustave Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“- Skupine I, II i III

Dana 27. veljače 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Skupina 1, 2 i 3 predmetnog Poziva do 8. ožujka 2019. godine do 12:00 sati.

VAŽNO 

Produljenje obustave Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“- Skupine I, II i III

Dana 31. prosinca 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Skupina 1, 2 i 3 predmetnog Poziva do 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati.

VAŽNO - OBUSTAVA ESF POZIVA 30.10.2018. – SKUPINA III

Dana 30. listopada 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 3 - Pružanje usluge videćeg pratitelja, u periodu od 30. listopada 2018. u 16:00 sati, pa sve do 31. prosinca 2018. godine do 24:00 sata.

Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 3, Poziv se obustavlja počevši od 30. listopada 2018. u 16:00 sati do kraja dana 31. prosinca 2018. godine.

Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broj projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za Skupinu 3 obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezanih uz uvjete natječaja.

VAŽNO - OBUSTAVA ESF POZIVA 17.10.2018. – SKUPINA I

Dana 17. listopada 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 1 - Pružanje usluge osobne asistencije, u periodu od 17. listopada 2018. u 17:00 sati, pa sve do 31. prosinca 2018. godine do 24:00 sata.

Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa unutar pojedine Skupine. Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 1, isti se obustavlja počevši od 17. listopada 2018. u 17:00 sati, pa do kraja dana 31. prosinca 2018. godine.

Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broj projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za Skupinu 1 obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na iste.

 

VAŽNO – PRODULJENJE OBUSTAVE ESF POZIVA 27.09.2018. – SKUPINA II

Dana 27. rujna 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Skupine 2 predmetnog Poziva do 31. prosinca 2018. godine do kraja dana

VAŽNO - OBUSTAVA ESF POZIVA 06.07.2018. – SKUPINA II
Dana 06. srpnja 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 2 - Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, u periodu od 06. srpnja 2018. u 12:00 sati, pa sve do 30. rujna 2018. godine do 24:00 sata.

Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa unutar pojedine Skupine. Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa predviđenog za Skupinu 2, isti se obustavlja počevši od 06. srpnja 2018. u 12:00, pa do kraja dana 30. rujna 2018. godine.
Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broj projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za Skupinu 2 obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na iste.

Vrijednost natječaja

190.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Otvoreni trajni Poziv ukupne vrijednosti 155.000.000,00 kn bit će dodana vrijednost nacionalnom programu, putem kojeg se usluga osobne asistencije osigurava većem broju korisnika, a ciljana skupina, za razliku od nacionalnih programa, uključuje i osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima. Također, proširuje se obuhvat te osigurava kontinuitet pružanja usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe te usluga videćeg pratitelja za slijepe osobe. Uz navedeno, s obzirom da će se u provedbu uključiti veći broj organizacija civilnog društva, povećat će se i dostupnost usluga osobne asistencije. Projektne aktivnosti pridonose razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječavaju institucionalizaciju korisnika usluge te promiču pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu.

 

VAŽNO –  Dana 30. studenog 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o izmjeni 2. Odluke o financiranju koju možete preuzeti pod dokumentacijom Poziva.

 

VAŽNO!!!  

ESF – UP.02.2.2.09.- 3. Odluka o financiranju

Dana 20. studenog 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.09. „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“, ukupnog iznosa 155.000.000,00 kn, donijelo je 3. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 1.413.688,75 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 1.413.688,75 kn.

Dokument je dostupan za preuzimanje na: 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii/

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii-2/

   

VAŽNO!!!

Dana 07. studenog 2018.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.09. „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“, ukupnog iznosa 155.000.000,00 kn, donijelo  je 2. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 58.335.389,30 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 58.324.654,72 kn.

Dokument je dostupan za preuzimanje na:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii/

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-ii-2/

 

VAŽNO!!!

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 objavilo je 10. kolovoza 2018. izmjenu natječajne dokumentacije u okviru ESF Poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” – faza II, UP.02.2.2.09, na relevantnim web-stranicama za strukturne fondove. Prema posljednjim izmjenama, jedan je trošak dodan u neprihvatljive izdatke. Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune poziva na dostavu projektnih prijava i natječajne dokumentacije, u  skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

 

VAŽNO!!!

INFORMATIVNA RADIONICA U KRAPINSKIM TOPLICAMA

Druga info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Razvoj uslugosobne asistencije za osobe sa invaliditetom- faza II ” održat će se 09. srpnja 2018. godine u Krapinskim Toplicama, u Seminar sali, Toplice Hotela, Ul. A. Mihanovića 2 s početkom u 10 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:  https://goo.gl/ir6hFb

Prijave se zaprimaju do petka, 06. srpnja 2018. do 14:00 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

VAŽNO!!!

INFORMATIVNA RADIONICA U RIJECI I ZADRU

Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Razvoj usluge osobne asistencije za osobe sa invaliditetom- faza II ” koja se trebala održati 19. lipnja 2018. godine u Rijeci – OTKAZUJE SE!!!

Info-radionica planirana za 21. lipnja 2018. godine u ZADRU, u prostoru IMPACT-a, Europski centar za međusektorsku suradnju, Ulica dr. F. Tuđmana 24/B  održat će se s početkom u 13 sati (umjesto prethodno najavljenog u 10 sati).

Pozivaju se svi prijavljeni na radionicu u Rijeci da sudjeluju na radionicama u Zadru 21.6.2018. ili Krapinskim Toplicama 9.07.2018.

 

VAŽNO!!!

INFORMATIVNA RADIONICA U ZADRU

Druga info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Razvoj usluge osobne asistencije za osobe sa invaliditetom- faza II ” održat će se 21. lipnja 2018. godine u ZADRU, u prostoru IMPACT-a, Europski centar za međusektorsku suradnju, Ulica dr. F. Tuđmana 24/B  s početkom u 10 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://goo.gl/PmNq6c

Prijave se zaprimaju do utorka, 19. lipnja 2018. do 15:00 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

 

VAŽNO!!!

INFORMATIVNA RADIONICA U RIJECI

Prva Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Razvoj usluga osobne asistencije za osobe sa invaliditetom- faza II ” održat će se 19. lipnja 2018. godine u Rijeci, Centar za tehničku kulturu Rijeka, Školjić 6,  s početkom u 11 sati.

Cilj prve informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://goo.gl/s4NBMw

Prijave se zaprimaju do petka, 15. lipnja 2018. do 15:00 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

 

 

VAŽNO!!!

Najava informativnih radionica za poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“ – NOVI DATUMI

Tijekom lipnja i srpnja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizirat će informativne radionice u sklopu otvorenog ESF Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“.

Radionice će se održati u Rijeci 19.6.2018., Zadru 21.6.2018 i Krapinskim Toplicama 9.07.2018.

Sve dodatne informacije o mjestu održavanja i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

VAŽNO!!!

Najava informativnih radionica za poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

Tijekom lipnja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizirat će informativne radionice u sklopu otvorenog ESF Poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“.

Radionice će se održati u Krapinskim Toplicama 19.6.2018. i u Zadru 21.6.2018.

Sve dodatne informacije o mjestu održavanja i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

VAŽNO!!!  Dana 06. lipnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu politiku objavilo je dokument ”Pitanja i odgovori br. 1 ” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

Dokumentacija

11. Odluka o financiranjuDatum: 10.3.2020.

10. Odluka o financiranjuDatum: 18.12.2019.

9. Odluka o financiranjuDatum: 4.10.2019.

8. Odluka o financiranjuDatum: 14.5.2019.

Prilog 03- Popis ugovoraDatum: 17.4.2019.

7. Odluka o financiranjuDatum: 27.3.2019.

6. Odluka o financiranjuDatum: 26.2.2019.

5. Odluka o financiranjuDatum: 28.1.2019.

3.Odluka o financiranjuDatum: 27.11.2018.

2. Odluka o financiranjuDatum: 7.11.2018.

1. Odluka o financiranjuDatum: 25.10.2018.

Izjava prijaviteljaDatum: 24.5.2018.

Upute za prijavitelje- Nevažeća verzija


Upute za prijavitelje- Nevažeća verzija
Datum: 24.5.2018.

Izjava partneraDatum: 24.5.2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 3696 466
fax. 01 3696 468
esf.info@mrms.hr
www.mrms.hr
www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X