Natječaji

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Status

Zatvoren
29.06.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.01.2.1.02

Područje

IRI

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Partneri

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Organizacije za istraživanje i širenje znanja

Vrijednost natječaja

1.561.448.500,28 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Sažetak

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 31. siječnja 2020. godine od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu iri2@mingo.hr.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 

VAŽNO! (13.05.2021.) – Obavijest o povećanju alokacije Poziva

Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr.sc. Tomislav Ćorić dana 12. svibnja 2021. donio je Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II” KK.01.2.1.02. Ukupna alokacija Poziva uvećana je za 536.903.873,84 kn te sada iznosi 1.561.448.500,28 kn. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji su zadovoljili u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

 

VAŽNO! – Obavijest o povećanju alokacije Poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II “, KK.01.2.1.02, objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva s ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 989.465.332,23 kn. Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr.sc. Tomislav Ćorić dana 08. prosinca 2020. donio je Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”. Ukupna alokacija Poziva uvećana je za 35.079.294,21 kn te sada iznosi 1.024.544.626,44 kn. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji su zadovoljili u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

 

VAŽNO! (29. lipnja 2020.) – Obavijest o povećanju alokacije Poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II “, KK.01.2.1.02, objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 770.000.000,00 kn. Budući da je zaprimljen velik broj kvalitetnih projektnih prijedloga koji su premašili predviđenu alokaciju Poziva, obavještavamo prijavitelje da je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, čime ukupna alokacija Poziva sada iznosi 989.465.332,23 kn. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji su zadovoljili u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

 

 

VAŽNA OBAVIJEST (13. veljače 2020.)

Obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na Poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, referentne oznake: KK.01.2.1.02, da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta napravilo ispravku tehničke prirode u Prijavnom obrascu.  Prilozi i obrasci Poziva ne mijenjaju se, i važeći su Obrasci i Prilozi objavljeni s Prvom izmjenom Poziva 31.01.2020. godine.  

Izmjena se odnosi na usklađivanje ograničenja troškova iz kategorije „Ostali izdaci poslovanja” unutar Prijavnog obrasca, čime je, sukladno Prvoj izmjeni natječajne dokumentacije, ograničenje iznosa troškova označenih kategorijom „Ostali izdaci poslovanja“ do maksimalnog iznosa od 2.500.000,00 HRK, izmijenjeno na način da  su troškovi kategorije „Ostali izdaci poslovanja“ usklađeni s Prvom izmjenom Poziva. Izmjena također obuhvaća i objavu novog datuma početka zaprimanja projektnih prijedloga od 17. veljače 2020. godine u 11:00 sati. Novi datum početka zaprimanja projektnih prijedloga je izmijenjen i unutar Uputa za prijavitelje te Sažetka Poziva koji će na sebi imati oznaku 2. Izmjena Poziva. Još jednom napominjemo prijaviteljima da svi pripadajući Prilozi i Obrasci objavljeni s Prvom izmjenom Poziva 31. siječnja 2020. godine ostaju važeći.

Napominjemo prijaviteljima koji su započeli s popunjavanjem Prijavnog obrasca da će o izmjeni biti obaviješteni prilikom ulaska u Prijavni obrazac. Posebno skrećemo pozornost na navedeno onim prijaviteljima čije su prijave u statusu „Spremno za slanje“, jer će se sve prijave u tom statusu vratiti u status „U izradi“ te će biti potrebno ponovno izvršiti provjeru prijavnog obrasca i staviti isti u status „Spremno za slanje“.

 

VAŽNA OBAVIJEST (07.02.2020.) – IZMJENE PITANJA I ODGOVORA TEMELJEM IZMJENA POZIVA

U skladu s prvom izmjenom Poziva od 31.01.2020. ažurirani su i nadopunjeni određeni odgovori na pitanja na koje su izmjene Poziva imale utjecaj. Usklađena verzija pitanja i odgovora je objavljena  i dostupna u sklopu objavljene verzije dokumenta broj 16 te sljedećih verzija koje se budu na nju nastavljale.

 

OBAVIJEST (31. siječnja 2020.) Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizilaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, referentne oznake: KK.01.2.1.02. Izmjene se odnose na usklađivanje s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 6/20) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

 

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje

Obrazac 2. Izjava prijavitelja

Obrazac 3. Izjava partnera

Obrazac 9. Izjava o korištenim potporama

Prilog 1. Opći uvjeti ugovora

Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Prilog 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

Prilog 8. Upute za popunjavanje prijavnog obrasca

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

 

VAŽNO 24.01.2020 – OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZAPRIMANJA!

Slijedom izmjena Poziva rok za početak podnošenja projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK 01.2.1.02) pomiče se na 14.02.2020. godine. Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 14. veljače 2020. godine od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

 

Izmjene dokumentacije biti će objavljene u najkraćem mogućem roku sukladno nacionalnim pravilima.

 

Dokumentacija

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNE RADIONICE „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“ (KK.01.2.1.02)

Radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“ (KK.01.2.1.02) održat će se u utorak, 14. siječnja 2020. godine s početkom u 13 sati u Hotelu International – dvorana Grand Salon, Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata

Broj mjesta je ograničen. Molimo da se na radionicu prijavite s najviše dvije osobe po pojedinom poduzetniku/instituciji.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: ovdje

 

Sadržaj informativne radionice Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“, referentna oznaka KK.01.2.1.02, održane 14. siječnja 2020., dostupan je na sljedećim poveznicama:

https://youtu.be/QSPtzSxkq8c

https://youtu.be/PtHJ6Y12P5g

Također, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje prezentaciju s informativne radionice održane 14. siječnja 2020.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X