Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Status

Zatvoren
08.02.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.04.1.1.03

Područje

Energija

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Partneri

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 327.000.000,00 (tristodvadesetsedammilijuna) HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 200.000,00 (dvjestotisućakuna) kuna
  • najviši iznos 20.000.000,00 (dvadesetmilijunakuna) kuna.

Vrijednost natječaja

327.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Cilj (svrha) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.), u daljnjem tekstu: zgrade. U  tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori_V30Datum: 2.2.2021. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori_V29

Datum: 29.1.2021.

Pitanja i odgovori_V28

Datum: 28.1.2021.

Pitanja i odgovori_V27

Datum: 22.1.2021.

Pitanja i odgovori_V26

Datum: 20.1.2021.

Pitanja i odgovori_V25

Datum: 18.1.2021.

Pitanja i odgovori_V24

Datum: 15.1.2021.

Pitanja i odgovori_V23

Datum: 12.1.2021.

Pitanja i odgovori_V22

Datum: 4.1.2021.

Pitanja i odgovori_V21

Datum: 31.12.2020.

Pitanja i odgovori_V20

Datum: 30.12.2020.

Pitanja i odgovori_V19

Datum: 23.12.2020.

Pitanja i odgovori_V18

Datum: 18.12.2020.

Pitanja i odgovori_V17

Datum: 15.12.2020.

Pitanja i odgovori_V16

Datum: 8.12.2020.

Pitanja i odgovori_V15

Datum: 2.12.2020.

Pitanja i odgovori_V14

Datum: 27.11.2020.

Pitanja i odgovori_V13

Datum: 25.11.2020.

Pitanja i odgovori_V12

Datum: 20.11.2020.

Pitanja i odgovori_V11

Datum: 17.11.2020.

Pitanja i odgovori_V10

Datum: 13.11.2020.

Pitanja i odgovori_V9

Datum: 11.11.2020.

Pitanja i odgovori_V8

Datum: 9.11.2020.

Pitanja i odgovori_V7

Datum: 6.11.2020.

Pitanja i odgovori_V6

Datum: 5.11.2020.

Pitanja i odgovori_V5

Datum: 4.11.2020.

Pitanja i odgovori_V4

Datum: 3.11.2020.

Pitanja i odgovori V3

Datum: 30.10.2020.

Pitanja i odgovori_V2

Datum: 30.10.2020.

Pitanja i odgovori_V1

Datum: 26.10.2020.

Informativne radionice

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA - POPIS KORISNIKA SA KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO)

Popis Korisnika sa kojima je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava nalazi se OVDJE

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA - POPIS SVIH KORISNIKA SA KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Popis Korisnika sa kojima je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava nalazi se OVDJE

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA - POPIS KORISNIKA SA KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Popis Korisnika sa kojima je do sada sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava nalazi se OVDJE

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA - 3. IZMJENA POZIVA

Obavještavamo prijavitelje Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ (referentni broj: KK.04.1.2.03) da je 2. lipnja 2021. objavljena 3. izmjena Poziva kojom je „ODLUKOM o povećanju alokacije“ (KLASA: 351-04/20-13/14, URBROJ: 517-11-1-1-21-12), od 1. lipnja 2021. godine, povećana inicijalno predviđena alokacija u okviru Poziva od 266.000.000,00 HRK na 327.000.000,00 HRK.

U okviru 3. izmjene dokumentacije Poziva, izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za Prijavitelje
  2. Sažetak Poziva

Popis navedenih izmjena objavljen je u dokumentu: 3. ispravak Poziva

 

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA - 2. IZMJENA POZIVA

Obavještavamo prijavitelje Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ (referentni broj: KK.04.1.1.03) da je 11. siječnja 2021. objavljena 2. izmjena Poziva kojom je izmijenjen krajnji rok dostave projektnih prijedloga s 25. siječnja 2021. na 8. veljaču 2021.
U okviru 2. izmjene dokumentacije Poziva, izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
1. Upute za Prijavitelje
2. Sažetak Poziva

Popis navedenih izmjena objavljen je u dokumentu: Popis izmjena - 2. ispravak Poziva

 

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA - 1. IZMJENA POZIVA

Obavještavamo prijavitelje Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ (referentni broj: KK.04.1.2.03) da je 13. studenoga 2020. objavljena 1. izmjena Poziva kojom su u dokumentaciji dodani Zajednički pokazatelji neposrednih rezultata Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i obrisan dio teksta u Dodatku 1. Proračun ušteda u dijelu "Faktori primarne energije i emisija CO2 (dio projektne cjeline: Zgrada*).

U okviru 1. izmjene dokumentacije Poziva, izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

1.    Upute za Prijavitelje

2.    Obrazac 1. Prijavni obrazac

3.    Dodatak 1. Proračun ušteda

4.    Dodatak 5. – Metodologija izračuna i iskazivanja ušteda i ostalih sastavnica projekta

Popis navedenih izmjena objavljen je u dokumentu: Popis izmjena

S obzirom da se predmetne izmjene odnose ili na ispravljanje tehničkih pogrešaka ili na uvođenje novih pokazatelja čine popunjavanje zahtijeva minimalnu doradu projektne prijave, ne mijenja se rok za podnošenje projektnih prijedloga.

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNE RADIONICE!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ (referentni broj: KK.04.1.1.03).

Obzirom na epidemiološke uvjete radionica će se održati online i to 2. studenog 2020. godine.

Vrijeme održavanja i način prijave na radionicu bit će objavljeni naknadno na mrežnim stranicama http://www.strukturnifondovi.hr i https://efondovi.mrrfeu.hr.

 

PRIJAVA NA INFORMATIVNU RADIONICU!

Za sudjelovanje na on-line radionici za Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama", možete se prijaviti OVDJE .

Rok prijave za sudjelovanje je do 29. listopada 2020. u 12:00h.

Program informativne radionice dostupan je OVDJE

Prezentacija sa informativne radionice od 2. studenog 2020. godine - OVDJE

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - SPEK

Radnička cesta 80 / 10000 Zagreb

Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime

skop@mzoe.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X