Natječaji

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.2.1.19

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

363.093.460,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

Privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.
Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća
Ukupna alokacija: 363.093.460,00 HRK
Vrste potpora: Potpore male vrijednosti (de minimis)
Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna.
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Itenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) na sljedeći način:

• najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
• najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
• najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
• najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, što znači da će se projektni prijedlozi zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga. Nakon što budu ocijenjeni svi podneseni projektni prijedlozi, za sufinanciranje će biti predloženi oni projekti koji će ostvariti najveći broj bodova prema kriterijima ocjene kvalitete, neovisno o redoslijedu zaprimanja, a u granicama ukupne alokacije Poziva.

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 21. studenog 2018. godine u 11:00 sati do 21. prosinca 2018. godine u 11:00 sati.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

OBAVIJEST od 13. kolovoza 2019. godine – nova Pravila o financijskim korekcijama

Poštovani prijavitelji, obavještavamo Vas da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na ugovorene projekte, odnosno projekte koji će se ugovoriti u okviru Poziva. Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final). Pravila o financijskim korekcijama prilažemo ovoj obavijesti te su ista objavljena i na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, točnije na poveznicama https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/te https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=549&fondovi=esi_fondovi.

 

VAŽNO! (19.09.2019) – Obavijest o povećanju alokacije Poziva

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ (KK.03.2.1.19) objavljen je u modalitetu otvorenog privremenog poziva s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 200.000.000,00 kuna. Budući da je zaprimljen velik broj kvalitetnih projektnih prijedloga koji su premašili predviđenu alokaciju Poziva, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, g. Darko Horvat je dana 10. rujna 2019. donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ kojom su osigurana dodatna sredstva u visini od 163.093.460,00 kn. Ukupna alokacija Poziva sada iznosi 363.093.460,00 kuna. Dodatna sredstva namijenjena su projektnim prijedlozima koji su podneseni do zatvaranja Poziva, a u postupku dodjele su ispunili propisane kriterije.

Informativne radionice

Informativna radionica za prijavitelje

Radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ održat će se u petak, 30. studenog 2018. s početkom u 13.00 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Očekivano trajanje radionice: 2 sata

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: http://bit.ly/2qTcCwT

Sadržaj s informativne radionice

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje prezentaciju s informativne radionice održane u Zagrebu, 30. studenoga 2018. godine.

Također, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje snimku s informativne radionice održane 30. studenog 2018.godine koja je dostupna ovdje.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X