Natječaji

Javni poziv za dostavu prijava za izgradnju pristupnih mreža

Status

Zatvoren
01.10.2019.

Vrsta poziva

Pred-odabir

Referentna oznaka

KK.02.1.1.01

Područje

IKT

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Operatori

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

Sažetak

Ovim Javnim pozivom za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja (Javni poziv – dostava prijava), pozivaju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

Cilj: Dostavom prijava na temelju Javnog poziva – dostava prijava, prijavitelji sudjeluju u transparentnom postupku odabira prihvatljivih prijavitelja koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ (Ograničeni poziv).

Predmet ulaganja: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u područjima bez širokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. “bijela područja” mreža sljedeće generacije).

Napomene:

  • Javni poziv – iskaz interesa, Javni poziv – dostava prijava te Ograničeni poziv, sastavni su dijelovi jedinstvenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije. Slijedom prethodno navedenog uz dokumentaciju Javnog poziva – dostava prijava, objavljuje se i nacrt dokumentacije Ograničenog poziva.
  • Javni poziv – dostava prijava je nastavak procesa pred-odabira slijedom zatvaranja Javnog poziva – iskaz interesa, a na temelju kojeg je MRRFEU objavio listu svih PRŠI-ja za koje je dostavljen valjan iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira. Informacije o Javnom pozivu – iskaz interesa dostupne su na poveznici.
  • Krajnji rok za dostavu prijava s pripadajućom dokumentacijom je do 25. rujna 2019. godine u 12:00:00 sati.

 

12.8.2019. – OBAVIJEST

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 26.7.2019. godine objavilo je Javni poziv za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja (Javni poziv – dostava prijava) te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”, referentne oznake: KK.02.1.1.01.

Uslijed stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije donesena su nova pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte koji će biti ugovoreni u okviru predmetnog Ograničenog poziva.

Slijedom navedenog, ovim putem Vas obavještavamo da će se u okviru objavljenog nacrta Ograničenog poziva primjenjivati nova verzija „Priloga 4_Pravila o financijskim korekcijama“. Prethodna verzija Priloga 4_Pravila o financijskim korekcijama u okviru nacrta Ograničenog poziva s današnjim danom prestaje biti važeća.

Nova verzija „Priloga 4_Pravila o financijskim korekcijama“ u okviru nacrta Ograničenog poziva objavljena je i dostupna u nacrtu Ograničenog poziva, te na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova OVDJE i OVDJE.

 

06.09.2019. – OBAVIJEST – PRVA IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PRIJAVA

Objava prve izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

Sukladno zaprimljenim pitanjima prijavitelja, a s ciljem poboljšanja kvalitete objavljene dokumentacije, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je prvu izmjenu Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja, kojim se pozivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, referentne oznake: KK.02.1.1.01.

U okviru Prve izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja izmijenjena je sljedeća dokumentacija:

  • Javni poziv – dostava prijava – prva izmjena
  • Obrazac 1. Prijavni obrazac – pred-odabir – prva izmjena
  • Obrazac 2. Financijska i ekonomska analiza – prva izmjena

Također, izmijenjena je i dokumentacija Nacrta Ograničenog poziva.

Izmjene u dokumentima koji su mijenjani vidljive su u track changes.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

17.9.2019. – OBAVIJEST – DRUGA IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PRIJAVA

Objava druge izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je drugu izmjenu Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja, kojim se pozivaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operatori da dostave prijave temeljem kojih će biti odabrani prihvatljivi prijavitelji koji će imati pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, referentne oznake: KK.02.1.1.01.
Izmjene se odnose na ažuriranje Obrasca 2. Financijska i ekonomska analiza – druga izmjena u dijelu prikaza samo projektnih godina promatranog razdoblja, ažuriranje graničnih vrijednosti kriterija „Relativni traženi iznos državnih potpora“ unutar Javnog poziva – dostava prijava – druga izmjena i Priloga 1. Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje prijava u pred-odabiru te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

Ujedno, drugom izmjenom Poziva za dostavu prijava produžuje se krajnji rok za dostavu prijava do 1. listopada 2019. godine u 12:00:00 sati.

U okviru druge izmjene Javnog poziva za dostavu prijava za postupak pred-odabira prihvatljivih prijavitelja izmijenjena je sljedeća dokumentacija:

  • Javni poziv – dostava prijava – druga izmjena
  • Obrazac 2. Financijska i ekonomska analiza –druga izmjena
  • Prilog 1. Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje prijava u pred-odabiru – druga izmjena

Također, izmijenjen je Obrazac 4. Financijska i ekonomska analiza Nacrta Ograničenog poziva.

Izmjene u dokumentima koji su mijenjani vidljive su u track changes.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

 

14.11 .2019. – OBAVIJEST – OBJAVA LISTE PRIHVATLJIVIH PRIJAVITELJA ZA OGRANIČENI POZIV

Nakon završenog postupka pred-odabira u okviru Javnog poziva – dostava prijava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje listu prihvatljivih prijavitelja za Ograničeni poziv.

Lista je dostupna na poveznici.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X