Natječaji

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”

Status

Zatvoren
15.07.2019.

Vrsta poziva

Javni poziv za iskaz interesa

Referentna oznaka

Područje

IKT

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira (Javni poziv – iskaz interesa), pozivaju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a kao nositelji pojedinačnih projekata (NP) unutar Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, da dostave iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI).

Cilj: Dostavom iskaza interesa na temelju Javnog poziva – iskaz interesa, NP iskazuje interes da PRŠI za koji se interes iskazuje bude uključen u daljnje korake u okviru Javnog poziva za dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira (Javni poziv – dostava prijava) vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ (Ograničeni poziv).

Predmet ulaganja: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u područjima bez širokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. “bijela područja” mreža sljedeće generacije).

Napomene:

  • Javni poziv – iskaz interesa, Javni poziv – dostava prijava te Ograničeni poziv, sastavni su dijelovi jedinstvenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije. Slijedom prethodno navedenog uz dokumentaciju Javnog poziva – iskaz interesa, objavljuju se i nacrti dokumentacije Javnog poziva – dostava prijava te Ograničenog poziva.
  • Krajnji rok za dostavu iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom je do 17lipnja 2019. godine u 12:00:00 sati. 

 

3.6.2019. – VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavamo Vas kako se u sklopu Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”, referentna oznaka: 02.1.1.01., izmjenjuje krajnji rok za dostavu iskaza interesa sa 17. lipnja 2019. na 15. srpnja 2019.

 

3.6.2019. – OBAVIJEST – PRVA IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA

Objava prve izmjene Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je prvu izmjenu Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”, referentne oznake: KK.02.1.1.01.

U okviru Prve izmjene Javnog poziva za iskaz interesa izmijenjena je sljedeća dokumentacija:

  • Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira – Prva izmjena
  • Obrazac 1. Izjava – iskaz interesa – Prva izmjena
  • Potvrda NOP-a– Prva izmjena
  • Prilog 3. Kontrolna lista za administrativnu provjeru – Prva izmjena

 

Također, izmijenjena je dokumentacija Nacrta Javnog poziva na dostavu prijava i Nacrta Ograničenog poziva.

Izmjene u dokumentima koji su mijenjani vidljive su u track changes.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

27.06.2019. – VAŽNA OBAVIJEST:

Skrećemo pozornost da na omotnici/paketu kojim se predaje papirnata verzija dokumentacije na Javni poziv – iskaz interesa, mora biti naveden puni naziv i adresa NP-a, te također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje dokumentacije predaje (sat/minuta/sekunda).

Papirnata verzija dokumentacije predaje se u zatvorenoj omotnici/paketu isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na slijedeću adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22

10000 Zagreb

S naznakama:

“Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira – izgradnja pristupnih mreža“

“Ne otvarati prije službenog otvaranja prijava“

(referentni broj: KK.02.1.1.01)

Pri slanju preporučene poštanske pošiljke potrebno je zatražiti potvrdu primitka s datumom i vremenom predaje (sat/minuta/sekunda).

U slučaju osobne dostave, omotnica/paket se predaje putem urudžbenog zapisnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb. Dostavljač će pri predaji omotnice/paketa dobiti od djelatnika zaduženog za urudžbeni zapisnik potvrdu primitka s potpisom, datumom i vremenom predaje (sat/minuta/sekunda).

Krajnji rok za dostavu iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom je do 15. srpnja 2019. godine u 12:00:00 sati. 

 

05.07.2019. – VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavaju se prijavitelji da se produljuje rok za postavljanje pitanja vezanih za Javni poziv – iskaz interesa.

Krajnji rok za dostavu pitanja vezanih uz  Javni poziv – iskaz interesa je zaključno sa srijedom, 10. srpnja 2019. godine, a svi odgovori će biti objavljeni u najkraćem mogućem roku do zaključno petka, 12. srpnja 2019. godine.  

 

26.7.2019. – OBAVIJEST – OBJAVA LISTE PRŠI-ja ZA KOJE JE DOSTAVLJEN ISPRAVAN ISKAZ INTERESA

Nakon završenog postupka provjere dostavljene dokumentacije u okviru Javnog poziva – iskaz interesa, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje listu PRŠI-ja za koje je dostavljen ispravan iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira.

Lista je dostupna na poveznici.

Tekstualni dijelovi PRŠI-ja i pripadajuće Izjave – iskaza interesa dostupne su na poveznici.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X