Natječaji

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Status

Zatvoren
31.12.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Raspoloživost sredstava

38.000.000,00 HRK

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

30.3.2018.

VAŽNO!!!

OBAVIJEST O ZATVARANJU POZIVA „CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA”, referentna oznaka: KK.03.2.1.07.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava sve zainteresirane da s danom 31. ožujka 2018. zatvara Poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentna oznaka: KK.03.2.1.08. Poziv se zatvara kako bi se budućim prijaviteljima osigurala mogućnost podnošenja elektroničke prijave projektnog prijedloga putem sustava eFondovi, čime će se smanjiti administrativno opterećenje prijavitelja i korisnika u fazi prijave i provedbe projekata.

Ujedno najavljujemo otvaranje novog poziva namijenjenog certifikaciji proizvoda planirano sredinom svibnja 2018. godine, za što su osigurana sredstva. Planirane izmjene poziva uglavnom su tehničke naravi radi prilagodbe sustavu eFondovi te će se prijavitelji koji već pripremaju projektne prijedloge moći javiti na novi Poziv. Također, Ministarstvo će prije objave poziva provesti i savjetovanje sa zainteresiranom javnosti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna. Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Prijave se zaprimaju od 22. svibnja 2017.


Obavijest o pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentnog broja: KK.03.2.1.08

Slijedom većeg broja upita potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, objavljuje sljedeću obavijest vezano za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentnog broja: KK.03.2.1.08.

 Sukladno odredbama poglavlja 3.3 Uputa za prijavitelje, Poziv se vodi kao trajno otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimaju se u dva vremenska roka i to:

1.            od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine

2.            od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Naime, kako bi se potencijalnim prijaviteljima izašlo u susret i olakšalo pripremu dokumentacije potrebne za podnošenje projektnog prijedloga, odlučeno je da se tijekom prvog tromjesečja 2018. godine ne zaprimaju projektni prijedlozi s obzirom na to da je rok za dostavu godišnjih financijskih izvještaja 31. ožujka te da stoga tijekom prvog tromjesečja poduzetnici nisu u mogućnosti podnijeti cjelovit projektni prijedlog.

Sve informacije o pozivu, kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju, možete pronaći ovdje, a eventualna pitanja i pojašnjenja vezano uz poziv možete postaviti isključivo putem e-pošte na adresu P11-certifikati@mingo.hr.

 

 

Dokumentacija

Prva izmjena natječajne dokumentacije


Dana 4. kolovoza 2017. godine objavljena je 1. Izmjena natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu i primjenjuje se danom objave.
Datum: 30.11.2017.

Druga izmjena natječajne dokumentacije


Dana 3. studenoga 2017. godine objavljena je druga izmjena natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu i primjenjuje se danom objave.
Datum: 30.11.2017.

Informativne radionice

Zagreb – 15. svibnja 2017. u 11:00 sati, Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, ZAGREB

Rijeka – 17. svibnja 2017. u 11:00 sati, Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Radmile Matejčić 10, RIJEKA

Osijek – 19. svibnja 2017., u 12:00 sati, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, Europske avenije 13, OSIJEK

Prijavu na radionicu možete poslati na: davor.nikolic@mingo.hr s obveznom naznakom u predmetu e-poruke za koju se radionicu (grad) prijavljujete.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X