Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

Objavljeno - 06.04.2023.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027. otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga.

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji država jadransko-jonske regije te u teritorijalnom smislu obuhvaća ukupno deset država. Osim Hrvatske, u Programu sudjeluju još 3 države članice Europske unije: Slovenija, Italija i Grčka te 6 država nečlanica EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija te Srbija.

Financijska omotnica Programa za tekuće programsko razdoblje iznosi oko 136,7 milijuna eura Interreg sredstava.

U novom programskom razdoblju, kroz program IPA Adrion financirati će se projekti u području inovacija, pametne specijalizacije, kružne ekonomije, klimatskih promjena, bioraznolikosti, održive mobilnosti, kao i boljeg upravljanja suradnjom. Program će se, kao i u programskom razdoblju 2014. – 2020. nadovezivati na provedbu makroregionalne strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i biti će usklađen s njezinim prioritetima.

Cilj prvog poziva u novom financijskom razdoblju je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera.  U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 3 tematska prioriteta i većina specifičnih ciljeva. Ukupna vrijednost poziva iznosi oko 65 milijuna eura Interreg sredstava uz stopu sufinanciranja od 85%.

Otvoreni prioriteti:

Svi projektni prijedlozi moraju biti podneseni na engleskom jeziku elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Programa-JEMS u razdoblju od 04. travnja 2023. do 30. lipnja 2023. (do 13:00 sati, srednjeeuropsko vrijeme).

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje 6 financijskih partnera iz 6 različitih zemalja programskog područja. Od toga tri partnera moraju biti iz EU dijela programskog područja, a tri iz IPA dijela programskog područja.

Maksimalni iznos financiranja je 1,5 milijuna eura Interreg sredstava, a razdoblje implementacije je najviše 36 mjeseci.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

Vodeći partner može biti iz EU ili IPA dijela Programskog područja, a privatne organizacije ne mogu imati ulogu Vodećeg partnera.

Za detaljnije informacije o specifičnim ciljevima, prihvatljivim aktivnostima, partnerstvu i proračunu projekata upućujemo Vas na natječajnu dokumentaciju koja je dostupna na programskoj web stranici.

Za sva pitanja vezana uz poziv također se možete obratiti i  nacionalnoj kontakt točki za Republiku Hrvatsku.

Zajedničko tajništvo Programa najavilo je održavanje info radionice posvećene 1. pozivu koja će se održati 19. travnja 2023. u Sarajevu. Za više informacija i registraciju za događaj posjetite programsku web stranicu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, također najavljuje nacionalne info radionice koja će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa i uvjetima prvog poziva, a točno vrijeme i mjesto održavanja biti će objavljeni na stranicama: https:/razvoj.gov.hr i http:/www.strukturnifondovi.hr.

 Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X