Transnacionalna suradnja 2021.-2027.

Kroz jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja.

U financijskom razdoblju 2007.-2013. Republika Hrvatska je sudjelovala u dva transnacionalna programa (Jugoistočna Europa i Mediteran), dok je od financijskog razdoblja 2014.-2020. proširena mogućnost sudjelovanja u četiri programa transnacionalne suradnje (Mediteran, Dunav, Jadransko-jonski program i Središnja Europa). Sudjelovanje u transnacionalnim programima u pretpristupnom razdoblju bilo je ograničeno u smislu raspoložive IPA alokacije i mogućnosti preuzimanja vodeće uloge u projektima, dok je od 2014. Hrvatska uključena u te programe u punom kapacitetu kao i ostale države članice Europske unije.

 

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027.

 

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027. u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije kroz sufinanciranje zajedničkih projekata s ciljem jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj. Program se provodi u razdoblju od 2021. do 2027. godine i kroz njega je za financiranje transnacionalnih projekata dostupno oko 224 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Osim Hrvatske, u programu sudjeluje 8 država članica EU: Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija, 9 regija iz Italije i 8 pokrajina iz Njemačke.

 

Više informacija o programu i natječajima: www.interreg-central.eu

 

Program transnacionalne suradnje Euro-Mediteran 2021.-2027.

 

Novi program predstavlja nastavak suradnje na području Mediterana i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija, promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom. Program okuplja partnere iz 69 regija iz 14 zemalja sa zajedničkim ciljem – klimatski neutralno i otporno društvo za dobrobit svojih građana. Program obuhvaća 10 država članica EU i četiri nečlanice: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sloveniju, Sjevernu Makedoniju, Bugarsku, Hrvatsku, Maltu, Cipar, Grčku, Francusku, Italiju, Portugal i Španjolsku. Ukupni proračun programa za razdoblje 2021.-2027. iznosi oko 294 milijuna eura.

 

Više informacija o programu i natječajima: https://interreg-euro-med.eu/en/

 

Program transnacionalne suradnje Dunav 2021.-2027.

 

Program transnacionalne suradnje Dunav 2021.-2027. obuhvaća 14 država od kojih je 9 država članica EU (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Njemačka), a 5 nisu (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Moldavija i Ukrajina). U novom programskom razdoblju program će financirati projekte koji se između ostaloga bave povećanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, usvajanjem naprednih tehnologija, promicanjem obnovljive energije, prilagodbom klimatskim promjenama i jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti. Financirati će se i projekti povećanja učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanja pristupa obrazovanju, kao i jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama. Proračun za aktualno financijsko razdoblje iznosi 216 milijuna eura koji je najvećim dijelom osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Više informacija o programu i natječajima: www.interreg-danube.eu/

 

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (INTERREG ADRION) 2021.-2027.

 

INTERREG ADRION je program koji obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između 4 države članice Europske unije (Italija, Grčka, Hrvatska i Slovenija) i 4 države nečlanice (Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija). Proračun programa za aktualno financijsko razdoblje iznosi oko 137 milijuna eura.  Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje predstavlja nastavak suradnje na području Jadransko-jonske regije i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija, razvoja vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, promicanja prijelaza na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo, jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, promicanja održive multi-modalne urbane mobilnosti, razvoja i poticanja klimatski otporne i pametne mobilnosti uključujući poboljšani pristup TEN-T mreži i prekograničnoj mobilnosti te druga djelovanja radi podupiranja boljeg upravljanja suradnjom.

 

Više informacija o programu i natječajima: www.adrioninterreg.eu/

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X