Međuregionalna suradnja 2021.-2027.

Pristupanjem u Europsku uniju Republici Hrvatskoj se otvorila mogućnost sudjelovanja i u trećem dijelu europske teritorijalne suradnje – i to u sljedećim programima međuregionalne suradnje: INTERREG VC, ESPON 2030, URBACT IV i INTERACT IV.

 

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021.-2027.

 

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe obuhvaća 29 država, od čega 27 članica Europske unije te Norvešku i Švicarsku koje nisu dio te zajednice. Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku međuregionalnoj suradnji s ciljem unaprjeđenja politika regionalnoga razvoja. Financijska omotnica programa za čitavo razdoblje iznosi oko 379 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, uz stopu sufinanciranja do 80%. U novom programskom razdoblju kroz program će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području. Usredotočenost programa na specifičan cilj Interreg-a „Better cooperation governance“ otvara korisnicima mogućnost suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama, unutar okvira definiranog ciljevima politike EU-a za programsko razdoblje 2021.-2027. (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija, Europa bliže građanima, te bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja)

 

Više informacija o programu: www.interregeurope.eu

 

Program međuregionalne suradnje ESPON 2030.

 

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je mreža za praćenje prostornog razvoja koju čini 27 država članica EU i 4 partnerske države (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). ESPON je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU. Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). Program je namijenjen razmjeni iskustava u području prostornog planiranja te općenitu suradnju sveučilišta odnosno visokoobrazovnih i znanstvenih institucija. Budžet u financijskom razdoblju 2021.-2027. iznosi 60 milijuna eura.

 

Više informacija o programu: www.espon.eu

 

Program međuregionalne suradnje URBACT IV

 

URBACT je program među-teritorijalne suradnje kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreža gradova koji razmjenjuju dobre prakse i ideje. Za razdoblje 2021.-2027., URBACT IV se nadovezuje na nasljeđe prošlih programa i uključuje još više prilika za gradove da naprave pozitivne promjene. Program u svoje aktivnosti integrira međusektorske prioritete EU-a digitalne, zelene i politike ravnopravnosti spolova. Po prvi put URBACT pruža potporu gradovima u pretpristupnim zemljama EU: Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini te Srbiji. Njihovo sudjelovanje u programu URBACT financira se iz Instrumenta pretpristupne pomoći EU (IPA). Proračun programa u aktualno financijskom razdoblju iznosi 84.769.000 eura, od čega oko 94% tog iznosa sufinancira Europski fond za regionalni razvoj, a ostatak Instrument pretpristupne pomoći.

 

Više informacija o programu: www.urbact.eu

 

Program međuregionalne suradnje INTERACT IV

 

INTERACT IV je program međuregionalne suradnje u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a služi za jačanje učinkovitosti Kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na teritorijalnu suradnju. INTERACT IV zadržava svoju primarnu misiju olakšavanja suradnje te razmjene ideja i najbolje prakse između brojnih programa. Također, zadržava i svoju jedinstvenu ulogu rada s programima Interrega na promicanju zajedničkih postignuća Interrega u širem kontekstu kohezijske politike. U financijskom razdoblju 2021.-2027. proračun programa iznosi 45 milijuna eura koji su osigurani iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Više informacija o programu i natječajima: www.interact-eu.net

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X