Prekogranična suradnja 2021.-2027.

Prekogranične suradnja usmjerena je na rješavanje izazova koji su zajednički prepoznati u pograničnim regijama. U fokusu je problematika loše dostupnosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija, neadekvatne prometne infrastrukture, lokalne industrije u opadanju, lošeg poslovnog okruženja, nedostatka umreženosti između lokalnih i regionalnih uprava, niskih razina istraživanja i inovacija, onečišćenja okoliša te negativnih stavova prema građanima susjednih zemalja. Cilj prekogranične suradnje je iskorištavanje neiskorištenih potencijala rasta u pograničnom području (razvoj prekograničnih objekata i klastera za istraživanja i inovacije, integracija prekograničnog tržišta rada, suradnja između obrazovnih institucija, uključujući sveučilišta, ili između zdravstvenih ustanova), uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg usklađenog razvoja Europske unije. Kroz jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih pograničnih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja.

 

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027.

 

U okviru Interreg VI-A IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027. korisnicima iz tri države na raspolaganju je 117.685.699 eura za realizaciju zajedničkih projekata. U fokusu su  pametni, zeleni i uključivi projekti razvoja prekograničnih regija. Programsko područje obuhvaća 12 hrvatskih županija (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Zagrebačka županija), Brčko Distrikt i 109 općina u Bosni i Hercegovini kao i 12 općina u Crnoj Gori, što je područje ukupne površine 87.453,95 km² s više od 5 milijuna stanovnika. Izvori financiranja programa su Europski fond za regionalni razvoj te IPA III fond.

 

Informacija o natječajima mogu se pronaći na web stranicama programa: https://www.interreg-hr-ba-me.eu/

 

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2021.-2027.

 

Interreg VI-A IPA program Hrvatska -Srbija 2021.-2027. osigurao je korisnicima iz dvije države 38.281.653 eura za projekte jačanja društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja. Program ima za cilj potaknuti i podržati prekograničnu suradnju kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove (procese ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugotrajne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19), kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti koje će se podržati u okviru tri odabrana cilja europske politike. Programsko područje čine četiri županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska te pet okruga u Srbiji: Sjeverna Bačka, Zapadna Bačka, Južna Bačka, Srem i Mačva. Programsko područje prostire se na 25.505 km² s ukupnom populacijom oko 2,1 milijun ljudi. Izvori financiranja programa su Europski fond za regionalni razvoj te IPA III fond.

 

Informacija o natječajima mogu se pronaći na web stranicama programa: https://www.interreg-croatia-serbia.eu/

 

Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2021.-2027.

 

Program Prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2021.-2027. još nije odobren od Europske komisije. U prethodnom financijskom razdoblju program je obuhvaćao tri županije u Mađarskoj i osam županija u Hrvatskoj (Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija). Ciljevi programa bili su povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara (doprinos i razvoju turizma), poboljšanje rada javne uprave i ulaganje u obrazovanje.

 

Više informacija o programu i natječajima: http://www.huhr-cbc.com/hr/

 

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.-2027.

 

Program prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske za razdoblje 2021.–2027. osigurao je više od 39 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje prekograničnih projekata. Novi Program predstavlja nastavak uspješne suradnje dviju zemalja i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu; jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja; jačanja uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama; povećanja učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama; te izgradnjom uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja “od građana za građane“.

 

Više informacija o programu i natječajima: www.si-hr.eu/hr2/

 

Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2021.-2027.

 

Program prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske za razdoblje 2021.-2027. vrijedan je gotovo 173 milijuna eura koji su osigurani iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Program predstavlja nastavak uspješne suradnje dviju zemalja i kroz njega će se sufinancirati projekti u svrhu razvoja i jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija; razvoja vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo; promicanja prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa; jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja; razvoja i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, među ostalim i poboljšanjem pristupa mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti; jačanju uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama te druga djelovanja u svrhu podupiranja boljeg upravljanja suradnjom.

 

Program suradnje „Interreg V-A Italija  – Hrvatska“ obuhvaća 25 talijanskih pokrajina te 8 hrvatskih županija: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku, Dubrovačko-neretvansku i Karlovačku. Područje koje program suradnje pokriva ujedno je i dio Jadransko-jonske regije, koja ujednačava programske ciljeve s makro-regionalnim ciljevima Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju.

 

Više informacija o programu i natječajima: www.italy-croatia.eu/

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X