EU FONDOVI – Nove prilike 2021.-2027. dolaze u Međimurje i Prelog

Objavljeno - 03.03.2023.

Informativni događaj „EU FONDOVI – Nove prilike 2021. – 2027.“ održao se 7. ožujka 2023. godine u Prelogu, u Poduzetničkom centru Prelog. Događaj je bio namijenjen predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja. Događaj je otvorio ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.

Na događaju su se predstavile aktualne mogućnosti financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2021.-2027. te posebno novih programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) vrijednog 5,203 milijardi eura i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP) vrijednog 1,569 milijardi eura. Ujedno se govorilo i o industrijskoj tranziciji, urbanome razvoju, mogućnostima sufinanciranja projekata te iskustvima dosadašnjeg korištenja sredstava iz EU fondova. Na panel raspravi teme “Što donose EU fondovi za razvoj lokalnih sredina” sudjelovali su predstavnici Međimurske županije, Grada Preloga, Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA te lokalni korisnici fondova Europske unije.

Prezentacije s predavanja:

EU FONDOVI 2021.-2027. – opći pregled

Lovro Novoselac, načelnik Sektora za programiranje, koordinaciju i strateško praćenje ESI fondova Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Mogućnosti financiranja za industrijsku tranziciju u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.–2027.

Marija Rajaković, načelnica Sektora za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova  MRRFEU-a

Financijski instrumenti za javni i privatni sektor

Dijana Bezjak, voditeljica Službe za financijske instrumente, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije MRRFEU-a

 Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X