Donesena Odluka o financiranju operacije Ministarstva financija – Porezne uprave (PU) „Informacijski sustav za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka djelatnika“

Objavljeno - 04.10.2021.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu financija – Poreznoj upravi za dostavu prijedloga operacije „Informacijski sustav za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka djelatnika“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.40) 27. rujna 2021. godine donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva financija – Porezne uprave „Informacijski sustav za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka djelatnika“ (UP.04.1.1.40.0001).

Ova operacija namijenjena je unaprjeđenju poslovnih procesa Porezne uprave vezano uz priređivanje igara na sreću i nagradnih igara. Kako bi ubrzala postupak odobrenja nagradnih igara, PU će kroz operaciju implementirati informacijski sustav za nagradne igre koji će omogućiti učinkovitiju evidenciju i praćenje nagradnih igara, pratećih poslovnih rizika te izradu statističkih podataka i izvještavanje o ukupnom broju nagradnih igara, vrijednosti nagradnog fonda, isplatama u korist Hrvatskog Crvenog križa i ostalim podacima. Operacijom će se postići financijske i vremenske uštede kako za porezne obveznike tako i za službenike PU, te  doprinijeti automatizaciji procesa, poboljšanju ekonomičnosti i efikasnosti rada PU te jačanju kapaciteta službenika za isporuku kvalitetnih javnih usluga.

Ukupna vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za operaciju „Informacijski sustav za nagradne igre koje odobrava, prati i nadzire Porezna uprava i obuka djelatnika“ je 1.139.944,00 HRK.  Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X