Tjedan EU fondova 2016.

Objavljeno - 29.06.17.

Pregled “Tjedna EU fondova”
(Zagreb, od 7. do 11. ožujka 2016.)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nacionalno tijelo odgovorno za koordinaciju informativnih i obrazovnih aktivnosti o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) organiziralo je, u suradnji s partnerskim institucijama, “Tjedan EU fondova” koji je održan u Zagrebu, od 7. do 11. ožujka 2016.

Svrha ovog petodnevnog događanja bila je široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstaviti sve mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova,  kao i dobrobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj.

U okviru svakog pojedinog dana predstavljene su mogućnosti financiranja iz različitih tematskih područja ulaganja u financijskoj perspektivi 2014.-2020., prikazani primjeri dobre prakse i razmjenjena iskustva kroz panel diskusije u slijedećim tematskim područjima: poslovna konkurentnost, mogućnosti za poduzetnike; kulturna baština i socijalna uključenost, održivost resursa i energetska učinkovitost, znanost, tehnologija i mobilnost; Europski socijalni fond – stvaranje mogućnosti; program ruralnog razvoja te operativni program pomorstvo i ribarstvo. “Tjedan EU fondova” posjetilo je 1300 zainteresiranih posjetitelja.

Detaljan program „Tjedna EU fondova“ možete pogledati ovdje, a u nastavku preuzeti prezentacije predstavljene tijekom održavanja ovog događaja.

Ponedjeljak, 7. ožujka 2016.

POSLOVNA KONKURENTNOST: Mogućnosti za poduzetnike

Uvodno predstavljanje prioritetne osi – Nenad Livun, MINPO
Predstavljanje primjera uspješnih projekata financiranih kroz OP Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Provedba projekata i javna nabava – Rade Dubreta, HAMAG-BICRO
Podrška poslovnoj konkurentnosti kroz financijske instrumente  – Damir Gubić, MRRFEU
Najčešće pogreške u izradi prijava – Sanja Mudrić Rešetar i Angela Paleka, MINPO
Strategija pametne specijalizacije kao preduvjet za korištenje ESI fondova za istraživanje, tehnološki razvoj I inovacije, Marija Rajaković, MINGO
Strateški projekt Podrška provedbi klaster inicijativa, Emina Štefičič, MINGO
Strateški projekt Podrška uspostavi Inovacijske mreže za industriju i razvoju tematskih inovacijskih platformi, Goran Basarac, MINGO
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju centara kompetencija, Sanja Rajaković Pedljo, MINGO
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, Sanja Rendić Miočević, MINGO
Postupak dodjele bespovratnih sredstava za javni poziv Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja i uloga Posredničkog tijela razine 2, Mario Antolić, HAMAG-BICRO

Utorak, 8. ožujka 2016.

KULTURNA BAŠTINA I SOCIJALNA UKLJUČENOST

Prirodna i kulturna baština u okviru SC 6c – Damir Tomasović, MRRFEU
Socijalno uključivanje i zdravlje u okviru PO 8 – Juraj Ivanković, MRRFEU
Održivi urbani razvoj ITU i mali gradovi – Franka Vojnović, MRRFEU
Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje u okviru PO 9 – Juraj Ivanković, MRRFEU

Srijeda, 9. ožujka 2016.

ODRŽIVOST RESURSA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Energetska obnova javnih i stambenih zgrada – Ines Androić Brajčić, MGIPU
Podupiranje energetske učinkovitosti u javnoj infrastrukturi u okviru SC 4c i 4d – Vjekoslav Jukić, MINGO
Ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu i sustav upravljanja katastrofama  u okviru OPKK – Elizabeta Kos, MINPOLJ
Ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu – primjeri dobre prakse i izazoviIvica Plišić, Hrvatske vode
Povećanje energetske učinkovitosti u okviru SC 4bBruno Grubešić, MINGO
Prilagodba  klimatskim promjenama u okviru SC 5a1 – dr. sc. Branka Pivčević Novak, Željko Šimek, MZOIP
Ulaganje u sektor otpada SC 6i – MZOIP
Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zrakaSandra Krmpotić, MZOIP
Zaštita i obnova bioraznolikosti u okviru 6iii  – Ana Kobašlić, MZOIP

ZNANOST, TEHNOLOGIJA I MOBILNOST

Infrastruktura i kapaciteti za istraživanje i inovacije u okviru SC 1a1 – MZOS
Informacijske i komunikacijske tehnologije u okviru SC 2c1 – Radojka Tomašević, MRRFEU
Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija u 2014.-2020.Martina Škvorc, MPPI
Povezanost i mobilnost u okviru PO 7 – Luko Vuletić, Petra Grgasović, Tomislav Hodak, MPPI

Četvrtak, 10. ožujka 2016.

ESF – Stvaranje mogućnosti

Četvrti dan informativno-edukativnog događaja „Tjedan EU fondova“, pod nazivom „ESF – stvaranje mogućnosti“, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava organiziralo je predstavljanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda.

Događanje je otvorila pomoćnica ministrice rada i mirovinskoga sustava, Katarina Ivanković Knežević koja je u svom uvodnom govoru istaknula glavne odrednice Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Operativni program ima dvojaku ulogu, on je ujedno i razvojan i socijalan. U mnogim aktivnostima i ciljevima naslanja se na druge fondove i proračunska sredstva te predstavlja bitan kotač u mehanizmu budućeg razvoja naše domovine“, naglasila je pomoćnica Katarina Ivanković Knežević.

Za više od 300 sudionika predstavnici tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda predstavili su pozive za dodjelu bespovratnih sredstava koji su planirani u 2016. godini u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski 2014. – 2020.

Predstavljanje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Katarina Ivanković Knežević, MRMS

I. tematska cjelina – Zapošljavanje
Predstavljanje operacije: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III – Luka Rajčić, MRMS

II. tematska cjelina  – Socijalna uključenost
Predstavljanje operacije: Uključivanje marginaliziranih skupina na tržište rada, Ana Klofutar, MSPM
Predstavljanje operacija: Umjetnost i kultura za mlade, Umjetnost i kultura 54+, Anastazija Magaš, MK
Predstavljanje operacije: Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I, Željko Miličević, MIZ
Predstavljanje operacije: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, Ivana Alilović, MINT
Predstavljanje operacije: Socijalno poduzetništvo – faza 1, Filip Miličević, MRMS

III. tematska cjelina  – Obrazovanje
Predstavljanje operacija najavljenih za 2016. godinu, Hrvoje Bakić, MZOS

IV. tematska cjelina  – Dobro upravljanje
Predstavljanje operacije: Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa, Stela Fišer Marković, UZUVRH

Petak, 11. ožujka 2016.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Predstavljanje mjere 7 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. – Marin Kukoč, MINPOLJ

Ostale Aktivnosti

22.08.18.
Regionalni dani EU fondova u Požegi
01.02.19.
U Virovitici održani Regionalni dani EU fondova
29.03.19.
Održana konferencija za polaznike Akademije regionalnoga razvoja i fondova EU

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X