Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Status

Zatvoren
31.12.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.06.3.1.15

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Partneri

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

100.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.
Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:
A.izgradnju, nadogradnju, dogradnju (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja;
ILI
B.izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju OIE, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije.
Za postrojenja za recikliranje dodjeljuju se potpore za ulaganje u recikliranje i ponovno uporabu otpada iz članka 9., a za postrojenja za proizvodnju OIE dodjeljuju se potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 10. Programa dodjele državnih potpora.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
•najniži iznos 1.000.000,00 HRK
•najviši iznos 50.000.000,00 HRK.

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda, ovisno o veličini poduzeća Prijavitelja i kategorijama postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, izračunava se u skladu s Programom dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada te je detaljnije utvrđen u točki 1.6. Uputa za Prijavitelje.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
1.Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
2.Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada, odnosno:
a)izgradnje, nadogradnje, dogradnje (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanja postrojenja za recikliranje;
ili b) aktivnosti izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE
3.Aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova
4.Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
5.Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom
6.Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020. godine.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 3. veljače 2020. godine.

 

natječaj je objavljen i na stranicama eFondovi. 

Dokumentacija

Popis operacija i korisnika


Popis operacija i korisnika 6.7.2021.
Datum: 6.7.2021.

IV.-izmjena-poziva.7zDatum: 25.9.2020.

I.-izmjena-Poziva.zipDatum: 3.1.2020.

Dokumentacija-Poziva.rarDatum: 5.12.2019.

Pitanja i odgovori

Objavljena pitanja i odgovori_3.4.20.Datum: 3.4.2020. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori 25.03.2020.

Pitanja i odgovori 25.03.2020. Datum: 25.3.2020.

Pitanja i odgovori 10.03.2020.

Pitanja i odgovori 10.03.2020. Datum: 10.3.2020.

Pitanja i odgovori 02.03.2020.

Pitanja i odgovori 02.03.2020. Datum: 2.3.2020.

Pitanja i odgovori 26.02.2020.

Pitanja i odgovori 26.02.2020. Datum: 26.2.2020.

Pitanja i odgovori 03.02.2020.

Pitanja i odgovori 03.02.2020. Datum: 3.2.2020.

Pitanja i odgovori 31.01.2020.

Pitanja i odgovori 31.01.2020. Datum: 31.1.2020.

Pitanja i odgovori 31.01.2020.

Pitanja i odgovori 31.01.2020. Datum: 24.1.2020.

Pitanja i odgovori_24.01.2020.

Pitanja i odgovori_24.01.2020. Datum: 22.1.2020.

Pitanja i odgovori_14.01.2020.

Pitanja i odgovori_14.01.2020. Datum: 8.1.2020.

Pitanja i odgovori 08.01.2020.

Pitanja i odgovori 08.01.2020. Datum: 27.12.2019.

Pitanja i odgovori_27.12.2019.

Pitanja i odgovori 27.12.2019. Datum: 24.12.2019.

Pitanja i odgovori 19.10.2020.


Pitanja i odgovori 19.10.2020.
Datum: 19.10.2020. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori_13.10.2020.

Pitanja i odgovori_13.10.2020. Datum: 13.10.2020.

Pitanja i odgovori_02.10.2020.

Pitanja i odgovori_02.10.2020. Datum: 2.10.2020.

Pitanja i odgovori_14.09.2020.

Pitanja i odgovori_14.09.2020. Datum: 14.9.2020.

Pitanja i odgovori_10.08.2020.

Pitanja i odgovori_10.08.2020. Datum: 10.8.2020.

Pitanja i odgovori_02.07.2020.

Pitanja i odgovori_02.07.2020. Datum: 2.7.2020.

Pitanja i odgovori 26.06.2020.

Pitanja i odgovori 26.06.2020. Datum: 26.6.2020.

Pitanja i odgovori_23.12.2020.


Pitanja i odgovori_23.12.2020.
Datum: 23.12.2020. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori_17.12.2020.

Pitanja i odgovori_17.12.2020. Datum: 17.12.2020.

Pitanja i odgovori_11.12.2020.

Pitanja i odgovori_11.12.2020. Datum: 11.12.2020.

Pitanja i odgovori_10.12.2020.

Pitanja i odgovori_10.12.2020. Datum: 10.12.2020.

Pitanja i odgovori_24.11.2020.

Pitanja i odgovori_24.11.2020. Datum: 24.11.2020.

Pitanja i odgovori_09.11.2020.

Pitanja i odgovori_09.11.2020. Datum: 9.11.2020.

Informativne radionice

Obavijest o održavanju informativne radionice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organiziraju informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u Zagrebu u petak, 20. prosinca 2019. s početkom u 11.30h u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80 (Zagreb tower), aneks 3. kat, velika dvorana.

Predviđeno trajanje informativne radionice je maksimalno 2 sata. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti na adresu elektroničke pošte seup@mzoe.hr, najkasnije do utorka, 17. prosinca 2019. do 16.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta prijave u svoje ime sudjelovanje maksimalno dva predstavnika prihvatljivog prijavitelja. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na dodatnoj radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do srijede, 18. prosinca 2019. do 10.00 h.

 

Obavijest o održavanju dodatne informativne radionice 15. siječnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organiziraju dodatnu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u Zagrebu u srijedu, 15. siječnja 2020. u 11.30h u Kongresnom centru FORUM Zagreb, Radnička cesta 50, Centar Green Gold.

Predviđeno trajanje dodatne informativne radionice je 2:00h. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na dodatnoj informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti na adresu elektroničke pošte seup@mzoe.hr najkasnije do petka, 10. siječnja 2020. do 12.00 h. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta prijave u svoje ime sudjelovanje maksimalno dva predstavnika prihvatljivog prijavitelja. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na dodatnoj radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do petka, 10. siječnja 2020. do 16.00 h.

Napomena: Prednost kod prijave na dodatnu radionicu 15. siječnja 2020. imaju prihvatljivi prijavitelji koji su već poslali prijavu za prvu informativnu radionicu koja je održana u prosincu 2019., a kojima prijava nije bila prihvaćena zbog ograničenog broja mjesta na prvoj radionici.

VAŽNO: 03. siječnja 2020. OBJAVLJENE SU I. IZMJENE POZIVA

VAŽNO: 20. siječnja 2020. OBJAVLJENE SU II. IZMJENE POZIVA

VAŽNO: 12. svibnja 2020. OBJAVLJENE SU III. IZMJENE POZIVA

VAŽNO: 25. rujna 2020. OBJAVLJENE SU IV. IZMJENE POZIVA

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X