Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Status

Zatvoren
21.09.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Energija

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Partneri

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07). U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja G, odjeljka 45, 46, 47, osim djelatnosti 46.17, 46.21 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.81 . Nadalje, prihvatljivi prijavitelji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljka 79.

Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 76.000.000,00 HRK

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
 najniži iznos 220.000,00 HRK.
 najviši iznos 13.000.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

220.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine.

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici eFondovi u roku od 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: skop@mzoe.hr

Više o Pozivu, kao i svu dokumentaciju, možete pronaći i na eFondovima

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA!
IZMJENA POZIVA

Obavještavamo prijavitelje da je 10. siječnja 2019. godine, nastavno na Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ (referentni broj KK.04.1.2.01) koju je donijelo MZOE, objavljena prva izmjena dokumentacije kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 76.000.000,00 kuna na 220.000.000,00 kuna.

U okviru 1. izmjene Poziva, izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
1. Sažetak Poziva,
2. Upute za Prijavitelje

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 220.000.000,00 HRK. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
najniži iznos 220.000,00 HRK.
najviši iznos 13.000.000,00 HRK.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori_v_19.0


Revidirano pitanje br. 87
Datum: 13.9.2018. - Pogledaj prijašnje verzije

Pitanja i odgovori 4b2_V_18

Sukladno Uputama za prijavitelje rok za podnošenje upita za pojašnjenje je 8. rujna 2018. godine / Revidirano pitanje pod brojem: 133 Datum: 4.9.2018.

Pitanja i odgovori v_17

Sukladno Uputama za prijavitelje rok za podnošenje upita za pojašnjenje je 8. rujna 2018. godine / Revidirano pitanje pod brojem: 133. Datum: 28.8.2018.

Pitanja i odgovori 4b2_v_16

Revidirano pitanje je br. 133. Datum: 20.8.2018.

Pitanja i odgovori v 15.0

Revidirano pitanje je br. 133. Datum: 3.8.2018.

Pitanja i odgovori 4b2 v_14

Revidirano pitanje je br. 133. Datum: 1.8.2018.

Pitanja i odgovori 4b2

Pitanja i odgovori 4b2 v_13 Datum: 23.7.2018.

Pitanja i odgovori 4b2_v_12

Pitanja i odgovori 4b2 Datum: 19.7.2018.

Pitanja i odgovori 4b2_V_10

V_10 Datum: 6.7.2018.

Pitanja i odgovori v.8

Datum: 18.6.2018.

Pitanja i odgovori v.7

Datum: 8.6.2018.

Pitanja i odgovori v.6

Datum: 8.6.2018.

Pitanja i odgovori v5

Datum: 7.6.2018.

Pitanja i odgovori 4b2

Datum: 22.5.2018.

Pitanja i odgovori

Datum: 18.5.2018.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori za otvoreni Poziv Datum: 16.5.2018.

Informativne radionice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će organizirati informativne radionice na kojima mogu sudjelovati svi potencijalni prijavitelji. Datum, vrijeme i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica tijekom trajanja Poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva www.mzoe.hr, i na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.efondovi.mrrfeu.hr

Informativne radionice održavati će se redom:
1. Zagreb - 17.5.2018. prostorije Hrvatske gospodarske komore, Draškovićeva 45, 12:00 sati
2. Rijeka - 22.5.2018. - 12:00 sati u Velikoj dvorani ŽK Rijeka, na adresi Bulevar oslobođenja 23.
3. Pula - 23.5.2018.-10:00 sati / HGK - ŽK Pula
4. Osijek - 5.6.2018. - 10:00 sati u HGK - Županijske komore Osijek, na adresi Europske avenije 13. Prijavu je moguće izvršiti do 4. lipnja 2018. - 15:30

5. Varaždin - 6.6.2018. - Rok prijave 5.6.2018. god. do 16:00 sati /  Vrijeme održavanja radionice - 11:00 sati, Županijska Komora Varaždin, adresa: Petra Preradovića 17 (velika dvorana, 3. kat)

6. Dubrovnik - 11.6.2018. - 10:00 sati, Radionica će se održati u hotelu Valamar Lacroma, Dubrovnik, prijave se zaprimaju do 10.6.2018. do 16:00 sati.

7. Split - 12.6.2018. - 12 sati u HGK – Županijskoj komori Split, na adresi Obala Ante Trumbića 4. - Prijave se primaju najkasnije do ponedjeljka, 11. lipnja u 15 sati.

8. Šibenik - 13.6.2018. - Radionica će se održati u srijedu 13. lipnja, u 10 sati u Gradskoj knjižnici "Juraj Šižgorić", Poljana 6, Šibenik.

9. Zadar - 14.6.2018. - 12:00 sati, HGK - Županijska Komora Zadar, adresa: Špire Brusine 16, prijave se zaprimaju do srijede (13.lipnja 2018) do 15:00 sati.

NAPOMENA* Informacije o prijavama, eventualne promjene u vremenu i mjestu održavanja informativnih radionica ili u slučaju otkazivanja objaviti će se na gore navedenim internetskim stranicama.

Prezentaciju sa radionica možete preuzeti dolje niže:

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - SKOP

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X