Natječaji

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.08.1.2.03

Područje

Zdravlje

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupna sredstva: 1.426.591.594,28 HRK

Minimalni iznos potpore: 500.000,00 HRK

Maksimalni iznos potpore: 50.000.000,00 HRK

 

 

Vrijednost natječaja

142.659.159.428,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacija 9a2.1 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama koja uključuje aktivnosti navedene u točki 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u dvije grupe korisnika, Ministarstvo zdravlja u grupi 1 i 28 kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u grupi 2. Navedeni korisnici grupe 2 prihvatljivih korisnika određeni su Naci­onalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020. i Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u republici hrvatskoj 2015. – 2016., a navedeni su u Odluci ministra zdravlja od 4. srpnja 2016. godine (KLASA:910-04/15-04/77, URBROJ: 534-09-2/1-16-05). Stoga je:

Svrha ovog Poziva:

Povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.

Predmet ovog Poziva:

Dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 1.359.047.566,47 HRK.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31.12.2020.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.


28.10.2020. VAŽNO – X. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (referentna oznaka: KK.08.1.2.03) prihvatljivim prijaviteljima dostavljena DESETA izmjena predmetnoga Poziva. 

Deseta izmjena dokumentacije Poziva/ dokumentacija sadrži sljedeće dokumente:

–           9a2.1 Deseti ispravak dokumentacije Poziva,

–           Upute za prijavitelje usklađene s prvom, drugom, trećom, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom i devetom izmjenom Poziva (kumulativno),

–           Posebni uvjeti ugovora za Grupu 1 te

–           Posebni uvjeti ugovora za Grupu 2.


16.06.2020. VAŽNO – IX. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena DEVETA izmjena Poziva. 


21.08.2019. OBAVIJEST

Obavještavamo prihvatljive prijavitelje da su stupile na snagu nove Smjernice Europske komisije na temu financijskih ispravka / korekcija (Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Sukladno navedenome, nova Pravila o financijskim korekcijama primjenjuju se u vezi s javnim ugovorima iz postupaka javne nabave pokrenutih 1. siječnja 2017. i nakon tog datuma, ukoliko Posredničko tijelo 2 utvrdi nepravilnost.

Dokument: Pravila o financijskim korekcijama_v 5.1.

 

10.04.2018. – VAŽNO – VIII. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena OSMA izmjena Poziva. 

23.02.2018. – VAŽNO – VII. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena sedma izmjena Poziva. 

19. 12. 2017. – VAŽNO – VI. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena šesta izmjena Poziva. 

20. 11. 2017. – VAŽNO – V. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena peta izmjena Poziva. 

23. 08. 2017. – VAŽNO – IV. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena četvrta izmjena Poziva. 

25.4.2017. – VAŽNO – III. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena treća izmjena Poziva kojom se mijenja Prilog 10 – Grupa 1: popis opremekako bi se dopunila lista opreme koja se nabavlja iz aktivnosti Grupe 1. 

17.03.2017. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!
 
Obavještavamo Vas kako je danas u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena druga izmjena Poziva. 

01.09.2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!
 
Obavještavamo Vas kako je danas u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena Prva izmjena Poziva kojom se između ostalog izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga sa 1. rujna 2016. godine na 19. rujan 2016. godine.

31.08.2016. – VAŽNA OBAVIJEST

Obavještavamo Vas kako se u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03 izmjenjuje rok za dostavu projektnih prijedloga sa 1. rujna 2016. godine na 19. rujan 2016. godine. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva izmjenu natječajne dokumentacije zaprimit će najkasnije sutra, 1. rujna 2016.

Učestala pitanja i odgovori:

Tijekom postupka dodjele, potencijalni prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja s ciljem pojašnjenja dokumentacije Poziva, a MRRFEU (UT) dužno je na njih odgovarati na način da ista s odgovorima šalje svim unaprijed određenim prijaviteljima u  roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog upita. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je postaviti isključivo elektroničkim putem na sljedeću adresu e-pošte: dnevne@mrrfeu.hr.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odgovarati će isključivo na pitanja pristigla od prihvatljivih prijavitelja.

Dokumentacija

Posebni uvjeti Grupa 2Datum: 28.10.2020.

Posebni uvjeti Grupa 1Datum: 28.10.2020.

Opis IX. izmjene pozivaDatum: 16.6.2020.

VIII. Izmjena poziva


ažurirani Prilog 10 Grupa - 1 popis opreme koja se nabavlja
Datum: 17.4.2018.

VIII. Izmjena poziva


sažetak ispravka dokumentacije
Datum: 17.4.2018.

VII. Izmjena Poziva


sažetak ispravka dokumentacije
Datum: 23.2.2018.

VI izmjena poziva


9a2.1 sažetak poziva
Datum: 20.12.2017.

Upute za prijaviteljeDatum: 29.11.2017.

Treća izmjena pozivaDatum: 29.11.2017.

Prva izmjena pozivaDatum: 29.11.2017.

Peta izmjena pozivaDatum: 29.11.2017.

Druga izmjena pozivaDatum: 29.11.2017.

Četvrta izmjena pozivaDatum: 29.11.2017.

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori ožujak 2018


Ažurirani popis pitanja i odgovora na ista
Datum: 19.3.2018.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X