Natječaji

Javni poziv Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama (ograničeni postupak)

Status

Zatvoren
30.05.2022.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.2022.MINGOR.03

Područje

Ostalo

Prijavitelji

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Vrijednost natječaja

281.209.791,34 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Predmet Poziva: Pozivom će se podupirati provedba obnove i rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture i druge pripadajuće infrastrukture oštećene u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba. Pod vodnokomunalnom infrastrukturom u smislu ovog poziva smatraju se komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju kako su definirane Zakonom o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21), koje su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnih isporučitelja vodnih usluga.

 

Svrha (cilj) Poziva:

Svrha Poziva je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje navedene infrastrukture na razinu prije potresa nadoknadom bespovratnih sredstava iz FSEU kroz operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.

Potres je prouzročio velike štete na infrastrukturnim vodnim građevinama, koje se sastoje od osnovne infrastrukture namijenjene za javnu vodoopskrbu i odvodnju i drugih pripadajućih građevina. Konstruktivno stanje tih građevina je narušeno potresom čime je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje.

Obnova i sanacija infrastrukture i ponovno stavljanje u funkciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje zahtijeva cjelovit pristup, uvažavajući sva pravila struke s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost i smanjenje gubitaka. Cjelovita obnova podrazumijeva sanaciju šteta od potresa, vraćanje u funkcionalno stanje te prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Stoga je u proces cjelovite obnove nužno uključiti sve potrebne struke u skladu s njihovim ovlastima i kompetencijama.

U smislu ovoga Poziva pod pojmom osnovne infrastrukture i pripadajućih građevina u području javne vodoopskrbe i odvodnje podrazumijevaju se osnovna infrastruktura i druge pripadajuće infrastrukture, uključivo i građevine visokogradnje koje su u funkciji javne vodoopskrbe i odvodnje.

Dopušteni su radovi odnosno obnova samo do razine vraćanja u funkcionalno stanje što znači vraćanje infrastrukture i pogona u stanje u kakvom su bili prije prirodne katastrofe. Kada vraćanje u stanje prije prirodne katastrofe nije pravno moguće ili gospodarski opravdano, ili kada se ista odluči premjestiti ili poboljšati njezino funkcioniranje, kako bi se poboljšala otpornost na buduće prirodne katastrofe, FSEU može doprinijeti troškovima obnavljanja samo do procijenjenog troška za vraćanje u prijašnje stanje.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X