Natječaji

Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

Status

Zatvoren
30.09.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.2.2.04.

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

150.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Poslovna konkurentnost

Sažetak

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 150.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 15. veljače 2019. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu inomsp2@mingo.hr.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

VAŽNO! (30. rujan 2019.) Obavijest o zatvaranju Poziva

Obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, KK.03.2.2.04 da Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvara ovaj Poziv. Zatvaranje Poziva stupa na snagu dana 30. rujna 2019. godine, a zaprimanje dodatnih prijava na ovaj Poziv neće biti omogućeno.

 

OBAVIJEST (14.08.2019.)

Objava treće izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza” (14.08.2019.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je treću izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza”, referentne oznake: KK.03.2.2.04. Izmjene se odnose na zamjenu Priloga 11. Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama 3. izmjena. Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

U okviru 3. Izmjene Poziva izmijenjen je isključivo sljedeći dokument:

  • Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

 

OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE I PRODUŽENJU PRIVREMENE OBUSTAVE POZIVA (25. srpnja 2019.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovim putem obavještava prijavitelje o povećanju alokacije predmetnog poziva sa 150.000.000,00 HRK na 200.000.000,00 HRK. Izmjena poziva se odnosi samo na navedeno povećanje alokacije Poziva.

Također, obavještavamo prijavitelje o produženju privremene obustave poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“ referentne oznake KK.03.2.2.04. Obustava će trajati do 30. rujna 2019. godine do 16:00:00 sati.  U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama, navodeći točan datum zatvaranja.

 

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE (28. lipnja 2019.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovim putem obavještava prijavitelje o privremenoj obustavi poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“ referentne oznake KK.03.2.2.04. Prijave zaprimljene do obustave bit će upućene u daljnji postupak dodjele. Obustava će trajati do 26. srpnja 2019. godine do 16:00:00.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

 

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE (21. lipnja 2019., ažurirano 27. lipnja 2019.)

Uzimajući u obzir iznos zatražene bespovratne potpore zaprimljenih projektnih prijedloga koji premašuje raspoloživa bespovratna sredstva na trajno otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“ referentne oznake KK.03.2.2.04, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava prijavitelje o privremenoj obustavi poziva od 28. lipnja (16:00:00 sati) do 26. srpnja (16:00:00 sati) 2019. godine.

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga. Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

Prijave zaprimljene do obustave bit će upućene u daljnji postupak dodjele.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

 

OBAVIJEST (27. veljače 2019.)

Radi povećanog interesa i upita poduzetnika o mogućnostima daljnjih prijava na Poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, referentne oznake: KK.03.2.2.04, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovim putem obavještavaju potencijalne prijavitelje o sljedećem.

Očekuje se da će raspoloživa alokacija predviđena ovim Pozivom biti dostatna za ugovaranje svih kvalitetnih i inovativnih projekata, kako trenutno prijavljenih tako i onih projektnih prijedloga koji se planiraju prijaviti na ovaj Poziv. Navedeno se temelji na iskustvima o prolaznosti projektnih prijedloga na prethodnim pozivima vezanim za inovacije MSP-ova. Napominjemo kako je Poziv objavljen kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva, s ukupnim iznosom bespovratnih sredstava u iznosu od 150.000.000,00 kn i krajnjim rokom predaje/dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine odnosno do ugovaranja ukupnog iznosa sredstava, te se prijave kontinuirano zaprimaju.

 

OBAVIJEST (13. veljače 2019.)

Podsjećamo prijavitelje Poziva  Inovacije novoosnovanih MSP- ova – II faza” referentne oznake: KK.03.2.2.04 kako u sustavu eFondovi projektni prijedlozi trebaju biti u statusu ‘Spremno za slanje’ prije podnošenja. Kako bi omogućili nesmetano podnošenje prijava molimo prijavitelje da gore navedeno učine pravovremeno po završetku ispunjavanja svojih projektnih prijava i po mogućnosti dan prije podnošenja istih.

 

OBAVIJEST (31. siječnja 2019.)

Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza” (31.01.2019.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza”, referentne oznake: KK.03.2.2.04. Izmjene se odnose na nadopune prihvatljivih troškova i usklađivanje sa Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje
  • Sažetak poziva
  • Obrazac 2. Izjava prijavitelja
  • Prilog 2. Ugovor
  • Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
  • Prilog 13. Upute za popunjavanje prijavnog obrasca
  • Prilog 14. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

OBAVIJEST (17. prosinca 2018.)

Obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na Poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza” da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zbog tehničke pogreške trenutnu verziju dokumenta Upute za prijavitelje (UzP_Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza .pdf) zamijenilo ispravnom.

Napominjemo kako je izmjena dokumenta tehničke prirode i odnosi se isključivo na uklanjanje vodenog žiga (oznake „Draft“).

 

 

 

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNE RADIONICE „INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP – ova – II FAZA“, KK.03.2.2.04. (04.01.2019.)
Radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP – ova – II faza“ (KK.03.2.2.04.) održat će se u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine s početkom u 13 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Očekivano trajanje radionice: 2 sata

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: http://bit.ly/2F5fkIM

 

Sadržaj informativne radionice Poziva „Inovacije novoosnovanih MSP-ova II. faza“, referentna oznaka KK.03.2.2.04, održane 17. siječnja 2019., dostupan je na sljedećim poveznicama:

https://youtu.be/m0H1XyFyUjc

https://youtu.be/hTOtDJEsIfI

Također, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje prezentaciju s informativne radionice održane 17. siječnja 2019.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X