Centar DOSTI

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.08.1.3.04.0020

Naziv projekta

Centar DOSTI

OIB tvrtke ili organizacije

50799377134

Naziv tvrtke ili organizacije

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

Osoba za kontakt

Miljenka Radović

Lokacija

Međimurska , Čakovec

Kontakt telefon

040390070

Email

info@dosti-mz.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

30. 01. 2023.

Rok za dostavu ponuda

07. 03. 2023.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je podijeljen na grupe. Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više grupa ili za sve grupe predmeta nabave. GRUPA 1 – Opremanje objekta - nabava opreme za bazen, dvoranu za vježbanje, pripadajuće prostore i posudionicu pomagala GRUPA 2 – Opremanje objekta - nabava opreme za senzornu sobu i logopedske opreme GRUPA 3 – Opremanje objekta – nabava namještaja, nabava opreme za kuhinju, opremanje vanjskog prostora te ostali uređaji oprema i dodatci GRUPA 4 – Opremanje objekta - nabava informatičke opreme i ostalih elektroničkih uređaja. Predmet nabave je nabava opreme za Centar DOSTI koji se nalazi u naselju Podturen, Glavna ulica 2. Predmet nabave uključuje isporuku i montažu opreme opisane u Troškovnicima, u skladu s uvjetima naznačenim u ovom Pozivu na dostavu ponuda. Ponude mogu biti dostavljene putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu Naručitelja (dr. Ante Starčevića 1, 40000 Čakovec) u zatvorenoj omotnici s datumom zaprimanja najkasnije do 01.03.2023. do 12:00 sati. Mijenja se rok za dostavu ponuda, odredba 5.11. te sada glasi: 5.11. Vrijeme i mjesto dostavljanja ponuda • krajnji rok za dostavu ponuda je: 07. ožujak 2023. do 12:00 sati; • mjesto podnošenja ponuda: „Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije“, Dr. Ante Starčevića 1, 40000 Čakovec. Sve ostale odredbe Poziva na dostavu ponuda ostaju nepromijenjene.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X