Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
12. 06. 2023. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
-
Naziv tvrtke ili organizacije
Turistička zajednica Grada Siska
Grad
Sisak

Niste potvrdili recaptchu

Nabava radova za konstrukcijsku obnovu zgrade Malog kaptola, Rimska 13a, 44000 Sisak, k.č.br:950/2, k.o. Sisak Stari, koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-4126.

Rok za dostavu ponuda
12. 06. 2023. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.1.1.07.0058
Naziv tvrtke ili organizacije
Gumiimpex-GRP d.o.o.
Grad
Trnovec Bartolovečki

Niste potvrdili recaptchu

Nabava rezervnih dijelova za strojeve

Rok za dostavu ponuda
09. 06. 2023. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.2.1.02.0342
Naziv tvrtke ili organizacije
Brodograđevna industrija Split d.d.
Grad
Split

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je Materijal za izradu trupa i nadgrađa – ponovljeni poziv II.
Roba se nabavlja za potrebe IRI projekta KK.01.2.1.02.0342 Razvoj autonomnog besposadnog višenamjenskog broda, u sklopu Poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Predmet nabave detaljno je opisan u Prilogu II Troškovniku i u točki 2.4. Poziva na dostavu ponuda.
/
Subject-matter of the procurement is Hull and superstructure construction material – repeated procedure II.
The goods are procured for the needs of the IRI project KK.01.2.1.02.0342 Razvoj autonomnog besposadnog višenamjenskog broda (Development of autonomous unmanned multipurpose ship), within the Call to Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, funded by the European Regional Development Fund.
The subject of procurement details are in Annex II Cost Sheet and in point 2.4. of Call for Tenders.

Rok za prijavu je unutar 30 dana
Pretplati se na ovu nabavu

Pretplatite se

Pretplatite se na obavijesti za sve nabave kako bi ubuduće na email adresu dobili obavijesti o novim nabavama.

Niste potvrdili recaptchu

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X