Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
22. 11. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0045
Naziv tvrtke ili organizacije
DOK-ING d.o.o
Grad
Zagreb

Nabavlja se sustav za nadzor i upravljanje baterijama (Battery Managenent System – BMS) i ostalih
potrebnih komponenata za upravljanje pohranom energije.

Rok za dostavu ponuda
06. 12. 2019.
Vrsta nabave
Robe , Radovi
Broj ugovora
KK.01.2.2.03.0009
Naziv tvrtke ili organizacije
SPIN VALIS d.d.
Grad
Požega

Predmet nabave su građevinski i obrtnički radovi te isporuka i ugradnja opreme za Inovacijski klaster u sklopu projekta „Centar kompetencija za razvoj inovativnih drvnih proizvoda – CEKOM SPIN“.

Rok za dostavu ponuda
25. 11. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0158
Naziv tvrtke ili organizacije
ETI TISAK d.o.o.
Grad
Zagreb

Predmet nabave je nabava, isporuka, montaža i instalacija tiskarskog stroja za izradu samoljepljivih etiketa digitalne pripreme te edukacija. / Subject of procurement is supply, delivery and installation of printing machine for embellishing and converting of self adhesive label with digital pre-setting and education.

Rok za dostavu ponuda
26. 11. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.19.0676
Naziv tvrtke ili organizacije
Poliklinika Galeković d.o.o.
Grad
Vinica

Predmet nabave je CAD softver za obradu i dizajn modela, monitora i računala, te 3 D printera za izradu modela rekonstrukcije čeljusti, implatanata i zubnih nadomjestaka, te ostalih elemenata od metala.
Predmet nabave uključuje nabavu, dopremanje i instalaciju uređaja i softvera, garantni rok i obuku zaposlenika Naručitelja.

Rok za dostavu ponuda
04. 12. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0140
Naziv tvrtke ili organizacije
Print Grupa d.o.o.
Grad
Sveta Nedelja

Digitalni pločasti rezač i Edukacija za digitalni pločasti rezač

Rok za dostavu ponuda
20. 11. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.19.0745
Naziv tvrtke ili organizacije
HELB d.o.o.
Grad
Dugo Selo

Naručitelj nabavlja sljedeću IKT opremu:
1) Grafička stanica s povezanom opremom (1 kom),
2) Prijenosno računalo s povezanom opremom (4 kom),
3) Stolno računalo s povezanom opremom (2 kom),
4) Stolno računalo za praćenje i nadzor udaljenih elektroenergetskih objekata s povezanom opremom (1 kom),
5) Ploter (1 kom)
6) Multifunkcijski uređaj (1 kom).

Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Ponuditelj mora dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupni predmet nabave
Detaljne tehničke specifikacije nabave sadržane su u prilogu VI Dokumentacije za Nadmetanje.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

Rok za dostavu ponuda
22. 11. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.03.2.2.04.0134
Naziv tvrtke ili organizacije
ADMA-PRO d.o.o.
Grad
Gornja Vrba

Predmet nabave je tehnološka usluga razvoja dva kemijska spoja za ekstrudiranje u filament za 3D print, jedan fosilnog, drugi biljnog podrijetla, prema potrebama naručitelja sukladno karakteristikama navedenim u tehničkim specifikacijama. Proces razvoja traženih spojeva i posljedično filamenta, podrazumijeva, nakon odobrenja konačne verzije, kao rezultat – isporuku 400 kg sirovine biljnog podrijetla i 400 kg sirovine fosilnog podrijetla za nultu proizvodnju kod naručitelja.
The object of the procurement is a technological service of development of two chemical compounds to be extruded as a filament for 3D printing , one of fossil origin and one of plant origin , according to the needs of the Client , complying with characteristic specified in the technical specifications. The development process of the requested compounds and subsequent filaments implies, after approval of the final version, as a result, the delivery of 400 kg of material of plant origin and 400 kg of material of fossil origin for the zero production at the Client.

Rok za dostavu ponuda
22. 11. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0071
Naziv tvrtke ili organizacije
Feroplast Buje
Grad
Buje-Buie

Predmet nabave su oprema za plastifikaciju i isparivač, strojevi potrebni za rad proizvodnog pogona.

Nabava opreme za plastifikaciju i isparivača sastoji se od šest (6) faza (faze nisu poredane kronološki, već na način da čine smislenu cjelinu):
1. Nabava opreme za kemijsku pripremu
2. Nabava kabine za brzu zamjenu boje
3. Nabava peći za sušenje, peći za polimerizaciju, elektroopreme za upravljanje, i dodatne opreme
4. Nabava viseće transportne trake
5. Nabava isparivača
6. Montaža nabavljene opreme i probni rad.

Predmet nabave uključuje nabavu strojeva, kao i projektiranje, izradu, transport i montažu opreme za plastifikaciju elektrostatičkim nanošenjem praškastih boja te isparivača. Predmet nabave također uključuje probni rad i stavljanje u pogon.

The subject of this procurement is equipment for plastification and evaporator, which are required for production facility operation.

Procurement of the equipment for plastification and evaporator consists of six (6) phases (the phases are not in chronological order, but in a way that they make a meaningful whole):
1. Procurement of equipment for chemical treatment
2. Procurement of cabin for fast paint exchange
3. Procurement of drying oven, polymerisation oven, electro-equipment for managing operations and additional equipment
4. Procurement of hanging transport conveyor
5. Procurement of evaporator
6. Montage of purchased equipment and trial work.

The subject of this procurement includes procurement of machines, as well as designing, production, transport and montage of the equipment for plastification with electrostatic spray deposition and the evaporator. Subject of purchase also includes trial work and putting into operation.

Pretraži

Pretraži

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Arhiva nabava

Sve nabave objavljene do 18.12.2017. možete pregledati ovdje.

Arhiva nabava

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X