Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
12. 03. 2024. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
SF.3.4.11.01.0536.
Naziv tvrtke ili organizacije
Udruga Toms
Grad
Trogir

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je nabava i isporuka paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta „Zaželi – podrška za život u vlastitom domu“ (SF.3.4.11.01.0536.), a sve sukladno tehničkim specifikacijama definiranima u Prilogu 2. Troškovnik i ostalim traženim uvjetima naznačenim u OoN i DzN.

Predmet nabave čine Paket A (higijenske potrepštine) i Paket B (kućanske potrepštine) za krajnje korisnike. Svaki paket obvezno sadržava sve artikle navedene u Prilogu 2. Troškovnik.

Gospodarski subjekti su obvezni Naručitelju ponuditi i u cijelosti isporučiti nov, nekorišten, zapakiran i neoštećen originalni predmet nabave, koji mora u cijelosti odgovarati tehničkim specifikacijama navedenima u OoN i DzN.

O uspješno obavljenoj isporuci sastavlja se Zapisnik o primopredaji predmeta nabave, kojemu se prilaže kao njen sastavni dio ili koji mora u sebi sadržavati navod o isporuci.

Naručitelj je slobodno i bez ograničenja stavio na raspolaganje svu prethodno navedenu dokumentaciju na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/.

Smatrat će se da je gospodarski subjekt prije podnošenja ponude u svemu proučio OoN i DzN, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na isporuku koja čini predmet nabave te da je na osnovu svega toga podnio svoju ponudu. U skladu s navedenim, jedinične cijene iskazane u ponudi ponuditelja smatraju se konačnima i ponuditelji nemaju pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova.

Detaljan opis predmeta nabave i količina predmeta određeni su Troškovnikom (Prilog 2.) koji je sastavni dio OoN i DzN.

Predmet nabave predstavlja jednu tehničku, tehnološku, oblikovnu funkcionalnu i drugu objektivnu odredivu cjelinu. Predmet ove nabave predstavlja robu – paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike. Ova nabava nije podijeljena u grupe predmeta nabave iz razloga što predmet nabave obuhvaća robu koja se ne može dijeliti te je istu potrebno ponuditi kao jedinstveni predmet nabave. Nuđenje po dijelovima predmeta nabave nije dozvoljeno.

Rok za dostavu ponuda
11. 03. 2024. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
0000
Naziv tvrtke ili organizacije
Rimac Technology d.o.o.
Grad
Sveta Nedelja

Niste potvrdili recaptchu

High Voltage/Low Voltage Testing for Battery Validation

Rok za dostavu ponuda
08. 03. 2024. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
SF.3.4.11.01.0504
Naziv tvrtke ili organizacije
Udruga Ruka podrške
Grad
Velika

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike projekta.

Rok za dostavu ponuda
27. 02. 2024.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
SF.3.4.11.01.0562
Naziv tvrtke ili organizacije
REHABILITACIJSKI CENTAR ZA STRES I TRAUMU
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Rehabilitacijski centar za stres i traumu nabavlja pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za korisnike projekta “Kod kuće je najbolje – neka tako i ostane” za 42 korisnika u periodu od 34 mjeseci.

Rok za dostavu ponuda
26. 02. 2024.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
0000
Naziv tvrtke ili organizacije
Rimac Technology d.o.o.
Grad
Sveta Nedelja

Niste potvrdili recaptchu

Battery Module Cold Plates

Rok za dostavu ponuda
22. 02. 2024.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
SF.3.4.11.01.0507
Naziv tvrtke ili organizacije
RIJEKA DANAS
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Rijeka danas propisuje nabavu mjesečnih higijenskih potrepština u obliku paketa s pet proizvoda za 210 korisnika, a sve u svrhu provedbe projekta tijekom 33 mjeseca.

Rok za prijavu je unutar 30 dana
Pretplati se na ovu nabavu

Pretplatite se

Pretplatite se na obavijesti za sve nabave kako bi ubuduće na email adresu dobili obavijesti o novim nabavama.

Niste potvrdili recaptchu

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X