Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
24. 03. 2021. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0099
Naziv tvrtke ili organizacije
I.T.-Graf d.o.o.
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

CNC stroj za rezanje pločastih materijala i edukacija za rad na CNC stroju za rezanje pločastih materijala

Rok za dostavu ponuda
12. 03. 2021. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.06.3.1.15.0021 (ugovor još nije potpisan)
Naziv tvrtke ili organizacije
BIO DIREKT d.o.o.
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Upravljanje projektom i provedba nabava

Rok za dostavu ponuda
19. 03. 2021. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.2.06.0091
Naziv tvrtke ili organizacije
ELTOR d.o.o.
Grad
Pazin

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je nabava CNC probijačice lima sukladno detaljnom opisu u tehničkim specifikacijama i troškovniku.

Rok za dostavu ponuda
23. 03. 2021. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0084
Naziv tvrtke ili organizacije
KASANIĆ d.o.o.
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Grupa 1 – Stroj za razvijanje ploča i edukacija za stroj za razvijanje ploča
Grupa 2 – Stroj za rezanje papira i edukacija za stroj za rezanje papira

Rok za dostavu ponuda
22. 03. 2021. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.2.1.02.0162
Naziv tvrtke ili organizacije
Specijalna bonica Radiochirurgia Zagreb
Grad
Sveta Nedelja

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je oprema za istraživanja u sklopu projekta „Radiochirurgia – Zraka nade“, prema grupama nabave kako slijedi:
• Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator
• Grupa 2. Dodatna oprema i materijali
• Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema
Predmet ovog postupka nabave potreban je radi provedbe projekta koji se sufinancira sredstvima iz EU fondova (referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.02.0162).

Grupa 1. Robotizirani linearni akcelerator
Predmet nabave je robotizirani linearni akcelerator za potrebe provedbe znanstvenog istraživanja (industrijskog i eksperimentalnog razvoja) u sklopu projekta „Radiochirurgia – Zraka nade“ sufinanciranog sredstvima iz EU fondova.
Osim isporuke, predmet nabave uključuje i instalaciju, prihvatno ispitivanje, te edukaciju djelatnika Naručitelja.

Grupa 2. Dodatna oprema i materijali
Predmet nabave je dodatna oprema i materijali za potrebe provedbe znanstvenog istraživanja (industrijskog i eksperimentalnog razvoja) u sklopu projekta „Radiochirurgia – Zraka nade“ sufinanciranog sredstvima iz EU fondova.
U navedenu dodatnu opremu i materijale spada komplet lasera, CCTV i kamera (eng. Closed circuit television; hrv. Sustav video nadzora) i skener.

Grupa 3. Pomoćna dozimetrijska oprema
Predmet nabave je pomoćna dozimetrijska oprema za potrebe provedbe znanstvenog istraživanja (industrijskog i eksperimentalnog razvoja) u sklopu projekta „Radiochirurgia – Zraka nade“ sufinanciranog sredstvima iz EU fondova.
U navedenu pomoćnu dozimetrijsku opremu spada set za gel dozimetriju te antropomorfni deformabilni fantom.

Rok za prijavu je unutar 30 dana
Pretplati se na ovu nabavu

Pretplatite se

Pretplatite se na obavijesti za sve nabave kako bi ubuduće na email adresu dobili obavijesti o novim nabavama.

Niste potvrdili recaptchu

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Arhiva nabava

Sve nabave objavljene do 18.12.2017. možete pregledati ovdje.

Arhiva nabava

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X