Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
02. 08. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0152
Naziv tvrtke ili organizacije
Alfa Marine d.o.o.
Grad
Rijeka

Tender for delivery of offers for five groups:
Group I.: GPS sensor – Procurement No. G-1.1
Group II.: Industrial monitor – Procurement No. G-1.2
Group III.: IMU unit – Procurement No. G-1.3
Group IV.: Wind sensor – Procurement No. G-1.4
Group V.: Trackball – Procurement No. G-1.5

Rok za dostavu ponuda
05. 08. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
N/p - ugovor dodjeli bespovratnih sredstava još nije potpisan
Naziv tvrtke ili organizacije
S+B Systemtechnik d.o.o. za usluge
Grad
Split

NAZIV NABAVE: Savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave Evidencijski broj nabave: 01

PODACI O NARUČITELJU:
Naziv i sjedište Naručitelja: S+B Systemtechnik d.o.o. za usluge Poljička cesta 26, 21000 Split
OIB: 89632559940
Broj telefona: +385 21689211
Broj telefaksa: +385 21689215
Internetska adresa: www.sb-systemtechnik.hr
Odgovorna osoba: Boris Vrdoljak, direktor

KONTAKT PODACI:
Ime i prezime: Anđela Katavić
Broj telefona: +385 21689225
Adresa elektroničke pošte: katavic@sb-systemtechnik.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE: Predmet nabave su savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave

PROCIJENJENA VRIJEDNOST Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 607.000,00 kn. Procijenjena vrijednost izražena je bez PDV-a.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Usluga (Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi)
DATUM OBJAVE: 16.7.2019.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 5.8.2019. do 12,00 sati

MJESTO NA KOJEM JE DOSTUPNA DOKUMENTACIJA: Naručitelj objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima na internetskoj stranici www.sb-systemtechnik.hr/nabave/ i na stranici www.strukturnifondovi.hr

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Cijena ponude se iskazuje u HRK. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: S+B Systemtechnik d.o.o., Poljička cesta 26, 21000 Split.

Rok za dostavu ponuda
25. 07. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0153 - 03
Naziv tvrtke ili organizacije
Elna kabel d.o.o.
Grad
Zagreb

Pružanje usluga savjetovanja prilikom virtualnog ispitivanja, izrade idejnog rješenja, modeliranja, konstrukcije i mehaničkog ispitivanja motorom pogonjene rastavne sklopke
za potrebe provođenja projekta „Ekološki prihvatljiva rastavna sklopka 24 kV za napredne mreže“

Rok za dostavu ponuda
26. 07. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0079
Naziv tvrtke ili organizacije
Alfa Tim d.o.o.
Grad
Zagreb

Dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima za nabavu Sinter HIP peći.

Rok za dostavu ponuda
29. 07. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0105
Naziv tvrtke ili organizacije
ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Grad
Prelog

Predmet nabave su savjetodavne usluge djelatnicima Šestan-Busch na temu novih tehnoloških trendova, tržišta i važećih normi u području izrade polimernih zaštitnih kaciga i opreme s naglaskom na područje vatrogastva i civilne zaštite.

Rok za dostavu ponuda
22. 07. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0049
Naziv tvrtke ili organizacije
BETON LUČKO RBG
Grad
Zagreb

Predmet nabave je usluga ugovornog istraživanja-kemijske i fizikalne analize sječke (priprema uzoraka, određivanje ukupne vlage, sadržaj pepela, S, Cl, C, H, N i O, sadržaj teških metala-arsen, kadmij, krom, bakar. olovo, živa, nikal i cink).

Rok za dostavu ponuda
22. 07. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0049
Naziv tvrtke ili organizacije
BETON LUČKO RBG
Grad
Zagreb

Predmet nabave je usluga ugovornog istraživanja-kemijske i fizikalne analize pepela (sadržaj oksida, teških metala, pH, gubitak žarenjem).

Rok za dostavu ponuda
22. 07. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0049
Naziv tvrtke ili organizacije
BETON LUČKO RBG
Grad
Zagreb

Predmet nabave je usluga ugovornog istraživanja-fizikalne analize pepela laserska difrakcija pepela).

Pretraži

Pretraži

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Arhiva nabava

Sve nabave objavljene do 18.12.2017. možete pregledati ovdje.

Arhiva nabava

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X