Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
30. 08. 2019.
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
KK.03.2.1.05.0294
Naziv tvrtke ili organizacije
ARROW d.o.o.
Grad
Umag-Umago

Predmet nabave je ponovna objava “Izgradnja proizvodne hale” iz projekta “Izgradnja i opremanje proizvodne zgrade radi pokretanja proizvodne djelatnosti” u sklopu Otvorenog poziva Kompetentnost i razvoj KK.03.2.1.05, od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Izgradnjom proizvodne hale stvorit će se uvjeti i dobiti prostor za pokretanje proizvodnje. Hala će biti izgrađena sukladno svim zakonodavnim standardima RH te će biti konstruirana kako bi zadovoljila suvremene standarde strojne obrade metala. Izgradnjom proizvodne hale poduzeće će stvoriti preduvjete za njeno opremanje i pokretanje proizvodnje, a samim time povećati prihod, izvoz i broj zaposlenika.

Rok za dostavu ponuda
06. 09. 2019.
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
KK.04.1.2.01.0130
Naziv tvrtke ili organizacije
Tiflotehna d.o.o.
Grad
Zagreb

Predmet nabave su radovi u svrhu modernizacije strojarskih i elektrotehničkih sustava zgrade s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom uporabive građevine – poslovna zgrada “ERKS”.

Rok za dostavu ponuda
30. 08. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.04.1.1.01.0029
Naziv tvrtke ili organizacije
DRVO SAMARŽIJA d.o.o.
Grad
Brinje

Datum objave : 09. kolovoza 2019.

Obavijest o nadmetanju za nabavu i ugradnju fotonaponske elektrane u okviru projekta „Povećanje konkurentnosti kroz energetske uštede – Drvo Samaržija d.o.o.“

Rok za dostavu ponuda
03. 09. 2019.
Vrsta nabave
Robe , Radovi
Broj ugovora
KK.04.1.2.01.0117
Naziv tvrtke ili organizacije
STANIĆ d.o.o. za promet roba, usluga i posredništvo
Grad
Vinkovci

Predmet nabave je izgradnja fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, odnosno postavljanje 1023 komada polikristalnih fotonaponskih modula koji se montiraju na krov objekta. Sustav fotonaponskih modula čini sunčanu elektranu koja će raditi paralelno s elektrodistribucijskom mrežom, te će biti stalno priključena na istu.

Izgradnja se temelji na projektnoj i tehničkoj dokumentaciji:

Glavni projekt – elektrotehnički projekt, broj projekta: GP-012-18, Sunčana elektrana
fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije (Dodatak 1).
Tehničke specifikacije, opis posla i sve relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave definirani su u projektnoj dokumentaciji koja je prilog ove Dokumentacije za nadmetanje: Troškovnik (Prilog 4.)
Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupan predmet nabave. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi roba. Napomena: S obzirom da se radi o mješovitoj nabavi čiji su predmet nabave djelomično radovi, djelomično roba glavni predmet ugovora je onaj koji ima veću procijenjenu vrijednost. Nastavno na navedeno, predmet nabave su roba s obzirom da je njihova vrijednost u procijenjenoj vrijednosti nabave veća od 30% vrijednosti nabave.

Rok za dostavu ponuda
28. 08. 2019.
Vrsta nabave
Robe , Radovi
Broj ugovora
KK.04.1.1.01.0037
Naziv tvrtke ili organizacije
KONČAR - ELEKTRIČNI UREĐAJI d.d.
Grad
Dicmo

Naručitelj provodi projekt “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu “Končar-Električni uređaji” d.d“ sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ referentne oznake poziva KK.04.1.1.01. Predmet nabave je Nabava i zamjena rasvjete u proizvodnom pogonu Končar – Električni uređaji d.d. Zamjenjuje se unutrašnja rasvjeta prizemlja proizvodno-poslovne zgrade zbog uštede električne energije. Osim toga, u središnjem dijelu proizvodnog pogona, nova rasvjeta uz manju potrošnju električne energije treba davati 30-40% bolje osvjetljenje u odnosu na dosadašnju.

Rok za dostavu ponuda
28. 08. 2019.
Vrsta nabave
Robe , Radovi
Broj ugovora
KK.04.1.1.01.0037
Naziv tvrtke ili organizacije
KONČAR - ELEKTRIČNI UREĐAJI d.d.
Grad
Dicmo

Naručitelj provodi projekt “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu “Končar-Električni uređaji” d.d“ sukladno projektnoj prijavi na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ referentne oznake poziva KK.04.1.1.01. Predmet nabave je nabava, ugradnja i implementacija fotonaponske elektrane, a sve po vrsti, kvaliteti i količini kako je specificirano u troškovniku, glavnom projektu te ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji o nabavi.

Rok za dostavu ponuda
14. 08. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
UP.02.1.1.06.0068
Naziv tvrtke ili organizacije
Humanitarna udruga Zrno Dobrote
Grad
Drenje

Predmet nabave je usluga verificiranih programa obrazovanja. Projekt je prijavljen u okviru poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, koji se financira kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Posrednička tijela u provedbi ovoga projekta su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt “Dajmo priliku svima” provodit će se 8 različitih programa obrazovanja (kozmetičar, njegovatelj, voditelj ruralnog turizma, vodoinstalater, operater na PC računalu, elektromehaničar, osnovna škola za odrasle, strani jezik – engleski jezik).

Rok za dostavu ponuda
26. 08. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.03.2.1.12.0002.
Naziv tvrtke ili organizacije
Lož Metalpres d.o.o.
Grad
Čabar

Predmet nabave: „Priprema ocjene sukladnosti i izdavanje isprave o sukladnosti (CE certifikat)“, u sklopu projekta: „Certifikacija medicinskih proizvoda poduzeća Lož Metalpres d.o.o.“, Broj Ugovora KK.03.2.1.12.0002.

Nabava nije podijeljena u grupe.

Pretraži

Pretraži

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Arhiva nabava

Sve nabave objavljene do 18.12.2017. možete pregledati ovdje.

Arhiva nabava

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X