Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
04. 12. 2023.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
0000
Naziv tvrtke ili organizacije
Rimac Technology d.o.o.
Grad
Sveta Nedelja

Niste potvrdili recaptchu

Homologation and Transportation Covers

Rok za dostavu ponuda
14. 12. 2023. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
Grant Agreement Project 101113281 — 22-HR-TM-ZAGairMILMOB
Naziv tvrtke ili organizacije
Međunarodna zračna luka Zagreb.d.d.
Grad
Velika Gorica

Niste potvrdili recaptchu

U okviru u okviru provedbe Projekta „Rekonstrukcija manevarskih površina za poboljšanje civilno-vojne operativnosti Zračne luke Franjo Tuđman“ 22-HR-TM-ZAGairMILMOB, temeljem Poziva CEF-T-2022-MILMOB – CEF Infrastrukturni projekti, naručitelj provodi nabavu radova rekonstrukcije staze za vožnju F, dijelove raskrižja staza za vožnju D, E, G i H i raskrižja staza za vožnju F i T (raskrižje T1). Predmet nabave su radovi rekonstrukcije staze za vožnju F, dijelove raskrižja staza za vožnju D, E, G i H i raskrižja staza za vožnju F i T (raskrižje T1). Detaljna specifikacija se nalazi u Troškovniku i Prilogu IV ovog Poziva. Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) niti pravila za provođenje postupaka nabave za neobveznike o javnoj nabavi (NOJN) pa temeljem procijenjene vrijednosti predmeta nabave provodi postupak nabave s Pozivom na dostavu ponude na vlastitim internetskim stranicama, www.zagreb-airport.hr te na internetskim stranicama, www.strukturnifondovi.hr, kako bi osigurao veću vidljivost i tržišno nadmetanje, a sukladno Statutu društva i internim Politikama i procedurama nabave.

Rok za dostavu ponuda
01. 12. 2023.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.01.2.1.02.0115
Naziv tvrtke ili organizacije
Rasco d.o.o.
Grad
Kalinovac

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je usluga pojedinačne homologacije koja će se provesti za 3 tipa vozila. Usluga
koja je predmet nabave obuhvaća ispitivanja i testiranja sukladno tehničkim specifikacijama u
Prilogu 2 Troškovnik/Tehničke specifikacije Poziva na dostavu ponuda, za svaku pojedinu
grupu predmeta nabave. Provedena ispitivanja i testiranja rezultirat će homologacijskim
izvješćem za svaki tip vozila. Homologacijsko izvješće o provedenim ispitivanjima mora biti
dostavljeno Naručitelju do roka za izvršenje predmeta nabave.
Predmet nabave je podijeljen u grupe kako slijedi:
Grupa 1 – Homologacija za vozilo s diesel agregatom
Grupa 2 – Homologacija za vozilo s elektro-baterijskim pogonom
Grupa 3 – Homologacija za vozilo s gorivnim ćelijama
Ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu ili više grupa predmeta nabave, što naznačava na
za to predviđenom mjestu u Ponudbenom listu (prilog 1). / The subject of the procurement is the service of individual homologation, which will be carried
out for 3 types of vehicles. The procurement service includes examination and testing in
accordance with the technical specifications outlined in Annex 2 of the Financial
offer/Technical Specifications of the Invitation for submission of offers for each lot. The
conducted testing and examination will result in a homologation report for each type of
vehicle. The homologation report on the conducted inspections must be delivered to the
Contracting Authority by the deadline for the execution of the procurement subject.
The subject of the procurement is not divided into lots as follows:
Lot 1 – Homologation service for vehicle with diesel engine
Lot 2 – Homologation service for vehicle with electro-battery drive
Lot 3 – Homologation service for vehicle with fuel cell drive
The Tenderer may submit an offer for one or more Lots, which shall be indicated in the
designated fields within Tender submission form (Appendix 1).

Rok za dostavu ponuda
01. 12. 2023.
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
KK.11.1.1.01.0405
Naziv tvrtke ili organizacije
MLC ELECTRONIC d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Grad
Pisarovina

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave su radovi unutarnjeg uređenja na proizvodnom pogonu tvrtke MLC ELECTRONIC d.o.o.

Rok za dostavu ponuda
27. 11. 2023.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
FD.02.1.1.05.0004
Naziv tvrtke ili organizacije
Caritas Požeške biskupije
Grad
Požega

Niste potvrdili recaptchu

Dobava i isporuka osnovne materijalne pomoći – školski pribor i higijena – novorođenče.

Rok za dostavu ponuda
01. 12. 2023.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.2.1.02.0342
Naziv tvrtke ili organizacije
Brodograđevna industrija Split d.d.
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je Elektrooprema. Postupak nabave se provodi samo za grupu 1. Rasklop i grupu 3. Upravljački pult. Roba se nabavlja za potrebe IRI projekta KK.01.2.1.02.0342 Razvoj autonomnog besposadnog višenamjenskog broda, u sklopu Poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave detaljno je opisan u Prilogu II Troškovniku, u Prilogu IV GV008-E-881-601-Switchboards and distribution boards – electrical diagrams, Prilogu V GV008-E-791-601-Bridge console – arrangement i u točki 2.4. ovog Poziva. / Subject-matter of the procurement is Electrical equipment. The procedure is only for Lot 1 Switchboard and Lot 3 Control console. The goods are procured for the needs of the IRI project KK.01.2.1.02.0342 Razvoj autonomnog besposadnog višenamjenskog broda (Development of autonomous unmanned multipurpose ship), within the Call to Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II, funded by the European Regional Development Fund. The subject of procurement details are in Annex II Cost Sheet, Annex IV GV008-E-881-601-Switchboards and distribution boards – electrical diagrams, Annex V GV008-E-791-601-Bridge console – arrangement and in point 2.4. of this Call.

Rok za prijavu je unutar 30 dana
Pretplati se na ovu nabavu

Pretplatite se

Pretplatite se na obavijesti za sve nabave kako bi ubuduće na email adresu dobili obavijesti o novim nabavama.

Niste potvrdili recaptchu

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X