Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
03. 11. 2020. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.03.2.1.19.0532
Naziv tvrtke ili organizacije
REGINEX D.O.O.
Grad
Poreč-Parenzo

NABAVKA SOFTVERA ZA VOĐENJE PROIZVODNJE, PRODAJE I MARKETINGA

Rok za dostavu ponuda
28. 10. 2020. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.19.1006
Naziv tvrtke ili organizacije
Hittner d.o.o.
Grad
Bjelovar

Predmet nabave je usluga nabave specijaliziranog CAD softvera.

Rok za dostavu ponuda
10. 11. 2020. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0084
Naziv tvrtke ili organizacije
KASANIĆ d.o.o.
Grad
Zagreb

Nabava grafičkog softvera za montažu i osvjetljavanje ploča i edukacija za grafički softver za montažu i osvjetljavanje ploča

Rok za dostavu ponuda
30. 10. 2020. Rok za prijavu je unutar 30 dana
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0151
Naziv tvrtke ili organizacije
INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.
Grad
Zagreb

Predmet nabave je softver za simulacije prostiranja ultrazvučnih zraka i snopova te simulacije
ultrazvučnih inspekcijskih procedura – jedan (1) komad. Predmet nabave uključuje softversko rješenje za računalno potpomognuto simuliranje prostiranja ultrazvučnih zraka i snopova te ultrazvučnih inspekcijskih procedura na skalama većih dimenzija od ultrazvučnih sondi. Predmetno rješenje mora omogućiti simulacije interakcija ultrazvučnog snopa s različitim makroskopskim uzorcima i detekcijom različitih vrsta defekata u takvim uzorcima unutar simulacijske domene koja dozvoljava obuhvat pojedinih segmenata industrijskih komponenti s različitim konfiguracijama te različitim vrstama defekata.
Predmet nabave nije podijeljen u grupe te Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave. Predmet nabave uključuje isporuku i instalaciju softverskog rješenja.

Subject of procurement is software for simulations of ultrasound rays and beams propagation and
simulations of ultrasound inspection procedures – one (1) piece. The procurement subject includes a software solution for computer-assisted simulation of the propagation of ultrasound rays and beams and ultrasound inspection procedures on scales of larger dimensions than ultrasound probes. The solution in question must enable simulations of ultrasound beam interactions with different macroscopic samples and detection of different types of defects in such samples within a simulation domain that allows coverage of individual segments of industrial components with different configurations and different types of defects.
The subject of procurement is not divided into lots and tenderers must submit an offer for the entire subject of procurement.
The procurement subject includes delivery and installation of software solution.

Rok za prijavu je unutar 30 dana
Pretplati se na ovu nabavu

Pretplatite se

Pretplatite se na obavijesti za sve nabave kako bi ubuduće na email adresu dobili obavijesti o novim nabavama.

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Arhiva nabava

Sve nabave objavljene do 18.12.2017. možete pregledati ovdje.

Arhiva nabava

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X