Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
28. 06. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0079
Naziv tvrtke ili organizacije
Alfa Tim d.o.o.
Grad
Zagreb

Nabava praha Kobalta.

Rok za dostavu ponuda
20. 06. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.2.04.0229
Naziv tvrtke ili organizacije
Fabula21. stoljeća d.o.o.
Grad
Velika Gorica

Nabava izrade specifičnog tiska nulte serije i prve serije slikovnice.

Rok za dostavu ponuda
04. 07. 2019.
Vrsta nabave
Robe , Radovi
Broj ugovora
KK.04.1.2.01.0108
Naziv tvrtke ili organizacije
STRIDON-PROMET d.o.o.
Grad
Dugo Selo

Predmet nabave je izgradnja fotonaponske elektrane snage 189,1kW na DC strani elektrane i 151,3 kW na AC strani elektrane. Ukupno ce se ugraditi 620 modula minimalne snage 305 W. Ukupna potencijalna godišnja proizvodnja fotonaponske elektrane iznosit ce 177.760 kWh.

Detaljni podaci o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova te vrsti, količini i načinu isporuke robe detaljno su opisani u DZN, Tehničkim specifikacijama te Troškovniku.

Svi zainteresirani Ponuditelji/zajednice ponuditelja prilikom sastavljanja ponude dužni su uzeti u obzir javno objavljenu DZN s pripadajućim Dodacima i Prilozima.

Rok za dostavu ponuda
03. 07. 2019.
Vrsta nabave
Robe , Radovi
Broj ugovora
KK.04.1.2.01.0019
Naziv tvrtke ili organizacije
GRAĐA d.d.
Grad
Solin

Naručitelj nabavlja fotonaponsku elektranu za potrebe proizvodnog pogona. Nabava uključuje isporuku sastavnih dijelova fotonaponske elektrane te njihovo instaliranje na lokaciji definiranoj u Poglavlju 13. DZN: Mjesto izvođenje radova.
Predmet nabave je Izgradnja fotonaponske elektrane snage 791,475 kW na DC strani elektrane i 682,28 kW na AC strani elektrane. Ukupno ce se ugraditi 2595 modula minimalne snage 305 W. Ukupna potencijalna godišnja proizvodnja fotonaponske elektrane iznosit ce 914.519 kWh.
Detaljni podaci o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova te vrsti, količini i načinu isporuke robe detaljno su opisani u DZN, Tehničkim specifikacijama te Troškovniku.

Rok za dostavu ponuda
01. 07. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0193
Naziv tvrtke ili organizacije
VARGON d.o.o.
Grad
Bakar

Predmet nabave je nabavka novog rashladnog agregata s integriranim izmjenjivačem topline voda/zrak sukladno tehničkim specifikacijama koje su sadržane u Troškovniku koji je prilog ove Dokumentacije za nadmetanje.

Rok za dostavu ponuda
02. 07. 2019.
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
KK.04.1.2.01.0007
Naziv tvrtke ili organizacije
KATIVA d.o.o.
Grad
Dubrovnik

Broj nabave: KK.04.1.2.01.0007-10062019
Predmet nabave je izvođenje radova na energetskoj obnovi Hotela Berkeley, radova energetske obnove i obnovljivih izvora energije koji uključuju izvođenje strojarskih, elektro i pratećih građevinskih radova, u Dubrovniku, prema Glavnom projektu KB1.01.01 i KB1.01.02 (glavni strojarski projekt i glavni elektrotehnički projekt) koji čini Prilog K ove Dokumentacije, sukladno Troškovniku koji čini Prilog J ove Dokumentacije.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe nabave.

Postupak nabave: Postupak nabave s obaveznom objavom s namjerom sklapanja ugovora o nabavi radova.

Rok za dostavu ponuda
28. 06. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.04.1.1.01.0016
Naziv tvrtke ili organizacije
Mundus Viridis d.o.o.
Grad
Gradec

Datum objave: 07.06.2019. Obavijest o nadmetanju za nabavu i ugradnju fotonaponske elektrane u okviru projekta „Energetskom obnovom do rasta i razvoja – MUNDUS VIRIDIS d.o.o.“

Rok za dostavu ponuda
21. 06. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
Nije primjenjivo
Naziv tvrtke ili organizacije
LOOK@ d.o.o
Grad
Solin

Predmet nabave je razvoj računalnog sustava, razvoj softvera i hardvera za novu kameru,
razvoj sustava blica, antena za poboljšanje signala te izrada dizajna aparatne ploče i cijele
elektronike unutar Look@ uređaja.

Pretraži

Pretraži

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Arhiva nabava

Sve nabave objavljene do 18.12.2017. možete pregledati ovdje.

Arhiva nabava

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X