Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
28. 10. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
Nije još dodijeljen Ugovor
Naziv tvrtke ili organizacije
Studio Mapa d.o.o.
Grad
Rijeka

Predmet nabave je nabava integriranog softverskog paketa za projektiranje, softvera za pretvaranje nacrta u pdf format te nadogradnje softvera za 3D vizualizaciju radi povećanja učinkovitosti poslovanja tvrtke Studio Mapa d.o.o. implementacijom specijaliziranih softvera za projektiranje. Nabava je podijeljena u grupe.

Rok za dostavu ponuda
28. 10. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.03.2.2.04.0028
Naziv tvrtke ili organizacije
Law and technology j.d.o.o.
Grad
Dubrovnik

Predmet nabave su usluge prilagodbe upravljačke simulacije zahtjevima tržišta.
Tražena usluga sastoji se od 3 glavna dijela:
– Prilagodba simulacije – grafički dizajn,
– Prilagodba simulacije – animacija i zvuk,
– Prilagodba simulacije – dodavanje opisnih sadržaja.

Rok za dostavu ponuda
04. 11. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
UP 02.1.1.05.0028
Naziv tvrtke ili organizacije
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA
Grad
Virovitica

Predmet nabave su programi obrazovanja i osposobljavanja za ciljanu skupinu prema Ponudbenom troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te je Ponuditelj u obvezi ponuditi cjelokupan predmet nabave, odnosno Ponuda mora sadržavati sve stavke iz Ponudbenog troškovnika.

Rok za dostavu ponuda
24. 10. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
nije primjenjivo
Naziv tvrtke ili organizacije
CER-CO d.o.o.
Grad
Maruševec

Predmet nabave je Linija za separaciju s displejem te je podijeljen u 12 grupa:
Grupa I. Trakasti transporter dozirni
Grupa II. Trakasti transporter
Grupa III. Trakasti transporter kosi
Grupa IV. Separator cvijeta konoplje
Grupa V. Vibracijsko sito-dvoetažno
Grupa VI. Vibracijsko sito-jednoetažno
Grupa VII. Pužni transporter sa usipnim košem i sustavom za uvrećavanje
Grupa VIII. Pružni transporter kosi
Grupa IX. Pneumatski separator
Grupa X. Ciklon
Grupa XI. Filter i cjevovod filtracijskog sustava
Grupa XII. Elektro-upravljački ormar sa displejem

Zbog dinamike provedbe Projekta, ovom objavom nabavlja se predmet nabave za grupe:
• Grupa III- Trakasti transporter kosi
• Grupa IV- Separator cvijeta konoplje
• Grupa V-Vibracijsko sito-dvoetažno
dok će se postupak za preostale grupe predmeta nabave objaviti naknadno.

Rok za dostavu ponuda
06. 11. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0140
Naziv tvrtke ili organizacije
Print Grupa d.o.o.
Grad
Sveta Nedelja

Stroj za tisak plakata velikog formata i edukacija za stroj za tisak plakata velikog formata

Rok za dostavu ponuda
05. 11. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0193
Naziv tvrtke ili organizacije
VARGON d.o.o.
Grad
Bakar

Predmet nabave: Nabavka automatske mašine (mufalice) za proizvodnju čašica za PP cijevi, uređaj za transport cijevi i uređaj za “double socket project”.

Tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u troškovniku koji je prilog Dokumentacije za nadmetanje. Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupan predmet nabave.

Rok za dostavu ponuda
31. 10. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
UP.03.2.3.02.0013
Naziv tvrtke ili organizacije
Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište
Grad
Zagreb

Predmet nabave su usluge izvođenja praktične nastave u okviru programa osposobljavanja za sljedeća zanimanja: zidar/ica, keramičar/ka, ličioc/ličiteljica, fasader/ka, izolater/ka.

Sve informacije priložene su u pratećim dokumentima (Obavijest o nabavi, Dokumentacija za nadmetanje i Prilozi I-VII).

Rok za dostavu ponuda
23. 10. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
UP.02.2.2.08.0044
Naziv tvrtke ili organizacije
Dječji vrtić ČIGRA
Grad
Zagreb

Nabavljaju se usluge STEM igraonice za djecu vrtićke dobi – susret dva puta tjedno, dva „školska sata“ po 45 minuta, izvođenje tri programa (matematika, jednostavni strojevi i program „pričaj mi priču“), 72 radna dana.

Pretraži

Pretraži

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Arhiva nabava

Sve nabave objavljene do 18.12.2017. možete pregledati ovdje.

Arhiva nabava

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X