Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
08. 04. 2024.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
SF.3.4.11.01.0136
Naziv tvrtke ili organizacije
UDRUGA OBITELJI POGINULIH, UMRLIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA
Grad
Vukovar

Niste potvrdili recaptchu

Nabava i isporuka paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u projektu „Nikad nije kasno III“ SF.3.4.11.01.0136

Rok za dostavu ponuda
02. 04. 2024.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
0000
Naziv tvrtke ili organizacije
Rimac Technology d.o.o.
Grad
Sveta Nedelja

Niste potvrdili recaptchu

Lithium-Ion Battery Cells

Rok za dostavu ponuda
22. 03. 2024.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
F.3.4.11.01.0027
Naziv tvrtke ili organizacije
Kulturno društvo Laško Lug
Grad
Bilje

Niste potvrdili recaptchu

Nabava i isporuka kućanskih i higijenskih potrepština za krajnje korisnike u projektu.

Rok za dostavu ponuda
28. 03. 2024.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
74-0161-21
Naziv tvrtke ili organizacije
Hrvatsko društvo likovnik umjetnika
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je izrada i dobava staklenih prizmi, sve sukladno Troškovniku u kojem su definirane tehničke specifikacije i koji čini Prilog 2. Poziva na dostavu ponuda za predmeta nabave.

Rok za dostavu ponuda
18. 03. 2024.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
74-0161-21
Naziv tvrtke ili organizacije
Hrvatsko društvo likovnik umjetnika
Grad
Zagreb

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je pružanje usluga voditelja projekta gradnje nad radovima obnove zgrade HDLU, „Meštrovićev paviljon“.
Predmet nabave: usluga. Nabava nije podijeljena na grupe.

Rok za dostavu ponuda
12. 03. 2024.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
SF.3.4.11.01.0536.
Naziv tvrtke ili organizacije
Udruga Toms
Grad
Trogir

Niste potvrdili recaptchu

Predmet nabave je nabava i isporuka paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u sklopu projekta „Zaželi – podrška za život u vlastitom domu“ (SF.3.4.11.01.0536.), a sve sukladno tehničkim specifikacijama definiranima u Prilogu 2. Troškovnik i ostalim traženim uvjetima naznačenim u OoN i DzN.

Predmet nabave čine Paket A (higijenske potrepštine) i Paket B (kućanske potrepštine) za krajnje korisnike. Svaki paket obvezno sadržava sve artikle navedene u Prilogu 2. Troškovnik.

Gospodarski subjekti su obvezni Naručitelju ponuditi i u cijelosti isporučiti nov, nekorišten, zapakiran i neoštećen originalni predmet nabave, koji mora u cijelosti odgovarati tehničkim specifikacijama navedenima u OoN i DzN.

O uspješno obavljenoj isporuci sastavlja se Zapisnik o primopredaji predmeta nabave, kojemu se prilaže kao njen sastavni dio ili koji mora u sebi sadržavati navod o isporuci.

Naručitelj je slobodno i bez ograničenja stavio na raspolaganje svu prethodno navedenu dokumentaciju na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/.

Smatrat će se da je gospodarski subjekt prije podnošenja ponude u svemu proučio OoN i DzN, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na isporuku koja čini predmet nabave te da je na osnovu svega toga podnio svoju ponudu. U skladu s navedenim, jedinične cijene iskazane u ponudi ponuditelja smatraju se konačnima i ponuditelji nemaju pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova.

Detaljan opis predmeta nabave i količina predmeta određeni su Troškovnikom (Prilog 2.) koji je sastavni dio OoN i DzN.

Predmet nabave predstavlja jednu tehničku, tehnološku, oblikovnu funkcionalnu i drugu objektivnu odredivu cjelinu. Predmet ove nabave predstavlja robu – paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike. Ova nabava nije podijeljena u grupe predmeta nabave iz razloga što predmet nabave obuhvaća robu koja se ne može dijeliti te je istu potrebno ponuditi kao jedinstveni predmet nabave. Nuđenje po dijelovima predmeta nabave nije dozvoljeno.

Rok za prijavu je unutar 30 dana
Pretplati se na ovu nabavu

Pretplatite se

Pretplatite se na obavijesti za sve nabave kako bi ubuduće na email adresu dobili obavijesti o novim nabavama.

Niste potvrdili recaptchu

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X