Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
26. 04. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0079
Naziv tvrtke ili organizacije
Alfa Tim d.o.o.
Grad
Zagreb

Formiranje međunarodne PCT prijave patenta i Analiza patentabilnosti

Rok za dostavu ponuda
23. 04. 2019.
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0026
Naziv tvrtke ili organizacije
ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA IZOLAK d.o.o.
Grad
Slavonski Brod

Ovom dokumentacijom predviđena je nabava uređenja postojeće zgrade proizvodne namjene – limarske radionice, koja je smještena unutar Gospodarske zone Đuro Đaković, na k.č.br. 1009/3, k.o. Slavonski Brod.

Na postojećoj građevini se predviđaju radovi preuređenja, odnosno prilagođavanja prostora novim potrebama prema kojima se mijenja organizacija prostora, nenosivi pregradni elementi zgrade, toplinska i energetska svojstva, a kojim se ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i sigurnost u slučaju požara. Poboljšanje temeljnih zahtjeva za postojeću građevinu, ne mijenja se usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.

U skladu s navedenim, temeljem čl 5, točke 1 i 2, Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine br 112/2017 i 34/2018), predviđeni radovi mogu se izvoditi u skladu s Glavnim projektom, bez ishođenja građevinske dozvole
Za ulaz na 1. kat je izvedeno vanjsko natkriveno stubište, za koje je u tijeku postupak izdavanje Rješenja o izvedenom stanju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Detaljniji opisi nalaze se u Prilogu V. Tehničke specifikacije – Uređenje poslovnog prostora (limarska radionica) te Prilogu III. Troškovnik.

Rok za dostavu ponuda
03. 05. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0193 (ugovor još nije potpisan)
Naziv tvrtke ili organizacije
VARGON d.o.o.
Grad
Bakar

Predmet nabave je nabava novih kalupa sukladno definiranim tehničkim specifikacijama koje su sadržane u Troškovniku koji je prilog ove Dokumentacije za nadmetanje.
Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Rok za dostavu ponuda
23. 04. 2019.
Vrsta nabave
Robe , Radovi , Usluge
Broj ugovora
np
Naziv tvrtke ili organizacije
INTIS d.o.o.
Grad
Zagreb

Nabava servera, UPS-a, programske opreme i implementacija u provedbi projekta IKT-TELEVEND

Rok za dostavu ponuda
10. 05. 2019.
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
KK.03.2.1.05.0294
Naziv tvrtke ili organizacije
ARROW d.o.o.
Grad
Umag-Umago

Predmet nabave je „Izgradnja proizvodne hale“ iz projekta „Izgradnja i opremanje proizvodne hale radi pokretanja proizvodne djelatnosti“ u sklopu Otvorenog poziva Kompetentnost i razvoj KK.03.2.1.05, od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Izgradnjom proizvodne hale stvorit će se uvjeti i dobiti prostor za pokretanje proizvodnje. Hala će biti izgrađena sukladno svim zakonodavnim standardima RH te će biti konstruirana kako bi zadovoljila suvremene standarde strojne obrade metala.

Izgradnjom proizvodne hale poduzeće će stvoriti preduvjete za njeno opremanje i pokretanje proizvodnje, a samim time povećati prihod, izvoz i broj zaposlenika.

Rok za dostavu ponuda
24. 04. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
UP.02.1.1.06.0065
Naziv tvrtke ili organizacije
Ženska grupa Karlovac KORAK
Grad
Karlovac

Predmet nabave je usluga izvođenja verificiranih programa obrazovanja odraslih prema djelatnostima: Obrazovni program za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba, Obrazovni program za dadilju, Obrazovni program za knjigovođu/knjigovotkinju, Obrazovni program za vizažista/icu, Obrazovni program za pomoćnog kuhara/pomoćnu kuharicu, Obrazovni program za računalnog operatera/računalnu operaterku, Obrazovni program za rukovatelja/icu viličarom i rukovatelja/icu bagerom za okvirno 64 polaznika koji će pohađati nastavu.
Planirano je izvođenje nastave u Gradu Karlovcu i u Gradu Sisku.

Rok za dostavu ponuda
19. 04. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.03.2.1.08.0091
Naziv tvrtke ili organizacije
Prerada plastike Šantek
Grad
Novi Marof

Predmet nabave obuhvaća pregled i ispitivanje proizvoda u skladu sa zahtjevima normi HRN EN 12676-1 i HRN EN 12676-2, odnosno ispitivanje rastezljivosti prije starenja prema HRN ISO 8256:2004, metoda A, te izdavanje isprave o ispitivanju.
Predmet nabave je podijeljen u grupe, kako slijedi:
Grupa 1- ispitivanje usmjerivača barijera prema zahtjevima normi
Grupa 2 – ispitivanje svjetlobrana prema zahtjevima normi

Rok za dostavu ponuda
19. 04. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
UP.02.2.2.08.0061
Naziv tvrtke ili organizacije
DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA KUĆICA
Grad
Zagreb

Predmet nabave je usluga logopeda koja se pruža u okviru poslijepodnevnog rada Dječjeg vrtića Čarobna kućica, a koji se provodi u sklopu EU projekta „Vrtić po mjeri djeteta i roditelja – Osiguravanje usklađivanja privatnog i poslovnog života kroz organizaciju poslijepodnevnog rada vrtića“, a sve u skladu s Opisom posla u kojem su detaljno opisani uvjeti i načini izvršenja tražene usluge u točci 2.2. ove Dokumentacije za nadmetanje.

Pretraži

Pretraži

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Arhiva nabava

Sve nabave objavljene do 18.12.2017. možete pregledati ovdje.

Arhiva nabava

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X