Nabave u okviru projekata

Rok za dostavu ponuda Vrsta nabave Broj ugovora Naziv tvrtke ili organizacije Mjesto
Rok za dostavu ponuda
04. 09. 2019.
Vrsta nabave
Robe , Radovi
Broj ugovora
KK.04.1.2.01.0092
Naziv tvrtke ili organizacije
Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o.
Grad
Zagreb

Predmet nabave je zamjena postojeće rasvjete novom i energetski učinkovitijom LED rasvjetom na trgovačkom objektu tvrtke Auto Hrvatska PSC d.o.o. Naručitelj provodi Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Auto Hrvatska PSC“ referentne oznake poziva KK.04.1.2.01 prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“.

Projekt nabave je:
Glavni projekt ZOP: 14-08/2018
Mapa 2: Projekt elektro-tehničkih instalacija: rekonstrukcija rasvjete TD- GPET-23, revizija 1. Projekt je dan na uvid prilogu poziva na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda
23. 08. 2019.
Vrsta nabave
Usluge
Broj ugovora
KK.03.2.2.04.0049
Naziv tvrtke ili organizacije
Mill d.o.o.
Grad
Zagreb

Predmet nabava je izrada dodatnih modula te njihova prilagodba postojećem stanju. Naglasak
je na sinkronizaciji informacija između modula te pravovremena komunikacija s vanjskim
servisima i poslužiteljima. Paralelno s time, planira se i završni dizajn softvera koji će
korisnicima omogućiti jednostavnije korištenje i pristup informacijama. To uključuje i vizualno
atraktivno korisničko sučelje kao i ispis dokumenata u različitih formatima koji će privući
krajnje korisnike (kupce).

Rok za dostavu ponuda
01. 09. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.01.2.1.01.0058
Naziv tvrtke ili organizacije
TEMA automatizacija u industriji d.o.o.
Grad
Pula-Pola

Izrada baze testnog stola od vašeg materijala namijenjena ispitnoj stanici za provedbu ispitivanja

Materijal: odžareni, termički stabilan konstrukcijski čelik Dimenzije: 3200x1500x140 mm; 12T utora

Prema nacrtu iz Priloga 4. – Tehnička specifikacija

Rok za dostavu ponuda
04. 09. 2019.
Vrsta nabave
Robe , Radovi
Broj ugovora
K.K.04.1.1.01.0021
Naziv tvrtke ili organizacije
Metal-elektro d.d.
Grad
Sveti Ivan Zelina

Predmet nabave je postavljanje sustava plinskog grijanja IC grijalicama i kotlom na proizvodnoj zgradi tvrtke Metal-Elektro d.d. Naručitelj provodi Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Metal-Elektro“ referentne oznake poziva KK.04.1.1.01 prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.
Ovim projektom obuhvaćen je:
• plinski priključak,
• razvod nemjerenog plina,
• mjerena mjesta i razvod plinske instalacije mjerenog plina za cijeli objekt.
• dobava i kompletna montaža sustava IC plinskih grijalica
• dobava i kompletna montaža plinskog kombi-kotla
Plin će se koristiti za grijanje i pripremu potrošne tople vode.
Na plinskoj instalaciji će biti priključen jedan kondenzacijski plinski kombi bojler, toplinskog učina 45 kW za grijanje garderobe i osamnaest uređaja za zračeće grijanje proizvodnih prostora.

SUSTAV OPSKRBE PLINOM
Građevina će se opskrbiti prirodnim plinom iz Ulice Milutina Barača, iz uličnog ST plinovoda, putem dva kućna priključka, jednog za proizvodnu halu i drugoga za garderobe. Zajamčeni tlak plina u kućnom priključku od strane operatora distribucijskog sustava plina je 3 bar. Sve navedene radnje treba izvršiti u dogovoru sa poduzećem “Zelina plin” d.o.o., Sveti Ivan Zelina, Krizmanićeva 1, te je od istog poduzeća potrebno ishoditi sve potrebne dozvole za dovođenje plinskog sustava u stanje pune pogonske gotovosti. Detaljan opis plinskog priključka dan je u priloženom projektu.

Projekt nabave je:
Glavni projekt ZOP: 02-12/2017
Mapa 1: Strojarski projekt plinskih IC grijalica TD- 10PG-12/2017
Projekt je dostupan na uvid na upit.

Rok za dostavu ponuda
23. 08. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.19.0745
Naziv tvrtke ili organizacije
HELB d.o.o.
Grad
Dugo Selo

Naručitelj nabavlja sljedeću IKT opremu:
1) Prijenosna grafička stanica s povezanom opremom (4 kom),
2) Prijenosno računalo s povezanom opremom (4 kom),
3) Pisač crno-bijeli (2 kom).

Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Ponuditelj mora dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupni predmet nabave.

Detaljne tehničke specifikacije nabave sadržane su u prilogu VI Dokumentacije za Nadmetanje.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena usluga mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

Rok za dostavu ponuda
22. 08. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.15.0031
Naziv tvrtke ili organizacije
JOSIP PLEŠKO Obrada metala i trgovina
Grad
Zabok

Projekt “Jačanje konkurentnosti kroz podizanje tehnološkog nivoa” Nabava strojeva i opreme uključuje – GRUPA 1 – CNC obradni centar; GRUPA 2 – CNC tokarilica; GRUPA 3 – Mjerna oprema

Rok za dostavu ponuda
20. 08. 2019.
Vrsta nabave
Robe
Broj ugovora
KK.03.2.1.06.1835
Naziv tvrtke ili organizacije
STRUKTOR d.o.o.
Grad
Solin

Predmet nabave je nabava skele, konzolne dizalice i pokretne skele.

Rok za dostavu ponuda
03. 09. 2019.
Vrsta nabave
Radovi
Broj ugovora
KK.04.1.1.01.0045
Naziv tvrtke ili organizacije
E.G.O. Elektro-komponente d.o.o.
Grad
Zagreb

Predmet nabave je: Nabava zamjene rasvjete, zamjene lokalne rasvjete i ugradnje novih kontrolnih brojila.

Pretraži

Pretraži

Predaj nabavu

Ako želite dodati obavijest o pokretanju postupka nabave, kliknite ovdje.

Prijavi se

Arhiva nabava

Sve nabave objavljene do 18.12.2017. možete pregledati ovdje.

Arhiva nabava

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X