Natječaji

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Status

Zatvoren
31.12.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Zaštita okoliša

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Vrijednost natječaja

233.000.000,00 kn

Fond

Kohezijski fond

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Saniranje lokacija onečišćenih otpadom je jedan od ciljeva gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. i određeno je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17).

Učestala pitanja i odgovori:

Prijavitelji mogu kontinuirano postavljati pitanja, a najkasnije 14 (četrnaest) kalendarski dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Nadležno tijelo dužno je odgovarati na pitanja, a odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. U slučaju privremene obustave Poziva, nadležno tijelo ograničit će mogućnost postavljanja pitanja do njegovog ponovnog pokretanja.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem e-pošte na sljedeću adresu e-pošte: goran.vrabec@mzoe.hr.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može davati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivosti prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

01.02.2018. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je danas u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, objavljena Prva izmjena Poziva kojom je snižen najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iz Kohezijskog fonda pojedinačnog projektnog prijedloga.

26.09.2018. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je danas u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, objavljena Druga izmjena Poziva kojom je povećan ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iz Kohezijskog fonda temeljem ovog Poziva.

 

Obavijest 5.2.2019.

Dana 5. veljače 2019. objavljena je treća izmjena pojedinih dijelova pripadajuće dokumentacije Poziva objavljenog 8. lipnja 2017., a zatvorenog 31. prosinca 2018. godine, koja se odnosi na povećanje iznosa ukupnih raspoloživih sredstava iz Kohezijskog fonda (KF) predviđenih za ovaj Poziv na 233.000.000,00 HRK, s ciljem osiguravanja bespovratnih sredstava za sve projektne prijedloge koji zadovoljavaju minimalne uvjete određene Pozivom. Naime, nakon zatvaranja Poziva moguće je iznimno promijeniti uvjete, izvršiti izmjene i/ili dopune Poziva u slučaju da iste isključivo podrazumijevaju povećanje dostupnih financijskih sredstava za navedeni Poziv.

Pitanja i odgovori

Objedinjena verzija pitanja i odgovora


Objavljena objedinjena verzija pitanja i odgovora.
Datum: 15.1.2019. - Pogledaj prijašnje verzije

Informativne radionice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) kao PT1 i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) kao PT2 organizirat će informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u ponedjeljak 3. srpnja 2017. u prostorijama FZOEU-a, Radnička cesta 80/Zagreb tower, dvorana na 20. katu.

Predviđeno trajanje Informativne radionice je od 11.00 do 13.00h. Cilj informativne radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima poziva te procedurama za prijavu i postupak dodjele bespovratnih sredstava.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno. Sudjelovanje je potrebno prijaviti putem elektroničke pošte na adresu e-pošte goran.vrabec@mzoip.hr najkasnije do četvrtka, 29. lipnja 2017. do 16.00 h.

Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta. Molimo potencijalne prijavitelje da zbog ograničenog broja mjesta, prijave sudjelovanja samo jedne osobe iz svoje institucije. Potvrda o prihvaćanju prijave za sudjelovanje na radionici biti će poslana putem elektroničke pošte najkasnije do petka, 30. srpnja 2017. do 10h.

Prezentacija sa informativne radionice održane 03. srpnja 2017.

Pitanja i odgovori sa informativne radionice održane 03. srpnja 2017.

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X